ENERGIAGYÓGYÁSZ kategória bejegyzései

Elmúlt életek

Az előző és jövendő életeink összes emlékét a tudatalatti tárolja.

“A két legfontosabb nap az életedben az, amikor megszületsz, és az, amikor megtudod, miért.” – Mark Twain


‘Utazunk’ a múltban.
Az előző életbeli karmikus megtapasztalásaink megszerzése olykor kellemetes elfoglaltság volt, másoknak viszont igen kemény munka, talán nyomasztó emlékek sorozata. A mostani küldetésünk, és utunk a gyakorlatban pontosan ennek a régi útnak a felülírása, kitisztítására való törekvésünk lenne. A már megtapasztalt életek érzelme ebbe az életünkbe átpulzálhat.  Előfordulhat, hogy a régi életünket akarjuk továbbfolytatni. Ami elmúlt, azt már megtapasztaltuk, megéltük, leéltük. Most a  megtapasztalások lényegét kell értékelnünk, megértenünk, s feldolgozva továbblépnünk.

Előző életbeli karma.
A számmisztika és a lélekemlékezet szívcsakra nyitással – választ ad az előző életbeli megtapasztalásokra. A fel és leszálló holdcsomópontok nagy megmutatói ennek.
Valamint a  mostani spirituális életfeladatot is megadják.
Például van olyan, aki előző életében bosszúálló, manipulálgató karakter volt, szinte megszállottként használta erejét. A mostani életében csakis higgadt kitartó munkával juthat elő. Van olyan, aki önálló, akaratos ember volt, hajtotta a bizonyítási vágy, mindenben a legjobb, az első akart lenni. A gyors sikerek iránti vágy a másokra való odafigyelés hiányával járt. Ebben az életében meg kell tanulnia a másokkal való együttműködést, az alkalmazkodást. Meg kell tanulni, milyen hatalmas erő rejlik a szeretetben, és az összetartozásban… Sokféle karma, megtapasztalás és beavatás – mindenkinél más és más volt a lecke, és a mostani feladat. Sorolhatnám a végtelenségig. Ezernyi élet…ezernyi tapasztalattal.

A válaszok az Akashában vannak.
Gyakorta kerestek meg azzal, hogy a jelenlegi párotok volt-e már előző életbeli életetek része, és akkor abban az életben mi volt a kapcsolatotok értelmi lényege. Nos erre a kérdésre is fontos a válasz, hiszen sok mindenre fény derülhet, amitől jobb  lehet a mostani viszony. Kiderülhet, hogy a régi életben vér szerinti rokon, testvér, vagy talán csak  barát, csupán egy közeli ismerős volt a mostani párod. Hogyan lett vége a kapcsolatnak, és milyen karmát hozott. Előfordult, sok hogy házassági gondot oldott meg  az ilyen kérdésre adott válasz.  S amikor pedig előkerül a kérdésre a válasz, meg lesz a magyarázat, hogy most miért lehet jobb a dolog. Az Akasha krónika őrzője Uriel Arkangyal  segítséget ad arra,  hogy jobbá tegye a mostani életünkben elérni kívánt megoldásainkat. Az előző életbeli sorsba ‘utaztató’ program  része a tisztítás is, a múlt emlékeinek feldolgozása után – csupán egy feladat maradhat a tanultak beintegrálása életedbe. Mi az, amit őrizz meg belőle, mi az amit engedj el, mert sérülhet a lelked tőle. Saját magamnak is megcsináltam ezt a megoldást – s a képek, amiket feltűntek – megadták a választ a mostani leszületési életem küldetésére. Hála, szeretet és köszönet érte a mennyei segítőknek.

Hölgy a nagy gondban.
Nem olyan rég egy gyermekét egyedül nevelő hölgy keresett meg azzal, hogy a férjével gond van.  Külföldi munkára nevezték ki, komoly állásban van, s azóta sem jött vissza onnan. Telefonon tartják a kapcsolatot azóta is.  Ennek már lassan két éve lesz –  eleddig azzal kecsegtette, hogy  egy kellemes egzisztenciát épít fel most épp a családnak, s ha  majd kész lesz a nagy tervével visszajön érte, s a kisfiával magához veszi. A hölgy megbízva ‘hites úrában” el is fogadta  a mesét. A hölgy fogyatékkal született, sérült gyermeküket nevelgeti egyedüli magányában.  Sok a gondja – de szeretettel teszi anyai kötelességeit, ahogy jön sorban. Végül mégis gyanakodóra fogta  a halogató találkozást.

A múlt visszaköszön…
A lélekemlékezet megnyitása után ami látható vált, megdöbbentő válasz volt a kétkedő anya  kérdésére. Egy amolyan tömlöcben mutatták, réges-régi korban, fehér ruhában volt, szentséges áldott állapotban, nagy teherben. Vétke kicsi, büntetése nagy. A börtönőrben a mostani párját ismertük fel, akinek könyörgőre fogta a dolgot. Rábeszélvén, hogy segítsen a szökésében, s engedjen neki utat – hiszen gyermeket vár, börtönben szülné meg, s ezzel nem tudna szembe nézni soha. A férfinak tetszett a  hölgy,  viszony közöttük nem volt soha… ellenben segíteni tudott volna rajta. A kérésre  ellökte magától, és többé nem közeledett felé semmilyen formában.  Csupán a hangját hallotta olykor-olykor odakintről – amint utasításokat adott a többieknek felőle is… Ugye, hogy ismerős a helyzet – pont olyanféle, amilyen most van. A hitegetés bűvölete, illuzórikus  igézete… A férje a régi energiában élve, megint rossz döntést hozott… karmikus fekete pont. Nem fejlődött spirituális lélekké azóta sem.  A felelősséget nem vállalva, új életkört nyitott önmagának – mutatták a tarot lapok. Mint kiderült – a hölgy utánajárt, meglátogatta otthonában –  új élettársával szeretetben élt, éppen gyermeket várva…
A kérdező hölgynek 9-es sorsfordulati éve volt, igen gyorsan döntött a férje sorsa felől – élt a rendcsináló elengedés harmóniájával. A sértettség elmúlt,  a haragnak vége –  ‘oldással’ tudtam segíteni a felejtésben.

L é l e k e m l é k e z e t  – Előző életek – A nagy utazás.
A lélekemlékezet technikával képeket látunk, amiben benne vannak  a válaszok feltett kérdéseinkre. Amolyan életfilm vetítés – kockáról kockára; csakis azt az egy életet mutatja meg, és abban azt a pontot, részletes jelenben, amiben a kérdést feltettük az égieknek. Megérthetjük a miérteket. Ahogy előkerülnek a régi gondok lebontódnak a sérelmek… Nem marad sem félelem, sem negatív érzelem.  Feldolgozódik a múlt és a jelen. Az élet a legnagyobb forgatókönyvíró.

Asajah
spirituális tanácsadó

Bejelentkezés lélekemlékezet utazásra: 20 278 26 12
Elérhetőségem: Délelőtt 10-től este 20-ig.
Budapest-Örs vezért tere – Asajah Stúdió

 

Spirituális tanácsadás Hölgyeknek.
Lélekemlékezet – utazás – előző életekben.

Úttalan utakon…

Életünk valamennyi, kellemes és kellemetlen helyzetének kialakulását befolyásolja gondolkodásmódunk és érzelemvilágunk. Gondolataink teremtik az érzéseinket, majd az így létrejött érzések és benyomások alapján kezdünk élni. Ez nem ok arra, hogy hibáztassuk magunkat azokért a dolgokért, amelyek rosszul alakulnak az életünkben.
Felelősséget vállalni és szemrehányást tenni magunknak vagy másoknak nem egy és ugyanaz. A hibáztatás egyben lemondás erőnkről. A felelősség erőt ad ahhoz, hogy változásokat eszközöljünk az életünkben. Ha tudatosan vállaljuk a felelősséget, már nem pazaroljuk időnket holmi rajtunk kívül álló személy vagy dolog hibáztatására.
A felelősség abbéli képességünk, hogy megfeleljünk az adott helyzetnek. Mindig van választási lehetőségünk. Ez nem önmagunk vagy az életünkben adódó helyzetek megtagadását jelenti. Egyszerűen annyit tesz, hogy valaki kész elismerni:tetteivel maga is hozzájárult sorsa alakulásához.
A felelősség vállalása által kezünkben marad a változtatás joga. Feltehetjük magunkban: „Mit tehetnék, hogy változtassak a helyzeten?” Muszáj tudomásul vennünk, hogy mindnyájan személyes erővel bírunk, minden esetben. A többi már attól függ, ezt miként használjuk. – Louise L. Hay
Egy ismerősöm határtalan nagy feladatnak gondolja, hogy ha már saját életével nem mert szembenézni, – másokon segítsen. Ezt ő konkrétan úgy teszi, hogy beleszól ismerősei dolgába, utasítgat, rendez, manipulálgat. S persze teszi mindezt ‘szeretetnek’ álcázva – önmagát a nagy gondviselőnek ismerve el.  Nagy negatív karmát halmozott fel ezzel,  s hihetetlenül nagy blokkot – mert az égiek azt, amit elrontott másoknál, bizony mind beletették az ő életébe – hogy megértse, ami másé azt másnak kell felvállalnia. Ami pedig az övé ezt neki kell megoldani… De még így sem ért célba az üzenet… Mert most menekülőre fogva – méreggel, haraggal, dühvel és síró-rívó hisztériás akarattal nekivágott a nagy ismeretlennek – sodrásba téve önmagát –  ráadásul mindezt a  stabilitás évében.
Egy alapos tudat- és szívcsakra tisztítás, a megfelelő oldás, karma törlő energia elindítása szükséges lehetne nála. Hogy megértse a saját sorsát felvállalva, szembenézve a feladataival – az életét kellene ‘megélnie’ –  amire szerződött arra lenne lehetősége átélnie.
Téved, amikor úgy gondolja, hogy a helyes utat választotta…habár tévedéseink olykor a legjobb tanítóink lehetnek.
Ha például valaki azt képzeli, hogy ha külföldre költözik megoldódnak a sorsdolgai…amiket idehaza problémának kezelve elodázott egy jó időre, rossz nyomon jár. Mert nem így lesz. Aki nem oldja meg életfeladatait, ott ahol leszületett csak továbbviheti magával, teherként cipelne bárhová is menne. Ha nem ért véget a ‘karmád’ leszületési helyeddel, nem lehet jobb dolgot másutt, mert a sorsod ott van, ahol a feladatok sokasodnak. A megoldást nem a helyzet változtatás hozza.
A spirituális életfeladat  mindig megmutatja, hogy hol a gond benned, s hol vannak a blokkok, amik az elakadást adják. Mi az amit nem helyesen látsz, vagy nem látsz, nem akarsz meglátni, vagy nem mersz meglátni.
A magyarázat, az ok okozat gyakran nem kívül van, hanem bennünk. Mielőtt költözködnénk jobb, ha megkeressük…

Lélekölelésem:

Asajah
spirituális tanácsadó

Spirituális tanácsadás Hölgyeknek:
Útmutató tarot – Spirituális életfeladat
Sorsangyali lehívások – vezettetésre.

Transzcendentális csakrahangolások.


Az Arkangyalok segítségével behangolhatjuk és aktiválhatjuk a transzcendentális csakráinkat.

Földcsillag csakra.

Színe: fekete-fehér (jin-jang). Elhelyezkedése: kb 30 cm-re a láb alatt. Feladata: az élet alapja. Kristálya: grafit, szén, gyémánt. Arkangyala: Sandalphon ArkangyalEleme: a föld.

A földcsillag jelenti spirituális fejlődésed alapját.
Mivel nem tudsz magasabbra menni, mint amilyen mélyre képes vagy leásni, fontos, hogy megalapozd ezt a csakrát. A földcsillag egy vörös színű terület a gyökér csakra alatt, a két lábunk között. A föld középpontjával való kapcsolatunkat támogatja, azt, hogy kapcsolódjunk az életfeladatunkkal, és segíti annak fizikai szinten történő megvalósítását.
A biztonság érzetét adja, biztos alapot ad az élethez.

Ébreszd fel és aktiváld a Föld csillag csakrádat!

Kauzális csakra.

A Kauzális csakra színe a tiszta fehér.
Ez a csakra a koronacsakra fölött és kissé mögötte helyezkedik el. Christiel Arkangyal harmonizálja és hangolja.
A megnyitott Kauzális csakra a tudatosság energiáját erősíti benned. Összeköttetés, kommunikáció a spirituális vezetőkkel – útmutatást kaphatsz, ha lecsendesedsz.

Lélekcsillag csakra.

Ez a csodás magenta színű csakra karnyújtásnyira a fejed felett a kauzális csakra felett.
A lélek helye, kapcsolódás a fényhez.Ez a csakra a lélek maga – a lélekbölcsességed találod benne. Zadkiel arkangyal őrzi és harmonizálja Neked. Hallgass a lélekbölcsesség hangjára benned, és lélektudatosság megnyitja előtted a lehetőségek tárházát előtted.

A Lélek csillag csakrádat aktivizálva a helyes utat találod meg. Lelked bölcsessége a mindennapi életben segítőd.

Legfelsőbb csakránk a Csillagkapu csakra.

A Csillagkapu csakránk aranyszínben tündököl.
Ezt a csodás legfelsőbb csakránkat Metatron Arkangyal őrzi és harmonizálja. Nyitott csakrával a forrásból érkező fényt fogadhatjuk be általa. Ez a csakránk a Lélekcsillag csakránk fölött helyezkedik el. Összekapcsol a kozmikus tudatossággal.

Ezoterikus tanítások szerint a Föld
Földcsillag csakrája Londonban található (Egyesült Királyság), az Alap csakrája a Góbi sivatagban Kínában,a Szakrális csakrája Honoluluban (Hawaii), a Köldök csakrája Fidzsi (Csendes-óceán déli része), a Solar Plexus csakrája Dél-Afrika egésze, a Szív csakrája Glastonbury (Egyesült Királyság) , a Torok csakrája Luxor (Egyiptom), Harmadik szem csakrája Afganisztán, Korona csakrája Machu Picchu (Peru), Kauzális csakrája Tibet, Lélekcsillag csakrája Agra (India), és a Csillagkapu csakrája pedig az Északi-sarkvidéken található.

Ébreszd fel és aktiváld mind a tizenkét csakrádat! Fényesedj – emelkedj!

A TRANSZCENDENTÁLIS CSAKRÁK AKTIVÁLÁSA ÉS BEHANGOLÁS ANGYALTERÁPIÁBAN TÖRTÉNIK.
Az Őrangyal inkorponálás a hitet és az akaratot is erősíti – nemcsak a lélek, de a tudat tisztulásnak is kedvez a nagyobb energiaszint.
Az arkangyali csakrahangolások a spirituális energiákat harmonizálva,  dimenziókaput nyitnak a felemelkedett mesterekhez.

Asajah
spirituális tanácsadó – angyalterapeuta

Bejelentkezés angyalterápiára: 20 278 26 12
Elérhetőségem: Délelőtt 10-től este 20.ig
Budapest-Örs vezér tere – Asajah Stúdió

 

Spirituális tanácsadás Hölgyeknek:
Angyal tanfolyamok konzultációban is.

A szerelem hullámhosszain – Áthangoló oldások

“Szeretni nem annyit jelent, mint egymás szemébe nézni, hanem azt jelenti: együtt nézni ugyanabba az irányba.” – Antoine de Saint-Exupéry


Szeretni és szeretve lenni.
2018. március 21-től indul a Vénusz éve – amely a párkapcsolati  harmonizálásnak is kedvez.
A tarot lapok a párkapcsolati elemzés során  gyakran mutatnak rontó energiákat, a kapcsolat jövőjét illetően, ami már a jelenben is érzékelhető.  Nem kell mindig arra gondolni, hogy harmadik személy is van a kapcsolatban. A blokkok sok mindentől eredeztethetők. Ezeket a súlyos negatívumokat  azonban fel lehet oldani,  jobbá lehet tenni a párkapcsolatodat. Engedd magad felszabadulni a szorongások és a  félelmek – a nem szereted magad – energiájából, hogy újra szeretetben élhess. Ami nem működik azt le kell vágni, ami idejét múlt azt el kell oldani. Fájdalmakat teherként cipelve nem lehet hosszú útra indulni, mert elég hamar elakad az ember.

A kapcsolódási energiák tisztíthatók és áthangolhatók.
A párkapcsolati od-és éterikus szálak tisztítás és harmonizálása igazán fontos egy kapcsolatban. Se sérelmeket, se negatív emlékképeket ne cipeljünk – oldjuk fel ezeket a nyomasztó érzelmeket. A Napfonat-kapcsolati csakra és a Szívcsakra érzelmi blokkjai oldó  energetikai tisztítás hatalmas lehetőséget ad arra, hogy újra szabadabban lélegezz, és társaddal a kapcsolatot pozitívan rendezhesd. Hatására lényegesen jobb lesz a viszony köztetek, kellemesebben át lehet beszélni mindent, nem lesznek feszítő energiák köztetek.
A sors közös vállalkozás – közösen, együtt, szövetségben. Egymást szeretve, bátorítva, közösen haladni, fejlődni csak így lehet. Programozd át a gondolataidat és tégy azért te is valamit, hogy sokkal jobb legyen. A haragnak, nincs helye egy kapcsolatban.

A szív döntései.
Egy érdekes esetet mesélek most el neked. Egy fiatal hölgy azzal keresett meg, hogy a párja – pár éve csak hogy együtt élnek élettársi kapcsolatban –  az utóbbi időben nagyon megváltozott. Olyan mintha ‘megszállták’ volna, nem önmaga. Semmi oka nincs a mogorvaságra, de ahogy hazaérve belép az ajtón, szinte azonnal beleköt, és egész este vége-hossza nincs a a veszekedésnek. Haragos, morgós, durva, és kiállhatatlan.
Nem volt ilyen, és nincs is miért ilyennek lennie. Szeretetre hangolva kért a tisztítása.
Az oldás közben rontó energiákat vettünk észre, s ezeket letisztítva a kapcsolatuk pár múlva ‘újraéledt”. Az elvégzett energetikai munka után mindkét csakra a legnagyobb harmóniában rezgett. A harag eltűnt, a bánatnak vége – meg tudták beszélni  életük dolgait végre békés szeretetben. Mostanság már  a közös nyaralást tervezik…

Éleszd a lángot.
Ha tisztulnak az érzelmek, a közös jövőt tervezheted, ha már nem fog vissza semmi negatív gondolat, szebbnek fogod látni a párkapcsolatod. Lesz kiért, miért megélni életed napjait, a  boldogtalanságnak vége. A szerelem az egyik legcsodálatosabb érzés a világon. Ne hagy elveszni az életedtől, őrizd meg a tiszta fényét. A világodat te teremted – Szeress és nevess, hogy boldog lehess!

 

TERÁPIÁS OLDÁS.
Szeretettel várlak egy áthangoló, oldó, tisztító lehetőséggel – kapcsolati rontás is levehető ezzel a terápiával. A fekete mágiás szerelemkötés is oldható ezzel a technikával.
A blokkoldás nemcsak neked, hanem párodnak is használ. Erőteljesebben tud majd áramlani az energia köztetek, és újra egymásra találhattok. A szeretetben a szív csakra akarati és érzelmi oldala is tisztulni fog – egy harmonizációs folyamat indul be. A folyamat  végeredményeként pedig: A pároddal elindulhatsz egy közös jövő felé, szabad akaratoddal átírhatod az elrontottat . A szerelem-szeretet áldott állapotán rezegve,  újra boldogságosságban élj!

Asajah
spirituális tanácsadó

 

Spirituális tanácsadás Hölgyeknek:
Tarot – Sorselemzés – Párkapcsolat elemzés.
Oldások, blokkoldások –  kapcsolati rontás levétel – áthangolások.

Életpróba – sorsfordulati döntések – új utak.

“A sors akkor állít minket nagy döntések elé, amikor a legkevésbé sem számítunk rá. Ilyenkor derül ki, elég bátrak vagyunk-e, hogy megváltoztassuk az életünket. Ilyenkor nem tehetünk úgy, mintha mi sem történt volna, és nem hivatkozhatunk arra, hogy még nem vagyunk felkészülve a döntésre. A próba nem vár. Az élet nem néz hátra.” – Paulo Coelho

Sorsévek- sorsfordulati évek.
Minden sorsév hozhat valami újat.
Az új sorskör sokszor megrémíti az embereket. A lehetőség, hogy újba kezdjenek, elhagyva a biztos komfortzónát.
Van akinek az életében nincs válaszút, nincs választási lehetősége sodorva, sodortatva éli le az életét…nem mer váltani, máshová tartozni, másként élni sem.
Van olyan akinek egyre több új, s újabb kör nyílik; új utak, új lehetőségek sorra, ahogy érik, fejlődik a lelke, egyre többször kezdhet újba. S ezt örömmel teszi.
Van aki nem fél, csupán tanácstalan, annak ha nyílna is – végképp elakadna… sose próbálta, hogy másképpen nézve, lássa magát másnak. Őt általában az élet dobja tovább, s az égiek forgatják bele az újba…s ha a sodrás erős, épp hogy bele nem fullad… Pedig egyszerűen csak az árral nem kellene keményen szemben úsznia.
Van aki éli az életét, van aki megéli az életét.
Nem mindenki spirituális szemmel nézi az élete filmjét.
Van aki tanul, megért, beintegrál, fejlődni vágyik. Van aki megáll, lelassít, többre se vágyik.

A tarot lapok felfedik a lényeget.
A legutóbbi vendégem egy kedves kis hölgy volt – aki már évek óta kint  él külhonban. Egyes sorséve van. Párjával szakításban vannak, a szerelem múlóban, külön is költöztek a napokban. Előzményekben az életszám alapján ki is derült a nagy titok, nem  karmikus kapcsolatban élt, sem ikerláng nem  volt a fiú, csupán egy szerethető jó barát. A fiú szíve már nyitott az újra, ismerkedőfélben van, egy romantikus szerelem kalandban. A lány még nem enged, nem felejt, visszamenne…pedig már nincs hová. Az elengedés és a  ragaszkodás energiája vetekszik egymással, hol ez, hol az van nyerőfölényben.
De ahogy a lapok mutatják, hamarosan új szerelem jön felé tavasszal.  Egy igen karakteres férfi jön felé,  aki szíve hölgyének akarja – és bizony csak,  igen komoly kapcsolatot mutatnak az égiek.
De hogy semmi se legyen annyira rendben: Ahogy megérkezik a lovag, máris ott lesz a kísértő, s a hölgy szívét elrabolná egy igencsak flörtöni vágyó fiú, aki csupán csak, egy apró kis viszonyt szeretne…S a hölgy aki válaszút előtt áll, vajon a komoly kapcsolat vagy a kaland felé tegye le a voksát  – most még tanácstalan… Majd ha az élet hozza elém –  mondja nekem huncut mosollyal –  majd akkor tudom hogyan tegyem. De én már “látom”  (hisz pont erre kért), hogy a kalandot fogja  akarni, s éppen azért, mert még nem lesz kész a nagy kapcsolatra.  A kalandban azonban sérülne a lelke… S ezzel a komoly férfit bukta…s végül megint egyedül marad. Szava se legyen, mert tudta – rejtve nem volt előtte semmi se. Ha másképp döntene elég  ideje lenne, hogy a megrekedt élethelyzetet feloldva, önmagát újra felépítse. Az oldás a  legjobb megoldás. Egy kiteljesedett személyiséggel másként látva élete kínálkozó fordulatait,  talán megmerné  élni  sorsa ajándékait. A betervezett munkahelyváltás bizony jót fog tenni,   mert a régiben nagy összeomlás várható. A  régi barátok visszajönnek, s a társasági élete belendül… végül is őszre, télre már konfliktusmentes programokkal számolhat. Egy-két energetikai kezelés után, egészséges önbizalma kimagaslóan jobb lesz.
Az útmutatást elfogadta, s gondolkodási időt kért. Igaz a mondás: Tiszta tudattal jobban tud a szívével is dönteni mindenki. Hármat aludni sokszor megéri, mielőbb bármibe is kezdene az ember.

Rágódni nincs mit, tervezni lehetőség.
A lehetőségek mindig láthatók, az opciók választhatók.
A sorsbolygók segítséget adnak, a személyes évek karaktert mutatnak. Döntéshelyzetben néha igen jól jön segítség, akár az angyali áldás. Az égi helyeslés a legjobb megoldás felé mutató jó tanács.

 

Asajah
spirituális tanácsadó – léleklátó médium,
tarot mester-jós,
energiagyógyász – angyalterapeuta

 

 

Spirituális tanácsadás Hölgyeknek:
Útmutató tarot – Sorsfordulati döntések.
Skypeon is elérhető vagyok.

Minden a megfelelő időben érkezik el hozzád!


A mostani időszak kedvező a karmaoldásra.
Lerakhatjuk karmikus lelki terheinket. A lelki terhek megakadályozhatják a spirituális fejlődésedet, és azt is, hogy egy boldogabb, kiegyensúlyozottabb életet élj meg.

“Minden ember saját, egyéni sorssal rendelkezik, következésképpen mindenkinek más az életfeladata. Ami az egyik embernek álmai netovábbját jelenti, az a másik számára tökéletesen közömbös lehet. Amit az egyik mindennél jobban szeret, az a másikban elutasítást kelthet. Hogy boldogságban, szeretetben és beteljesülésben van-e részünk, az elsősorban attól függ, követjük-e a lelkünk tervét. A lélek terve minden embernél különböző. A te lelkednek mi a feladata, és miben találhatod meg a boldogságodat?” – Ruediger Schache: A lélek tervének titka


Karmaoldás – vezetett meditációban –  terápiás folyamatban.
Az elengedő és karmaoldó terápiás meditációk segítenek Neked – hogy tovább tudj lépni, a sorsod útján előre, felfelé. Az oldás hosszú folyamat, de már az első héten változásokat tapasztalhatsz…  Nemcsak oldásokkal, de elengedő mágiákkal is kereshetsz. Minden negatív érzelem, nyomasztó emlék kioldható, és elengedhető.

417 Hz – A múlt feloldása, változások elősegítése.

 

A tiszta tudat tiszta gondolatokat szül. Amikor megérted, hogy mi miért történt veled, megérkeztél önmagadba – a feldolgozás megtörtént. Ha nincs súlyos teher, elindulni és továbbmenni is oldottabban lehetséges.

Asajah
spirituális tanácsadó

Bejelentkezés oldásra:
20 278 26 12
Elérhetőségem: délelőtt 10-től este 20-ig.
Budapest-Örs vezér tere – Asajah  Stúdió

 

Spirituális tanácsadás Hölgyeknek:
Útmutató tarot.
Energetikai blokkoldások – elengedő meditációk – karmaoldó meditációk – sorsangyali behívások

Karmaoldás – blokkoldások, oldások.

“Ha bármikor szomorúnak vagy lehangoltnak érezzünk magunkat, a lelkünk spirituális levegőre és Fényre vágyik.” – Michael Berg


Megértés, megbocsátás, továbblépés.
Bármit is vonzottál be az életedbe, állj meg egy rövidke pillanatra, csendesedj le és kérdezd meg önmagadtól vajon mire tanít most engem ez a helyzet? Mi a dolgom vele, mi az amit erről tudnom kell?
Azután engedd el a kérdést…hamarosan megérted mi miért történik veled… megvilágosodsz, belső sugallatot kaphatsz. Ha jók a megérzéseid kérdésere felelet kaphatsz. Soha, de soha se ne ítélkezz a jelenlegi helyzetről, se önmagadról, mert ez egy folyamat…a végkifejletet még nem láthatod. Tudod, hogy minden okkal történik, minden helyzet segíteni akar… Hagyd kibontakozni a dolgokat. És minden tudás a tiéd lehet, amit egy-egy helyzet hoz neked, amit ad neked, amit tanít neked.Engedd el a félelmeidet, Engedd el a sérelmeidet…

A blokkoldás elindítása – oldási lehetőség!
Az oldás energiája Arkangyali lehívásokkal elérhető.
Megszentelt, áldott  térben tiszta energiákkal történik. A magas tudású spirituális Létezők segítenek feldolgozni a jelen helyzetedet.
Az oldás elindítása után elindul egy folyamat:  gyógyulni fognak az érzelmeid, fájdalmas, zűrzavaros érzéseid az öröm és a megnyugvás, a felszabadulás állapotát hozzák el számodra  és a szeretet érzéseire cserélődnek át. A megbocsátással elindul egy általános gyógyító folyamat. A negatív emlékek áttranszformálódnak pozitívra. 

Ha úgy érzed, hogy blokkolva vagy régi nehéz terhek miatt – blokkoldással kereshetsz, és elindítjuk az oldás energiáját közösen, hogy neked könnyebb legyen!

Spirituális döntés.
Ha nem tudsz megbocsájtani, nem tudsz elengedni – a múltban átélt fájdalmaid átvették az irányítást feletted…depressziós leszel.Ne ragadj bele a fájdalomba.
Az Univerzum mindig olyan akadályt állít az utadba, amit képes vagy megoldani, tehát mindenre képes vagy, ha hiszel is benne! Döntsd el, hogy továbblépsz a megrekedt helyzetből.  Az elengedés lehetőség,  feltétele a továbblépésnek. Csakis így fogadhatod be az éltedbe az újat, a szebbet, a nemesebbet, a minőségit!
Mert élni jó, jól élni áldásos lehetőség!

Asajah
spirituális tanácsadó

Spirituális tanácsadás Hölgyeknek:
BLOKKOLDÁSOK- OLDÁSOK
KARMAOLDÁS elindítása.

Kísértet energiák – szellemlevétel

Nem feltétlenül  csakis az átkok, és a rontások okozzák a legnagyobb gondot és terhet. A szellemek, az elhalt lelkek, a visszatérő  kísértetek is nagy energiarablók lehetnek. Azoknak, akik nyitottak az ezotériára nem ismeretlenek ezek.

Az ittrekedtek.
A bolyongó, földhözragadt kísértetek gyakran csatlakoznak olyan emberek aurájához, akivel megegyezett a rezgésenergiájuk élő korukban. Ha már nincs élő rokon, megteszi  a hasonló rezgéssel, de ugyanakkor magas energiaszinttel rendelkezők energiája is. Számukra fontos a földi létben maradáshoz, hogy energiát nyerjenek valahonnan. Láttam már olyat is, amikor állatokhoz csatlakoztak. De az elhunyt állatok is csatlakoznak gazdájuk aurájához, elég gyakran nem mennek át a fénybe, hanem itt maradnak.

A visszatérők.
Vannak olyan entitánsok, akik visszatérnek. Visszatérnek azért, hogy elrendezetlen dolgaikat az élők segítségével megoldják. Az itt tartózkodásuk alatt lehetőségeket keresnek a csatlakozásra, és a terveik megvalósítására  olyan embert keresnek, akit megszállva megélhetik a régi életüket. Akár végig velük maradhatnak, s az ő távozásuk után mennek át vele a fénybe. Egy családot arra vettek rá szellemszinten –  gondolat és akarati úton –   hogy vidéki, de  minden  kényelmet kielégítő már már luxus szintet elérő lakás ingatlanukat  eladják, és egy tanyára költözzenek, egy amolyan nagybirtokra, méghozzá külhonban. A szellemlevétel után persze megértették miért is voltak költözködési gondolataik. Gyakran történik olyan is, hogy a meghalt lélek életstílusát veszi fel a megszállott. Bizonyos betegségtünetek is jelentkezhetnek nála. Réges-rég óta bolyongók is vannak – olyanok, akik évtizedekkel, s még előbb meghaltak, zarándokolva járják a világot, keresve szeretteiket. Különös történeket hallottam, és láttam, szemtanúja voltam. Majd’ húsz éve foglalkozom szellemelengedéssel – s ez alatt láttam már kísérteteket is és itt rekedt holtakat is, sokféle entitáns létezik. Szeretnek beszélgetni és várva várják, hogy elmondhassák azon gondjaikat, amit teherként nyűgös, sötét, fekete energiahalmazként körülöttük tornyosulnak. Ezek az energiák igen rosszak aki ilyet tapasztal annak  nyirkos, nyomasztó, borzongató, hideglelős félelemrezgései vannak.  A ‘hadó’ energia semmi mással nem össze téveszthető érzés. A szellemelengedés lehetősége  áldás annak,  akinek ilyen félelmei vannak.

 

Akit szeretnek a szellemek oda könnyebben ‘ragadnak”.
Okozhat alvászavarokat, negatív gondolatokat ébreszthetnek, sok testi tünet lehet, pld. hátfájás, gyötrő belső feszültség, fullasztó pánikrohamok, életuntság, idegrendszeri problémák.stb. A  már korábban is tapasztalt ismerős érzés fokozódása egyből jelzi, ha sokan vannak. Ha gyülekeznek, illetve szellemátjárót alkottak. Ebben a dimenzióban  csakis az élőknek van helye, élni és létezni. Szellemi erővel, magas energiával,  arkangyali technikával, az elhunyt lelkek a  Fény Hazába küldhetők, engedhetők. Még leánykoromban történt – mielőtt férjhez mentem volna  –  hogy pár pillanatra a klinikai halál állapotába kerültem, azóta érzékelem jobban a másvilágot, és a szellemeket. Számomra áldás ez a képesség.  Ha megszállást érzékelsz, az oldó, elengedő lehetőség kérhető – a szertartásra holdállástól függetlenül,  időpont egyeztethető.

Élő az élővel, az elhunytaknak más dolgaik vannak.
A megtisztító lét után, újra élettervet írnak – ekkor nem zavarhatjuk őket, de bizonyos stációkban a kommunikáció  velük felvehető és tartható. Ma már gyakorta előfordul hogy egy elengedett lélek akár tíz évvel a halála után visszatérve, újra leszülethet, hogy karmáját kiegyenlíthesse, avagy új életet kezdjen itt a földi valóságban, a  fizikai létben.

Szellemelengedés.
Az Elengedő szertartás során az itt rekedt, földhöz kötött lelkek, avagy kísértő szellemek, entitánsok, bolyongó lelkek a Fény Hazába átmehetnek. Fényeket és suhanó, morajló jelenéseket lehet látni, érezni közben. A súlyos energiának maradhat ugyan lenyomata, ez azonban  ismételten oldhatóvá válik. Se híre, se hamva,  nyoma nem lesz a dolognak, egy megkönnyebbült nyugalom és  felszabadultság érezhető, érzékelhető. Az eredeti energiaszint visszanyerése után immár,  az élet harmonikusan továbbélhető.

Lélekölelésem:

Asajah
spirituális tanácsadó – léleklátó médium,
tarot mester-jós,
energiagyógyász – angyalterapeuta

Budapest-Örs vezér tere
Elérhetőségem: délelőtt 10-től este 20-ig.
Időpont egyeztetés: 20 278 26 12
Asajah Stúdió

 

Spirituális tanácsadás Hölgyeknek:
Tarot – oldások, blokkoldások.
Szellemelengedés,rontáslevétel.
Csakra-aura tisztítás.

Koronacsakra Mandala

A koronacsakra a tudatosság kapuja.

A korona csakra színe fehér, ibolya. A belső látás segítségével felsőbbrendű ismeretek megszerzése, eggyé válás az örökléttel, egyetemes tudatosság megismerése, elsajátítása. A fehér a tisztaság, a béke és a remény, valamint az önuralom, az elmélyülés és a transzcendencia színe.

AZ UNIVERZUM FÉNYE ÁTÁRAMLIK RAJTAM!

A többi csakrával ellentétben a koronacsakra problémái ritkán okoznak klasszikus betegség-tüneteket. Az itt fellépő zavarok inkább pszichózisban és különféle személyiségváltozásokban nyilvánulnak meg. A legtöbb embernél nyugalmi állapotban van a koronacsakra. Problémák akkor léphetnek fel, ha aktiválod a csakrát, és nem ennek megfelelően viselkedsz. A csakra túlműködés esetén túlzott intellektualitás, spirituális függőség, elhidegülés a társadalomtól, míg alulműködés miatt materializmus, depresszió, limitált hitvilág, tanulási problémák.
A korona csakra az az energia központ, amely összeköti az univerzumot az istenséggel. Ha koronacsakránk jól működik, mentesek vagyunk bárminemű ítélkezéstől, békés, szeretet teli egységben szemléljük a mindenséget, és együtt rezgünk a magasabb világbeli tudással. Vonzó, kisugárzó személyiségek vagyunk, nyugalom és harmónia vesz minket körül.

528 Hz rezgés az a csodálatos frekvencia, mely helyreállítja a sérült DNS-t.

Tarot megfelelői: a Nap, a Mindenség, a feltámadás.
Mantrája: „A világ minden pillanatban tökéletes.”
Illóolajai: Atlasz-cédrus, Ciprus, Fahéj, Geránium, Jázmin, Mirha, Szantál, Tömjén – kinek-kinek ízlése szerint.
Kristálykövei: Ametiszt, Csaroit, Hegyikristály, Szelenit – (általában a lila vagy kristály tisztán átlátszó kövek)
A koronacsakrát Jophiel Arkangyal hangolja és harmonizálja.

 

A korona-csakra az emberben a legfelsőbb rendű tökéletesség székhelye.

Asajah
spirituális tanácsadó

 

 

 

Spirituális tanácsadás Hölgyeknek:
Útmutató tarot – Sorsfeladat, küldetés.
Csakrahangolások – energetikai harmonizálás

Betegség lexikon

KIVÉTEL NÉLKÜL  MINDEN BETEGSÉG A LELKI ÉLET ELFOJTÁSÁNAK A KÖVETKEZMÉNYE.

“A gyógyulás üdvözülés” – Herbert Fritsche

Miről árulkodik a betegséged:

Agyalapi mirigy – Irányítóközpont (mások irányítanak).

Ajakrák – Lenyelt sérelmek, mások hibáztatása.

Alhasi görcsök – Félelem, bizonytalanság.

Alkoholizmus – Talajvesztettség, értéktelenség tudata. Lelkiismeret furdalás. Az Én elutasítása. Vágy a konfliktusmentességre, barátságos kapcsolatokra

Allergia – Lemondás a hatalomról. Kire vagyok allergiás? Teremtő elementálok fel nem ismerése. Az allergén által szimbolizált tulajdonságot elutasítod. Pollenallergia esetén például a szexualitást, megtermékenyítést, szőrallergia esetén a kedveskedést, szeretetet nem tudod elfogadni, porallergia esetén pedig a tisztátalanságot

Angolkór – Érzelmi alultápláltság. Szeretet és biztonság hiánya.

Aranyér – Múltból átmentett harag. Zavarok az elengedésben. Leterheltség, aggódás a határidők miatt. Határozatlanság, rugalmassághiány

Ágybavizelés – Rettegés az egyik szülőtől (lehet karmikus emlékkép).

Ájulás – Félelem. Erőt meghaladó feladat. Nem akarok tudomást venni a külvilágról, ez nekem már sok (védelem). El akarsz menekülni a világ és a problémák elől. Önvédelem

Állkapocs problémái – Harag, neheztelés, bosszúvágy, agresszivitás.

Álmatlanság – Félelem, nyugtalanság, bűntudat. Félelem a szellemvilágtól. Nyugtalanság, félelem, bűntudat. Félsz a kiszolgáltatottságtól, a védtelenségtől vagy a haláltól. Alvás-problémák: halál-kérdés

Achilles-ín: érzelmi túlfeszítettség, földhözragadtság

Ágybavizelés: rettegés valakitől

Agyrázkódás: az eddigi út és a gondolkodás megtörése, irányváltás szükségességét jelzi.

Alacsony vérnyomás: Félsz a felelősségtől, nem mersz elmenni a végsőkig.

Alkar: cselekvőképesség

Asztma: Az életben sok sérelmet nyeltél le, és egyszerre szeretnél megszabadulni tőlük, illetve többet szeretnél kapni. – szűkkeblű vagy, többet akarsz kapni, mint amennyit adni, a világ piszkosságának taszítása

Álterhesség: vágy a tiszta anyaságra

Arc: nyíltság, önkifejezés, a leginkább magunkról beszélő rész

Arcideggörcs: állandóan maszkot hord, nem önmagát adja

Balesetek – Magatehetetlenség, kitörni vágyás, agresszivitás.

Belek – Szükségtelen elengedése félelemmel, illetve el nem engedése.

Bélrendszer: ellenséges érzelmek

Boka – Mozgékonyság, irányváltoztatás képessége.

Bőr – Az egyéniség védőburka. Elfolytott harag. Fenyegetettség érzete. Érzelmi állapot visszatükröződése.
Bőrbetegség: Túlzottan zárkózott és kemény vagy. Képtelen vagy a gyengédségre és a nyíltságra. Elfojtott harag

Bőrkeményedés – Merev nézetek, állandó rettegés.elképzelések

Bőrkérgesedés – Védőpáncél növesztése a bántó ingerek ellen. Ez védőpáncél utal a védtelenség, veszélyeztetettség érzetre

Bőrpigmenthiány – Vitiligo – Kötődés hiánya, kitaszítottság, elszigetelődés

Bright kor – Gennyes vesegyulladás – Alacsony önérték, állandó kudarc veszteség érzete.

Baleset, csonttörés: Nem a helyes úton jársz, túl merev vagy, változásra van szükséged.

Bal oldalon megjelenő elváltozások: Az anyához fűződő érzelmi viszonyodat érdemes megvizsgálni. Jelképezi még az érzelmi oldalt és a múltat is.

Boka: felemelkedés a földtől, elrugaszkodottság

Candidiázis – Gombás megbetegedés – Szétszórtság, harag. Bizalmatlanság mások irányában, de közben vágy az emberi kapcsolatokra.

Ceilulitis – Kötőszövetgyulladás – Megrekedés gyermekkori traumánai. Ragaszkodás a múlt fájó emlékéhez. Rettegés az önállóság.Ragaszkodás a fájó emlékekhez.

Cukorbetegség – Visszafogottság, mély fájdalom, szeretethiány, sóvárgás a múlt emlékei iránt. Pl. szép lehetett volna, ha….. ,Szeretethiány, nem tudod befogadni a szeretetet.

Csalánkiütés – titkos félelmek, a dolgok eltúlzása.

Csecsemőkori asztma – rettegés az élettől. Nem jó itt lenni.

Csecsemőmirigy – Az élet veszélyes. Mindenki ellenem van.

Csípő – Döntő pillanatban az egyén fél lépni.

Csípőbántalmak: Félelem előrelépni. Több önbizalmat!

Comb: az előrehaladáshoz, járáshoz szükséges erő

Csomók – Neheztelés, kudarcélmény, lelkifurdalás

Csontok: Törés – Lázadás a halalom ellen. Szilárdság, merevséget jelez, a gyógyulási idő alatt változtatnod kell ezen.

Deformitás: Szellemi túlfeszítettség, rugalmatlanság.

Csontvelőgyulladás – Harag, csalódás az életben. Támasznélküliség.

Csorgó orr – Elfojtott sírás, tehetetlenségérzet

Csukló – Lendület és fesztelenség.

Dadogás – Önkifejezés hiánya. Nem szabad sírni. Bizonytalanságérzet. Nem veleszületett dadogásról van itt szó.

Daganat-tumor – Önfejűség, merev gondolkodás, helytelen programozás,régi sérelmek, megrázkódtatások őrzése, lerakódása. Lelkiismeret-furdalás

Méghdaganat, ciszta – Nemiségben esett csorba.

Duzzanat – Merev gondolkodás, régi fájdalmak cipelése

Depresszió: menekülés az aktivitástól

Derékfájás: túlhajszoltság.

Dohányzás: vágy az önmegvalósítás szabadságára, kapcsolatteremtésre

Ekcéma – Kibékíthetetlen ellentétek, érzelmi kifakadások hiánya. Ellentétek harca, érzelmi kitörések

Elmebaj – Menekülés a családból. Eltávolodás a valóságtól. Elkülönülés. Nem veleszületett elmebajról van szó.

Emlékezetkihagyás: Amnézia – Félelem, menekülés az élettől, akaratgyengeség.

Epekőbántalom – Keserűség, keménység, büszkeség, rosszallás.lerakódott fájdalom, sérelem. Epe:agresszió, keserűség, bánat. Epebántalmak: Keserűnek érzed az életet.

Epilepszia- Üldözöttség, belső küzdelem, önpusztító erők.

Égési sérülések – Harag, lángoló gyűlölet, heves indulatok.

Émelygés, hányinger – Egy gondolat, egy élmény elutasítása. Félelem.

Érproblémák, vérproblémák: szeretet áramoltatásának problémája.

Érelmeszesedés – Ellenállás, feszültség, szűklátókörűség, elfordulás az értékektől.

Étvágy – saját érzelmek megvetése. Biztonságvágy. Étvágy (nagy): biztonsági érzet hiánya, félelem. Étvágytalanság: Félelem, veszély és fenyegetettség érzet

Beteges éhség – Az élet veszélyes, félelem, fenyegetettség

Elfásultság: Elszigetelődés, elfojtott érzelmek

Elhízás: Boldogtalan vagy, úgy érzed, nem vagy fontos, kilátástalannak látod a jövőd. Esetleg a plusz kilók mögé próbálod elrejteni nőiességedet.

Emésztési probléma: Valamit nem tudsz megemészteni, lenyeled a mérged.

Fehérfolyás – A férfiak kihasználják a nőket. Egy partner ellen irányuló harag.

Fej: irányítás, gondolkodás, racionalizmus. Fejfájás – Kemény önkritika. Az én alábecsülése. Maximalista vagy, túlhajszolod magad. Nem tűröd a kritikát

Fekély – Önbizalomhiány, emésztő gond. Lelki fájdalom

Fertőzés – Ingerültség, harag, bántalom

Ficam – Harag ellenállás. Ragaszkodás a megszokott útirányhoz. Merevségből kimozdulni – felszólítás.

Fogak – Elhatározások. Rágódás a helyzetek miatt. Fontos döntések halogatása. Képtelen az átgondolásra és határozásra.

Frigiditás – A nemi örömök elítélése, megtagadása. Érzéketlen partner. Frigiditás, impotencia: Félelem az ismeretlentől, az odaadástól, az önkontroll elvesztésétől, a haláltól, a megnyílástól, és a sikertelenségtől.

Fulladásos roham – Az élet veszélyes. Megrekedés a gyermekkornál.

Fül: Fülcsengés – Az őrangyal figyelmeztetése.

Zúgás : nem a belső hangra figyelek.

Fül fájás: Ne kelljen hallani.
Fájdalom: figyelemfelhívás, amelyik szervet érinti, annak a területnek szimbolikus jelentését figyelembe véve. Fülbetegségek: Nem akarsz meghallani valamit, nem figyelsz a belső hangodra.

Farkasvakság: félelem a bizonytalanságtól, az ismeretlentől

Felkar: erő a cselekvéshez

Fertőzés: Harag, bántalom, ingerültség

Ficam: harag, ellenállás

Fog: agresszió, vitalitás. Fogíny: ősbizalom

Fogfájás: Valamit nem teszel meg, pedig szeretnéd. vitalitás hiánya

Fojtó érzés: szorongások

Foltokban hulló haj: szervzónák figyelembevételével jelez rendellenességet

Gerincoszlop – Az élet hajlékony tartóoszlopa. Gerinc, hát: támaszt keresek, vagy túl sok a teher rajtam

Gerincoszlop görbülése – Merevség, kitartás a régi elképzelések mellett. Akaratgyengeség, hitehagyottság. Gerincproblémák: Az egyenesség, őszinteség, emberség jelképe. Gerincferdülés: egyik feled túl hangsúlyos a másikkal szemben (lásd oldalak) Görnyedtség: bizonytalanság, összehúzza magát, az élet csapásai alatt megtört

Gégehurut – Nem meri felemelni a hangját. Dühében szóhoz sem jut. Neheztel a hatalomra.

Golyva – Strúma – Áldozat, kudarcok, kielégületlenség (megértés hiánya). Elég volt a bántalmakból. Egzisztenciális fensőbbségérzés

Görcsök – Görcsös ragaszkodás, feszültség, aggódás, megragadás.

Gyermekkori betegségek – Gyógyszer, kábítószer-függőség. Menekülés az én elől. Önszeretet hiánya.

Gyomor bántalmai – Rettegés az ismeretlentől. Alkalmatlanság az új átlényegítésre. Túl sokat töprengsz, valamit nem tudsz elengedni.

Fekély – Önbizalomhiány. Mások kedvébe próbálj járni.elfojtod az agressziódat.
Égés – Önmarcangolás, aggódás, félelem (maró).
Hurut – Örökös bizonytalanság. Leépülés érzete.
Rontás – Rettegés, mohóság, irigység, szorongás.

Gyulladás: Nem tudsz feldolgozni egy problémát, mert félsz tőle.

Hascsikarás – A környezetben mindenki ingerült és bántóan viselkedik.
Hasmenés – Elutasítás, kapkodás.nem tudod hasznosítani a tapasztalataidat, ezért azok csak „átrohannak” rajtad.

Hasi panaszok: Egzisztenciális félelmekre utal.
Hasnyálmirigy Az élet édessége.
Felsőrész – Érzelmi háttér hiánya, szeretet elfojtása, hiánya, – jövőt szimbolizálja.
Közép – Bűntudat, múlt terhei, az élet terhes – jelen.
Alsórész – Bizonytalan anyagi háttér – derék – múlt.

Hepatitisz – Ellenállás a változásra, félelem, harag, gyűlölet, düh.

Hidegrázás – Szellemi beszűkülés. Visszahúzódás. Hagyjatok békén.

Húgyhólyag panaszai – Ragaszkodás idejétmúlt nézetekhez, szorongás érzelmi beszűkülés, érzelmek visszatartása. Hólyaggyulladás: Visszafojtod érzelmeid, pszichés nyomás alatt állsz. Húgyhólyag: pszichés nyomás, érzelmi telítettség, “altesti sírás”
Hörghurut – Elmérgesedett családi légkör. Heves viták. Olykor túl nagy a csend.

Haj: szabadság, hatalom, saját terület határai, antenna, külső inger felvétel

Hajhullás, korpásodás: Új korszak kezdete, vagy a visszahúzódás jele.

Hányás: elutasítasz valamit; undor jele.

Heg: egy lelki sérülésed mély nyomot hagyott benned.

Herpesz: Undorodsz valamitől.

Hordó-mellkas: felfújja magát, erősebbnek mutatja magát

Idegek – Kapcsolat a külvilággal. Információcsere.

Idegesség – Lázas kapkodás, bizonytalanság, aggódás, erőfeszítés, félelem.

Idegösszeomlás – Túlzott Én központúság.

Impotencia – Kényszer a bizonyításra, bűntudat, feszültség, előítéletek, gyűlölet egy korábbi partner ellen.

Influenza – Tömeghisztéria, befolyásolhatóság.

Isiász – Képmutatás, rettegés a jövőtől, anyagiak miatti félelem.

Izületek – Az élet fordulópontjait és a könnyed váltást jelképezi.

Reuma – egy izületre terjed ki – Elnyomottság, becsapottság érzete, a körülmények ócsárolása.
Ujjakra, vagy több izületre terjed ki: Büntetni, visszavágni. Szemrehányás, kifosztottság.
Ujjak: Hüvelyk – Intellektus, aggódás.
Mutató – Ego, félelem.
Középső – Harag, nemiség.
Gyűrűs – Bánat.
Kisujj – Család, színlelés.
Kar – Képesség az élmények befogadására.
Kelés – Harag, forrongás, háborgó indulatok.
Kéz – Tart és kezel. Megmarkol, szorít, megragad, elenged, simogat, odavág.

Ínhüvelygyulladás: Nem engedsz utat cselekvőképességednek.

Jobb oldalon megjelenő elváltozások: Az apához fűződő érzelmi viszonyodat érdemes megvizsgálni. Ész, racionalizmus.

Klimax – Félelem a nőiesség elvesztésétől, az öregedéstől. Önbizalom hanyatlása.

Koleszterin – Az öröm csatornái elzáródnak, félelem az öröm elfogadásától.

Kóros étvágytalanság -Kóros soványság – Az élet megtagadása, szorongás, önutálat,elfojtod a nemiséged,bűntudat

Könyök – Irányváltoztatás. Új élmények befogadása.Elhárítás

Köröm – Bizonytalanság, védelem.agresszió

Köröm rágása – Önemésztés, gyermeki dac.

Köszvény – Uralkodási vágy, türelmetlenség, harag.

Kötőhártya-gyulladás – Harag, csalódottság az életben látottak miatt.

Kövérség – Védőpajzs. Önvédelem, túlérzékenység.

Kancsalság: egyoldalú látásmód

Kényszeres evés: ingerhiány.

Kéz: felfogás, cselekvés, tenyér-kézfej kettősség

Kiütés: Türelmetlenség, gyermetegség

Koszorúér-elmeszesedés: az érzelmek visszafojtása.

Köhécselés: nem mered kimondani a véleményedet, de jelzed, hogy van.

Kötőhártya-gyulladás: fájdalmat okoz valaminek a belátása.

Láb: comb – Ragaszkodás koragyermekkori traumához.
Lábszár – Rettegés a jövőtől az előrehaladás megtagadása,vagy túl feszített tempóban haladsz.
Lábfej – Önmagunk, az élet és a többiek megértése. Rettegés a jövőhtől, megfenekléstől. Lábfejpanaszok: a gyökereket, ősökhöz való viszonyt szimbolizálja. Nem tisztázott a múltad, gyökértelennek érzed magad. Lábujjhegyen járás:folyamatos emelkedettségre vágyik

Láz, hőemelkedés – Izzó harag.

Leukémia – Az élet befogadásának képtelensége. Belső gyötrődés, önkínzás, kétségbeesés.

Légzés – Az élet befogadásának képessége.

Mandulagyulladás – Félelem elfojtott érzelmek és ambíciók, önkifejezés hiánya.

Máj – A harag és alacsonyabb rendű érzelmek székhelye.

Máj betegségei – Örökös panaszkodás. Állandóan hibát keres magában és tetteivel igazolja azt.Túl dühös és haragvó vagy. méregtelenítés, felismerés, védelem a károsnak vélt dolgoktól, a tapasztalatok beépítése.

Meddőség – Nincs belső igény az anyaságra, vagy félelem az élet természetes menetétől.

Mellkas: rugalmasság, zártság

Mell panaszai: Az anyasággal, gondoskodással van problémád.

Mell ciszta – Túldédelgetés, gondoskodás.

Csomók – Basáskodó magatartás.

Feszülés – Táplálék megvonása.

Melléküregek – Egy szeretett személy bosszúságot okoz.

Mellékvese – Kishitűség, önhanyagolás, szorongás.

Menstruáció előtti zavarok – Saját hatalom átruházása a külvilágra. Idegenkedés a női test folyamataitól.

Menstruációs zavarok – Nőiesség elutasítása, bűntudat, rettegés. Menstruáció: önfeladás, odaadás, elengedés, ritmus, nőiség

Merev nyak – Egyoldalú felfogás, hajlíthatatlanság.

Migrén – Kitörési vágy. Ellenállás az élet természetes menetének, szexualitás keltette szorongások. Fejben megélt szexualitás.

Nyirokmirigy gyulladás – Az élet lekicsinylése, mások hibáztatása, áthárítás. Beteges önkritika. A beteg hozzáállása mindenhez. “Hát nem borzasztó?”

Mozgásbetegség – Rettegés az események fölötti uralom elvesztésétől.

Magas vérnyomás: Túl merev vagy, görcsölsz egy problémán, de nem tudod megoldani.

Medence: nemi tartás

Mióma : álterhesség

Mutálás: nem tudja milyen helyzetben milyen hangot használjon

Narkolepszia – alvás kényszer – Elhárítás, rettegés. Menekül a feladatok és körülmények elől.

Nátha – Zavarodottság, sok minden zajlik egyszerre. Érzelmi zaklatottság, kisebb sérelmek. El akarsz zárkózni a külvilágtól, a kommunikációtól.

Nyak panaszai: Önfejűség, hajlíthatatlanság. Nincs összhangban az eszed és a szíved, mást súg az egyik, mint a másik.

Nyáktömlő gyulladás – Elfojtott harag.

Nyírok betegségei – Figyelmeztető jel. Az elmét ismét az élet legfőbb dolgai, a szeretet és a boldogság felé kell fordítani.

Nagyothallás: merev a saját környezetével szemben, lezárja magát

Női mell: anya-gyermek kapcsolat

Női szervek betegségei: Nem éled meg a nőiséged, elutasítod a szexualitást.

Orr vérzése – Esdeklés a szeretetért.önfeláldozás. Igény a megbecsülésre. Mellőzöttség és el nem ismertség érzése. Esdeklés a szeretetért

Orr polip – nem kívánt gyermek, veszekedések.

Ödéma – Nem akarok valakit, vagy valamit elbocsátani.Orr: emóciók, szex, büszkeség

Orrdugulás: Megakadályozod az érzelmeid áramlását.

Orrsövényferdülés: érzelmeid túlságosan egy oldalra hajlanak.

Oldalak: tested jobb oldala az ész és a racionalizmus, bal oldala a szív és az érzelmek jelzője. A fejeden ugyanez pont fordítva van.

Pajzsmirigy – Sértődöttség. Soha nem tehetem azt, amit akarok. Mikor kerülök sorra? Ha alulműködik, félsz a változástól, ha túlműködik, sokat stresszelsz, és nincs határozott jövőképed.

Petefészek – A teremtés kiindulópontja. Kreativitás.

Pikkelysömör – Félelem a megbántástól. Az érzékek és a szellem eltompítása, érzések elfojtása.Túlzottan véded magad, félsz a sebezhetőségtől.

Porckorongsérv – Talajvesztettség, határozatlanság, döntésképtelenség.

Prosztata: férfias agresszió

Púp: kizárja magát a közösségből, feladata van

Rák – Mély sebek. Neheztelés régi sérelmek miatt. Titkos bánat emészti a testet. Gyűlölet, kétségbeesés. Rákos daganat: Elfojtott harag, bánat

Reuma – Tehetetlenségérzet, szeretethiány, keserűség, neheztelés. Önmagad és kapcsolataidat nem tudod elfogadni.

Rekedtes hang: ha csak a torkodból képzed a hangod, nem adod ki teljesen magad, titkolózol a környezeted előtt.

Ritmus: univerzális rend, élet, polaritás

Rövidlátás: bizonytalan vagy a jövődet illetően.

Sclerosis multiplex – Merevedett gondolkodás. Keményszívűség, vasakarat, hajlíthatatlanság.

Sérv – Megszakadt kapcsolatok, nyomasztó gondok, túleröltetés. Félreértelmezett önkifejezés.Túlterheled magad.

Szaruhártya gyulladása – Engesztelhetetlen harag.

Száj betegségei: Megingathatatlan nézetek, merev gondolkodás, zárt világkép. Befogadás, kommunikáció, kapcsolat a külvilággal

Szem betegségei – nem szívesen látja, ami életében végbemegy. Valamit nem akarsz meglátni. Ha rövidlátó vagy, akkor a jövőbeni dolgokat hárítod, távollátás esetén pedig az orrod előtt levő dolgok felett hunysz szemet.

Gyermekeknél: Rövidlátás – A jövőkép bizonytalan
Távollátás – Rettegés a jelentől.
Összetérő kancsalítás – Nem akar szembesülni a külvilággal, önellentmondás.
Szemtengelyferdülés – Fél szembesülni önmagával.
Széttartó kancsalítás – Nem mer szembenézni a jelennel.
Szürkehályog – Képtelen boldogan előretekinteni.
Retina leszakadás – az anyag eltereli a szellemtől a figyelmet.
Zöldhályog – Engesztelhetetlenség. Régi sérelmek okozta feszültség túlnyomása.

Szédülés – Csapongás, szétszórtság, szemlélődés elutasítása. Külső ingerek elutasítása.

Székrekedés – Ragaszkodás az idejét múlt nézetekhez, megragadás a múltban, fösvénység. Nem szeretsz adni

Szélgörcs – Szorongás, megemészthetetlen gondolatok, érzelmi túltelítettség.

Szív – Szeretet és biztonság középpontja.

Szív betegségei – érzelmi válság, örömtelenség. A szív megkeményedik, hajlam a stresszre.

Szívroham – a pénz utáni hajsza kiszorítja a szívből az örömöt.

Szívkoszorúér trombózis – Magányérzet, riadtság, kisebbségérzés, önmarcangolás, kishitűség.

Szívszorítás – Talajvesztettség, meginog az életbe vetett hit.

Sarkon járás: nem hagyja kibillenteni magát egyensúlyából

Struma: fensőbbségérzése saját magát fojtogatja

Szédülés: Bizonytalan és ingatag vagy.

Térd panaszai – Önfejűség, önteltség, hajthatatlanság, félelem, rugalmatlanság. Alázat hiánya. Térd: Az alázatot, befelé fordulást jelképezi.

Torok betegségei – elfojtott harag, önkifejezés hiánya, ellenállás a változásnak, az egyén képtelen szót emelni önmagáért. Nem tudod, nem mered kimondani, amit szeretnél, nem vállalod fel magad.

Tuberkulózis – Önzés sorvasztja a testet. Birtokolni vágyás. Kegyetlen gondolatok, bosszúvágy.

Tüdő betegségei – Búskomorság, bánat, félelem az élet befogadásától. Nem érzi méltónak magát a teljes életre. Szomorú vagy, nem érzed magad elég szabadnak. Tüdő: szabadság, kapcsolat a külvilággal, kommunikáció, vitalitás

Tüdőgyulladás – Újra és újra fellépet sebek, letargia.

Tüdőtágulás – Érdemtelenül élni nem lehet. Félelem az élet befogadásától.

Tagolatlan beszéd: nem akarja, hogy megértsék

Talp, kéz, tenyér: elkülönülés, különcség

Távollátás: nem akarod észrevenni az evidens dolgokat, elzárkózol attól, ami az orrod előtt van.

Tériszony: Félsz a bukástól és a sikertelenségtől.

Testszőrzet fokozott növekedése: férfias jellegek megerősítés

Trombózis: Szellemi fejlődésre van szükséged.

Túl egyenes a gerinc: túlzott magabiztosság látszata

Tumor: Szeretethiány, nem tudod befogadni a szeretetet

Utazási rosszullét: Kiszolgáltatottságérzet, félelem, bezártságérzés

Vállpanaszok: túlterheltség

Vastagbél: sokat kritizálsz.

Vastagbél-, aranyérproblémák: Szorongásra, félelemre utal.

Vékonybél: tudatos analízis

Vékony hang: nem mersz élni a saját lehetőségeiddel.

Vér: ego, vitalitás

Vérszegénység: passzivitás, bizonyos életenergiát nem vagy hajlandó felvenni, beépíteni a mindennapjaidba

Vesebetegség: Félelemre utal, jelképezi az emberi és párkapcsolatokat. (jobb vese férfival kapcsolatos ügy, bal vese; nővel kapcsolatos ügy)

Vesekő: a párkapcsolatodban nincs elég energia, lelkesedés

Viszketés: ingerlékenység jele, a vakarással keresgéled, mi az, ami ingerel.

Visszér: Rugalmatlan, merev, zárkózott vagy.

Zöld hályog: visszafojtott könnyek.

 

Forrás: Rüdiger Dahlke orvos és pszichoterapeuta  Miről árulkodik a betegséged c. könyvéből.

 

A fel nem oldott konfliktusok – érzelmi szinten jeleznek számunkra:  mi az amiben a megoldás,  a feloldás szükséges – ha ezt nem tesszük meg, akkor a betegségek 285 napon belül átíródnak a fizikai testbe.

 

Asajah
spirituális tanácsadó

 

Spirituális tanácsadás Hölgyeknek:
Útmutató tarot – csakraharmonizálás.