GONDOLATOK kategória bejegyzései

A bolond kibeszéli a szívét, a bölcs viszont a szívével beszél


Figyelj és hallgass meg.

Ha arra kérlek, hogy hallgass meg,
És te úgy érzed, hogy valamit tenned kell,
Hogy a problémám megoldódjon,
Bocsáss meg, de én úgy érzem, hogy te süket vagy.
Nem kértem mást, csak hogy figyelj és hallgass meg.
Nem kértem, hogy tanácsolj, sem hogy tegyél.
Nem kértem mást, csak hogy figyelj, és hallgass meg.
Nem vagyok tehetetlen, csak gyönge és elesett.
Amikor teszel valamit helyettem,
Amit nekem kellene megtennem,
Csak megerősíted a gyöngeségemet és félelmemet.
De ha elfogadod, hogy úgy érezzek, ahogy érzek,
– Még ha ez az érzés számodra érthetetlen is –
Lehetővé teszed számomra, hogy megvizsgáljam,
És értelmet adjak az értelmetlennek.
S ha ez megtörtént, a válasz világossá válik,
Tanácsra nincs szükség.

Talán ezért használ sok embernek az imádság.
Mert Isten nem ad tanácsot, sem megoldást.
Csak figyel és hallgat.
A többit ránk bízza.
Tehát te is, kérlek, figyelj rám és hallgass meg.
És ha szólni akarsz, várj egy picit.
Akkor majd én is tudok rád figyelni.
 – Ágnes Begin –

kékvirág

Az embernek szüksége van ara, hogy kibeszélje magát, hogy beszéljen, hogy meghallgassák. Talán nem is vár mást, csak egy kedves szeretetteljes felé fordulást.

Az ember bámulatos teremtés amikor a valódi énjét nem rejti el, eléd tárja, s beenged a saját maga világába. Ahogy ő látja, ahogy ő éli meg, ahogy vele történik… Néha nem is vár megoldást…mesél és beszél…a szavak elhangzanak, de legbelül ottmaradnak…sokáig csak vissza-visszamorajlanak… aztán ahogy telnek a napok, sokszor visszaréved mi volt a gond, s sokszor egy apró villanásra azon kapva magát,  hogy érti, megérti  a történteket, a vissza-visszaköszönő helyzetek miértjét… Nem kaphatunk  választ mástól, mert magunknak kell rájönnünk honnan hová tartunk.

Ahogy nem tudhatjuk más mit él meg, és mit él át egy-egy neki tanulásnak szánt probléma megoldása során – nem tudhatjuk azt sem ő mit tart helyesnek, jónak… Neki mit jelent a helyes megoldás – látja-e egyáltalán jónak, értékesnek azt ami másnak a legjobb jóként hoz örömöt, megváltást… Ami igaz és áldott lehet, lehet-e valaki másnak ugyanolyan sorsajándék, megannyi sorsrontó félelme után boldogságos élethelyzete… Ahonnan ő nézi a legjobb megoldást keresve utat téveszthet, de tudja-e más másként tenni azt, amit neki szánt az élet, sorsa törvénye… a megtapasztalnivaló anyagvilág leckéje…

Hallgatni csak megszentelt figyelemmel lehet, azt aki nem kér, csupán helyet, időt arra, hogy elmondja, szavakba öltve megfogalmazva mi fáj, megoldást nem vár, nem kér… csupán hallgatást, meghallgatást.
Nehéz feladat megállni, s nem közbe nem szólni, mert erre kért… figyelni, s befogadni. Megérteni, hogy őróla szól a csended, s  neki segítesz, ha hallgatod, s várod, hogy ő önmaga megértse azt, amit épp most mond… Feltárja, kibeszélje… szinte elmagyarázza azt, ami benne összeforrt. A  választ nem várja, de megkapja – mert ott legbelül már kész a neki legjobb tanács, a szívében, abban a fénylő isteni magban, ahonnan a legjobb helyről kivetül.
S csak ennyit mond legvégül. Köszönöm, hogy meghallgattál, ez sokat segített nekem, hálás vagyok érte – megölel.
S a válasz: a tiszta szívből jövő köszönöm. Mert köszönöm, hogy megtisztelt a bizalmával,  s előttem kinyílva a választ megkapta: a mélyrő jövő tudatalattiból a legigazibb valóság  felszínre tört.  A figyelemmel megszentelt térben  megnyitva  ezzel bennem egy csatornát  az áldásenergiák előtt…

Asajah

Ahogy születünk, úgy élünk…


Úgy élünk, ahogy születünk?!

Most élsz, most vigyázz, hogy jól csináld!

Bár felnőve rég nem emlékszünk rá, saját születésünk igen mély élményként él tudatalattinkban – annyira, hogy akár mindennapi életünket, stresszhelyzeteinket is befolyásolhatja.

A SZÜLETÉS AZ EMBERI ÉLET ELSŐ NAGY VÁLTOZÁSA.

Ahogyan ezt az első változást megéltük, az belénk ég, s az életünk összes további változást hozó helyzetét – többek között saját szülésünket is – meghatározza.

életváltozás

Születésünk életünk első és talán legnagyobb változása, ilyenkor dimenziót váltunk, biológiailag és lelki értelemben is. Ez a tapasztalat nagyon mélyen belénk ég, még ha a tudatunkkal nem is emlékszünk rá. Ilyenkor tanuljuk meg, hogyan kell átalakulni, hogyan kell alkalmazkodni a megváltozott környezethez. Ezt a tudást alkalmazzuk aztán egész életünkben, amikor olyan helyzetbe kerülünk, hogy kénytelenek vagyunk elengedni valamit, és aztán fogadni az újat.

Minden egyes születés másfajta traumákat okozhat:

Akiknek a születése orvosi beavatkozással indított volt, azok valamilyen formában nehézséggel küzdenek minden indulással kapcsolatban: saját maguk szeretnék az előttük álló feladatot megvalósítani, de sokat toporognak, nehezen szánják el magukat, hogy belevágjanak, mások segítségét viszont következetesen visszautasítják.
Ha egy babának a nyaka köré van tekeredve a köldökzsinór, vagy oxigénhiány lép fel, és fuldoklást él meg, akkor később stresszes helyzetekben átélhet egy lelki, érzelmi fuldoklást, hiszen ez az ismert érzés kapcsol be, s akár félhet is ezektől a helyzetektől. Ha sokáig van a szülőcsatornában, később előfordulhat, hogy nehezebben ugrik majd bele kiszámíthatatlan, változással járó élethelyzetbe.
A császárral született gyermekek a határok meghúzásánál küzdenek nehézséggel, gyakran akaratlanul is megsértenek másokat: mintha nem érzékelnék, hogy a másik önálló elképzelésekkel rendelkezik.
Akik sok fájdalommal, nehezen születtek, azok pedig egyszerűen nem tudják elszánni magukat egy-egy változásra, pl. nem képesek elköltözni otthonról egyhamar.
Születéskor tulajdonképpen nem azzal van baj, hogy traumát élünk át, hanem azzal, ha ezt nem tudjuk feldolgozni.

Minden kezdetben benne van az egész!

Mi történik akkor, ha fiúnak várnak, és lánynak születünk? Leggyakoribb, hogy nem érezzük magunkat elég értékesnek, elég szerethetőnek, elég jónak. Hiszen nem tudtuk teljesíteni a szülők elvárását. Egész életünket a megfelelési kényszer, a teljesítmény kényszer határozhatja meg. Mindig bizonyítani akarunk, meg akarunk felelni annak a szülőnek, akinek elvárását nem tudtuk teljesíteni.

De mi történik akkor, ha lánynak vártak és fiúnak születünk? Ekkor hasonlóak a késői következmények, mint a fenti esetben. Mivel, még ma is a társadalmi elvárások, a belénk ivódott hagyományok szerint a férfi a családfenntartó, az erős, az oszlop, ezzel a szereppel, mármint a férfi szereppel lesz komoly problémánk az életben. Az ilyen fogantatásból megszülető férfi nem tud erős és magabiztos, határozott lenni. Ez pedig kihat a párkapcsolatra. Felcserélődnek a szerepek a két fél között. A nő viszi a férfi szerepet, a férfi pedig a passzív.

 

Elválaszthatatlanul összefonódunk a Világegyetemmel, amelyben élünk, és amelybe beleszületünk.

“A napból kipattant szikrához hasonlóan lelkünk leszállt az egekből, átugrott a kozmoszon és rohant fejjel előre a létezésbe. Lelkünket ide űzte ösztöne erre a bolygóra, amit Földnek nevezünk. Mivel belégeztünk, hogy eljátsszuk szerepünket e hatalmas kozmikus teljességben, a létezések összefonódott szövetében amely időtlen időktől fogva  áramlik a határtalanon túlra.” –  dr. Pema Dordzse

A születéskori  fel nem dolgozott traumákat felnőtt életünkben nem kell tovább cipelnünk. Van lehetőség ezeknek a feldolgozására, és oldására is.  Az energiagyógyászat is, és  sok más módszer – önbizalom növelő, személyiségfejlesztő lehetőség lehet.

Asajah

Amikor belelátsz a jelekbe – a tudatalatti félelmedbe – élni tanulsz!


“Újra és újra leszállsz ide a földre, váltakozó ölekbe, mígnem megtanulsz olvasni a fényben, látod, hogy élet és halál ugyanaz, s az idő időtlen. Míg a fáradságos életek láncolata

nyugvó körré nem rendeződik benned – míg akaratod világakarat nem lesz, s a csönded – csönd és örökkévalóság.”
(Manfred Kyber)

felhők felett

Összes eddigi életünk tapasztalata alkotja jelenlegi személyiségünket.

Ha emlékeznénk előző életeinkre képtelen lennénk épp ésszel felfogni és feldolgozni az ismereteket. Oka van tehát annak, hogy nem emlékszünk előző életünk történeseire. Akár csak egy életünkben megszenvedett traumák is depressziót okozhatnának, de több száz élet negatív emlékképe már komoly trauma lenne… képtelenek lennénk tudatosan elfogadni az ott történteket.

Minden életünk része a fejlődési folyamatnak.

Egy-egy lélek csupán addig születik újra le, amíg nem éri a tökéletességet, és amikor már mindent megtapasztalt,  jót és rosszat is. Hiszem, hogy az örök életben szellemi vezetőként, spirituális segítőként folytatjuk szelleméletünket.
Az újjászületéskor életfeladatunk – karmánk – határozza meg, milyen helyzetek következzenek be életünkben, amiből tanulhatunk, hogy folytathassuk spirituális fejlődésünket.

Az újjászületés előtt az lélek megválasztja a következő életében elvégzendő feladatokat, melyek fejlődését szolgálják. Életfeladatainkat, és a fejlődésünket szolgáló körülményeket tehát magunk választjuk meg, segítőink tanácsaira. Ezért van az, hogy egyes emberek rosszabb sorssal rendelkeznek, s ez mégis fejlődésüket szolgálja. A kibírhatatlan, intrikus ismerőseink például  nem feltétlenül jelentenek rosszat, a hasonló környezet türelemre tanít. A családi problémák megtanítanak az összetartásra, a környezetünkben élő ránk szoruló emberektől pedig segítőkészséget tanulhatunk. A legkisebb események is fejlődésünket szolgálják, melynek talán nem ebben az életben vesszük hasznát. Tehát minden okkal történik – és minden helyzet valamire megtanít bennünket!

Többféle karmát különböztetünk meg.

Létezik egyéni-, csoportos- és kozmikus karma. Cselekvéseink hatással vannak karmánkra, mely könnyen ellenünk fordulhat. Ha rosszat cselekszünk egy embertársunkkal szemben, azt később törlesztenünk kell. A reinkarnáció rendszere is az Istenhiten alapszik. Lényege az igazságosság és az egyensúly fenntartása. Ha ebben az életben elkövetünk egy rossz cselekedetet, talán következő életünkben ez velünk történik meg. Az egyéni karma saját sorsunk, melyhez azonban mások sorsa (családtagok, barátok, ismerősök) is kapcsolódik. Ha egy családtagunk karmája az, hogy magánéleti problémákkal küzd, az kihat a mi sorsunkra is, mi is tanulhatunk belőle. Sokszor nehéz ezt értelmezni, de a bizonyosság, hogy mindennek oka van, rendet teremt bennünk az elfogadáshoz.

Akárcsak itt, az anyagi világban, a kozmikus létben is a tanulás által fejlődünk. Míg fizikai testünk az iskolapadban, könyveket olvasva sajátítja el a tudást, addig lelkünk a minket ért események hatására fejlődik. Az ember néha elköveti ugyanazt a hibát, mégsem tanul belőle, talán mert ösztönösen cselekszi ugyanazt… a tudatosság hiányában. Az események csupán szimbolizálják azt a tulajdonságot, melyet fejlődésünkhöz meg kell tanulnunk, ezért gyakran nem értjük meg az égi jeleket. Pedig a jelzések egyértelműek!
Vegyünk példaként egy kerékpárral közlekedő embert. Ahányszor az úton közlekedik, mindig az egyszerűbb utat választja, megkerüli az autókat, de mindig baleset éri. Mindaddig, amíg meg nem tanulja, hogy nem járhat minden esetben az egyszerűbb úton, baleset fogja érni. Karmája addig figyelmezteti, amíg meg nem érti az üzenetet…

A tarot segítőd és elemződ is egyben – belelát a jelekbe!

A tarot az egyén jövőjére való rálátás segítségével határozza meg a személyiséget; elemzi az elménket, és gyakran tudatalatti motivációkat, elrejtett félelmeket mutat ki, amelyek megakadályozzák, hogy sikeresek legyünk. Mindkét módszer rámutat arra, hogy kik vagyunk, elfeledett emlékeket fed fel, megmutatja, hogyan gyógyítsuk meg a lelkünket, hogyan újítsuk meg önmagunkat, hogyan értsük meg magunkat, hogyan győzzük le a meddő gondolkodást, hogyan ismerjük fel a lelki csapdákat, és hogyan kerüljük el őket. A jós mélyebben beleláthat a jelekbe, és jobban megérthet téged, és többek között a másokkal való kapcsolataidat is.

Amikor más vagy, amikor jobb vagy!

 

“Változz meg Te. Változz meg gyökeresen. Hagyd abba azokat a dolgokat, amiket mindig csináltál. Kezdj el olyan dolgokat tenni, amiket soha nem tettél. Változz meg gyökeresen, válj új emberré és ámulatba fogsz esni.” – Osho

 

kiderül az ég is

Úgy tűnik, az ember természetéhez hozzátartozik, hogy mindaddig halogatja a változtatást, amíg a dolgok igazán rosszra nem fordulnak.  Szép lassan megvárjuk, amíg bekövetkezik a tetőpont, ahonnan nincs tovább… a krízis, a trauma, a veszteség, a betegség  a tragédia, és csak akkor kezdünk elgondolkodni azon, hogy kik vagyunk, mit csinálunk, hogyan élünk, mit érzünk, hiszünk vagy tudunk, mert valódi változást szeretnénk elérni…

Kezdődhet a sorsátalakítás.

Amikor egy karmakör lejár – megnyílik egy újabb út. Ilyenkor  feltűnik egy újabb lehetőség,  meghozva  a sorsváltás  életünkben. És elkezdődhet a személyiség átalakítás, a megtapasztalások után, amikor már nem vagyunk azonosak azzal, aki voltunk, megváltozunk, átalakulunk. Változni önmagunk kedvéért érdemes – egy célért, egy küzdelemért, egy pozitívabb helyzet felismerő önvalónk megélésével.
S ahogy változunk, változnak a körülményeink is, változnak az emberek körülöttünk… jönnek újabb barátok, teremtődnek új ismeretségek.

Ha egy másfajta életet kezdünk el élni, a változás másokban is elkezdődik.

A bennünk létrejött változás energiája  megkísérli megváltoztatni azokat is, akikkel közünk, dolgunk volt azelőtt…. Arra változunk, amivé akarunk lenni, hogy jobban érezzük magunkat,  nem kényszerít senki.

Amikor felépítjük újra saját személyes énünket, gyakran összebarátkozunk régi önmagunkkal, s megbocsájtunk másoknak is… Egy új fejezet kezdődhet el. A régi, a megunt,  minden értékével részünkké válik. Beépül tudatalattinkba és eltároljuk mindazt a jót,  amit adott, amivel gazdagabbak lettünk általa.

A jellem az ember – mert azzá leszel, akivé alakítod magad – szíved szerint. Különbséget tenni mi az, ami Neked való, mi az, ami már nem a tiéd. Amikor az vagy, akinek tartod magad boldog vagy, és a lehetőségek kitárulkoznak. Követni tudod a céljaidat.

Amikor az vagy, aki nem vagy, csak egy szerepet játszol –   nem érzed magad otthon önmagadban. Amikor az vagy, akivé teremtetted magad – akkor boldogságfrekvencián rezegsz és kiderül az ég is!

 

Asajah

Gondolataid mágikus hatalma


“Csatorna vagyok, amelyen Isten Szeretete, Szépsége, Harmóniája, Békéje, Bősége, és Értelme keresztüláramlik. Isten minden sajátossága, képessége és adottsága most rajtam keresztül jut kifejeződésre csodálatos módon.” –  Dr. Joseph Murphy

égi csatorna

Naponta többször mondd el hangosan ezt az imát. és érezd hogy igazsága a szívedbe vésődik. Akkor világod varázslatosan átalakul domináns gondolataid képére, hasonlóságára.

– Legyen az Úr előtted, hogy mutassa mindig a helyes utat.
– Legyen melletted, hogy ölelő karjával megvédjen.
– Legyen mögötted, hogy alattomos támadásoktól óvjon.
– Legyen alattad, hogy a csapdákból kimentsen.
– Legyen benned, hogy vigasztaljon szomorúságodban.
– Legyen körülötted, hogy minden bántalmat felfogjon.
– Legyen fölötted szüntelen áldásával.

Így áldjon meg Téged a mindenható és irgalmas Isten.

A világ kavarog, változik – Te Tiszta Tudattal keresd az igaz hangot !♥

“A látásod csak akkor tisztul ki, amikor bele tudsz nézni a saját szívedbe. Aki kifelé néz, álmodik, aki befelé néz, felébred.” – Carl Jung

világváltozás

A tarot lapok üzennek: Igazságszolgáltatás – Végítélet – Világ.

A világ eseményei néha nagyot fordulnak.

A te világod olyan lesz, amilyenné szeretnéd tenni – maradj hű magadhoz, az elveidhez, a meggyőződésedhez.  A sorsod Te magad vagy! Ami körülötted folyik arra emlékezni fognak – történelmet írnak a napok. Olyan nemzetközi döntések sorozata várható, aminek hatását érzékelni fogjuk saját életünkben is.

A világ változik, soha nem lesz már olyan, mint régen volt…

Asajah

Magas rezgéstartományban nem létezik betegség, nyomor vagy szenvedés.


“Amint szeretetet kezdesz érezni, a nem kívánatos fokozatosan kikopik az életedből, mert teljesen más rezgéstartományba esik a kettő. A szeretetteljes elfogadás a személyes szabadság felé vezető első és legfontosabb lépés.” – Abraham-Hicks

 

Energiákban

Mindenki megtalálja azt a gyógyítót, akire szüksége van.

A Te dolgod csupán az, hogy  légy nyitott és befogadó a gyógyító energiákra, kezelésre – tiszteld magad, mert a gyógyulás egyik alapvető része, hogy engedd el a betegséget, ami nem az életed része. Sokan panaszkodnak kisebb, nagyobb betegségekre, kellemetlen tünetekre. Tudjuk jól, hogy ha a lélek nem érzi jól magát a test tünetben  üzen.

A spirituális úton levők jól tudják, hogy minden fizikai probléma csak tünet és mindennek a gyökere a tudatban, a lélekben rejlik.

Alternatív megoldásként is várható a javulás – együttműködve a kezelővel. Minden alkalommal, amikor harcolsz valami ellen, az egyre nagyobb, súlyosabb lesz az életedben. Ha viszont megengeded neki, hogy ott legyen ahol éppen van, elfogadod és szeretetet érzel iránta, a rezgésed átvált egy nagyon magas frekvenciára.
És hogy mit ad Neked az energetikai kezelés, a harmonizálás – a gyógyító rezgés?

Magas frekvencia közelében nem maradhat meg az alacsonyabb rezgés.

Magas rezgéstartományban nem létezik betegség, nyomor vagy szenvedés. Vannak olyan alternatív módszerek, amelyek valóban segítenek.

Asajah

Ha van cél, vezet oda út is!


A változás titka, hogy az energiádat nem arra fókuszálod, hogy harcolsz a régivel, hanem arra, hogy építed az újat.

Az emberek többsége manapság  problémacentrikus, nem célorientált. Panaszkodnak, újra meg újra csak arról beszélnek, hogy a körülmények mennyire nem jók, hogyan nem fogják elérni a céljukat, hogyan nem lesznek sikeresek …

Nem az számít honnan indulsz, hanem az, hogy  milyen döntéseket hozol arról, hogy  hová akarsz végül eljutni.

 

Motiváló

A nehéz helyzetek kezelésének  egyetlen hatékony megoldása a cselekvés,  a célorientált viselkedés. Ne a problémákra irányítsd a figyelmedet, hanem a célra, amit el szeretnél élni. Fogalmazd meg magadban, hogy mit szeretnék elérni,és hogyan akarod a dolgokat megváltoztatni.

Az élet minden területén érvényes, egyébként a célorientált megközelítés akár  párkeresésről, munkakeresésről, anyagi, vagy egészségügyi problémákról van szó.

Ha pontosan tudjuk, és megfogalmazzuk magunknak mit szeretnénk, akkor sokkal egyszerűbben meg fogjuk tudni oldani a problémáinkat, mert minden feladatnak van egy megoldása is.

Ha valaki a figyelmét a problémás helyzetről a vágyott cél elérésére fordítja, a gondok nagyon nagy része jelentéktelenné  válik, szinte magától megoldódik. Kizárólag azzal kell foglalkozni, hogy mi segít a céljaink elérésében!

Próbáljuk meg az akadályokban és korlátokban is a lehetőségeket megkeresni! Azokat a lehetőségeket, amelyek közelebb visznek a célunkhoz!

Nyolc lépésben a megvalósításhoz

  • A problémák boncolgatása helyett mindig a vágyott célt tartsuk szem előtt! Tehát fogalmazzuk meg tisztán, világosan mit is szeretnénk elérni.
  •  Ha a  körülmények  megváltoznak, akkor az új környezet adottságait figyelembe véve próbáljuk meg továbbra is a célunkat szem előtt tartani, és az új környezetben keressük  meg a lehetőségeket, amelyek közelebb vihetnek  a célunkhoz.
  •  Ha olyan akadályba ütközünk, amelyik útjába áll a célunknak, akkor pihenjünk meg,  vizsgáljuk meg meddig tudunk egy helyben állni. Ha olyan akadályba ütközünk, amely  visszafordít a célunk eléréséhez vezető úton, akkor merjünk visszafordulni bátran egy darabig. Sosem lehet tudni, mi történik, ha már úton vagyunk. Aki elindult azt várják már…
  • Célunkhoz az út sosem egyenes, ne féljünk a kitérőktől, sem attól, hogy nem nyílegyenesen közelítünk. Haladjunk, ne veszítsük el a lendületünket,  bátran csak előre…minden lépés számít.
  • Figyeljünk az apró örömteli dolgokra, amelyek az utunkba akadnak. Élvezzük az utat, és vegyük észre és értékeljük az élet csodáit! Ha mindenben a jót keressük, és arra összpontosítunk, a célunkat is előbb elérjük. Vegyük számba  miben értünk el sikert, és  ünnepeljük is meg! Az élet szép!
  •  Bízzunk, higgyünk  magunkban! Értékeljük erősségeinket, azt hogy miben vagyunk jók! Ha szeretjük önmagunkat,  kellő önbizalommal  pozitív énképpel rendelkezünk, a környezetünk is jobban szeret és elfogad  minket.
  •  Bízzunk, higgyünk  másokban is!  Bízzunk a sikerben! A nehézségeket jobban el  tudjuk viselni,  ha egymást biztatjuk, segítjük, ha nem csak magunkra, hanem másokra is figyelünk.
  •  Az egymásba vetett hit és bizalom megtérül. Adjunk bizalmat és hitet egymásnak, mert ezt többszörösen visszakapjuk majd.

Isteni ajándék – az áldozatod gyümölcse


Mert CSODA mindaz, melyet Istennek a természet rendjét fölfüggesztő beavatkozása hoz létre.

“Az ember sorsában végbemenő csodákat sok szenvedés, belátás, s a tudat mélyrétegeiben végbemenő folyamatok előzik meg. Nem szeszélyes isteni játék dobja oda kegyelemképpen. A kegyelem gyökere mélyen a vizek alá nyúlik le, mint a tó felszínén kinyíló vízililiomé.” (Szepes Mária)

 

Csodakép

Mert a  Csodák  szinte észrevétlenül suhannak be életünkbe, sok esetben  valamilyen hétköznapi esemény formájában érkeznek meg.  És hogy mit is rejt ez  az áldás, csupán akkor vesszük észre, ha lecsendesedünk; és  hálásak leszünk minden apró dologért az életünkben.

 

Soha ne legyünk türelmetlenek, megmutatkozik minden idővel….  Megfigyeltétek már, hogy amikor Istentől Angyalokat kérünk segítségül mindig Embereket küld nekünk – az áldás gyakran a földi angyalok személyében érkezik. Egy kusza helyzet, amibe benne vagyunk rajtuk keresztül megoldódik… ha észrevesszük a lehetőségeket…. a nyitott utakat… s hálásak vagyunk minden napnak, és minden történésnek. A hála rezgése felerősíti  a hitet, és a problémamegoldó képességünket is…
A csodákat az Univerzum azért küldi nekünk, mert akár ebben az életben, akár valamelyik előző életben már áldozatot hoztunk érte, és most “sorsajándékként” adományozza nekünk.  Az adok-kapok – a kiegyenlítődés fogalma, hogy spirituális adósság ne maradjon. Amikor Isten ad, mert már Te is letettél valamit az “oltárra”.
Értékeljük minden kis csodában a gondviselés erejét, és hálával legyünk minden kis csodáért…. és soha semmit ne siettessünk, mert minden a megfelelő időben ér el minket – sokszor angyalok munkáját tesszük tönkre, ha türelmetlenek vagyunk. Az univerzum ad – odaadja azt, ami a miénk!


Légy hát te is csodaváró – tudd,  hogy Isten nem felejtette el azokat a dolgokat, amiket te áldozatul hoztál másokért, segítőkész angyalként.

 

Asajah

Tanuld meg szeretni magad!

“Egyetlen módon gyógyíthatod meg az életed. Ha magadba merülsz és önmagadat gyógyítod meg. Békét kötsz magadban minden múltbeli eseménnyel, traumával, félelemmel, bánattal. Az életed benned zajlik. És ennek a legfélelmetesebb része, hogy neked kell önmagadba nézned, nem teheti meg más helyetted.” – Robert G. Smith

Napfelkelt

Amint  egy szellem síkú,  önelemző évedhez érkezel megállsz, hogy értékeld magad – a 1, 4, 7-es személyes éved  jó lehetőség arra,  hogy elemezgesd magad. De figyelj arra, hogy azt őszintén is igazságosan tedd!

Becsüld meg a benned rejlő értékeket, mert mások is így fognak megbecsülni Téged.
Szeresd és tiszteld magad – erősítve ezzel önbizalmadat.
Ne hibáztasd, ne értékeld le önmagad, tévedéseink helyrehozhatók. Az akkor úgy gondoltam jónak átkonvertálható…
Életünk minden pillanata a megtapasztalás örömét hozza elénk.
Kövesd az érzéseidet, nyílj meg önmagad felé és tanulj meg szeretettel ölelni. Élvezni és birtokba venni saját életed.
A félelem elveszi az önbizalmadat – válaszd a hitet, csak az  segít a pozitív önértékelésed visszaállításában. Tudd, hogy a félelem nem az életed része.
Ha elengeded a  félelmeket, az elvárásokat, és máris másképp áramlik feléd az élet. Szeresd azt, aki vagy – fogadd el magad!

Ismerd meg a lehetőségeidet, hogy könnyebben, jobban dönthess, ne tévedj, s el ne tévedj…Tudd, és lásd az utad!

Minden személyes éved nagy lehetőséget rejt – a 2, 5, 8-as anyagi síkban rezeg, míg a 3, 6, 9-es érzelmi síkja fő irányadója az aktuális évnek.


Tanuld meg szeretni magad.

Élj úgy a jelenedben, ahogyan szeretnél.  A helyes önismeret – meghozza a csodákat életedben.
Minden nap adj egy esélyt magadnak, távolodj el a problémáidtól – egy kis időre.  Töltődj fel – azzal amit a legjobban szeretnél…
Ha elzárod magadtól a lehetőségeket – alábecsülöd magad.

Szeresd az életet, és örülj az új lehetőségeknek,és üdvözöld életedben azt, amit aznapra teremtettél magadnak. Mosolyogva, lendületes erővel köszönts szeretettel minden napot. Minden áldás – még az is, ami problémaként áll előtted.
Rájössz idővel,  hogy az élet ajándék, hála és köszönet minden napért – amit ebben a  sorsodban töltesz. Igaz szívvel ünnepeld életedben a megteremtett holnapot.

 

NÉVELEMZÉS – SZEMÉLYES ÉVEK – LEHETŐSÉGEK!

Asajah