GONDOLATOK kategória bejegyzései

Hiszem, hogy nagyszerű dolgokra születtem


Hiszem, hogy nagyszerű dolgokra születtem, hogy egy tökéletes isteni terv részese vagyok. Hiszem, hogy Isten szeret engem, hogy bennem lakozik, hogy Ő nem más, mint Én vagyok. Hiszem, hogy szerethető lény vagyok, s a szeretet vagyok maga. Bennem ered, belőlem árad, általam sugárzik.

Hiszem, hogy a megfelelő helyen vagyok, a megfelelő időben, hogy ott tartok, ahol ebben a pillanatban tartanom kell. Hogy napról napra, sőt percről percre változok, növekszem, több vagyok. Hiszem, hogy azért születtem, hogy tapasztaljak, tanuljak, szeressek, és megvalósítsam önmagam.
Hiszem, hogy a félelem, nem más, mint a szeretet hiánya, hogy nem létezik lehetetlen, mindenre képes vagyok. Hiszem, hogy nem áldozat, hanem az élet kegyeltje vagyok. Hiszem, hogy minden amire vágyom egy lépésre van tőlem, a komfortzónámon kívül. Hiszem, hogy elérhetek bármit, megvalósíthatom az álmaimat, azzá válhatok akivé lenni szeretnék, és akinek lennem kell. Hiszem, hogy megérdemlem a jót, mindenféle lelkiismeret furdalás, és szégyenérzet nélkül.
Hiszem, hogy célom van, hogy nagyobb dologra hívatottam, mint, amit ebben a pillanatban képes lennék megérteni. Hiszem, hogy értékes vagyok, hogy megvan a saját történetem, amely senki máséhoz sem hasonlítható. Hogy így vagyok részese valaminek, egy egésznek. Hogy bár csak egy vagyok a milliók közül, mégis pótolhatatlan vagyok.
Hiszem, hogy mindennek megvan az oka, a miértje. Hogy minden a javamat szolgálja, még, ha azt sokszor nem is sikerül megértenem. Hogy minden, amire szükségem van, azt megtalálom önmagamban. Minden: az erő, a hit, a remény, az alázat, a szeretet, a csoda. És nem csak hiszem, hanem tudom is. – Golden Dawn

Egy felébredt misztikus nő

Egy felébredt misztikus nőt megnyit a szeretet. Meg fogja tapasztalni a legrosszabb dolgok legrosszabbját, mindent, ami nem a szeretet.
Az az abúzus, elhanyagolás, megcsalás és félrevezetés, ami őt éri fogja megnyitni a szemét az igazság vakító fényére.
Próbára fogják őt tenni és vizsgáztatni fogják olyan mértékben, ami túlmutat a hitén és a fájdalom küszöbén. De olyan belső erőre fog szert tenni és olyan szilárd lesz, mint egy tölgyfa. Egy hatalmas erődítménnyé válik, a magasabb rendű tudás és a mélyebb jelentések áramló folyójává. Az a fájdalma, amely a legsötétebb mélységekbe viszi őt, ez egyben az is, amely eljuttatja őt a legmagasabb hegycsúcsokra – de ezt nem fogja látni akkor, amikor a kétségbeesésének a legsötétebb mélységeiben merül el. Nem fogja látni azt, hogy miközben megkérdőjelezi a saját értékét és önbecsülését vagy, hogy miért van ő itt. hogy miért kapott ekkora fájdalmat.
Csak az igazságot fogja látni, az igazi okát annak, hogy miért rendezi magát újra a középpontba és miért szedi össze összetört énjének a töredékeit. Nem fogja látni azt, hogy a küszködése és a fájdalma miért olyan fontos. Csakis akkor fogja felismerni, hogy az érzései miért érik el a legmagasabb csúcsokat és azokat a mélypontokat, amelyek mélyebbek, mint a legmélyebb völgyek, ha magába fordul, ott keresi a választ.
Ismét össze szedi majd magát
Előre fog majd rohanni, mint a megáradt patak, amely megtörik a sziklákon mind addig, amíg nem válik egy gyengéd folyammá. Elkezdi majd látni a fényt, amit a keres. A reményt. Hitet egy új nap iránt. Ráveti magát az Univerzum könyörületére. Ezután a fénye olyan fényes lesz, mint a legfényesebb csillagok.
Vissza fogja szerezni önmagát
Vissza szerzi a saját világát épp úgy, ahogy az anyatermészet vissza szerzi a földet. Elkezdi megérteni, hogy a viharai csak átmenetiek és a káosz után béke lesz. Elgondolkodik majd és megismeri az igazi önmagát ugyanúgy, ahogyan a Nap is visszatükröződik és végre, meglátja önmagát a csendes vízben. Ez Ő.
Megtalálja a reményt
Nem csak magának találja meg a reményt, hanem azok számára is, akik ártottak a szívének és a lelkének.
És látni fogja, hogy mindezt miért tették. Az volt a céljuk, hogy összetörjék mindazt, ami nem ő.
Az volt a céljuk, hogy elégessék benne mindazt, amit nem szeretett önmagával kapcsolatosan és amit beengedett, miközben nem a legmagasabb javát szolgálta.
Végre megnyílik a szeme és ez elvezeti őt egy olyan élethez, ami túlmutat a fájdalmon és önmaga becsapásán. Végre látni fog.
– Könyörületet talál a szívében és megbocsátást a lelkében, mivel végre érezni tud.
– Mélyen szántó bölcsességre és nagy tudásra tesz szert, egy olyan megértésre, amit csak az tud megtestesíteni, aki megtapasztalta a szívszakadást és a fájdalmat.
– Látni fogja az emberi természet igazságát, az emberek megkínzott lelkeit, az emberiség összetörtségét és a világ legsötétebb oldalait. Azon összetört oldalakat, amelyeknek szeretetnek kellene lenniük.
– Látni fogja mindazt, ami rossz és a legrosszabb dolgokat, ami valakiben létezhet.
Mindent meg fog kérdőjelezni
Azt fogja kérdezni: „Miért én? Miért érdemeltem én meg azt, amit kaptam? Miért nem látják azt, hogy mi van előttük és mennyire összetörtté váltak?”
Igen, olyan mély és hatalmas fájdalmat fog megtapasztalni, amiért ki fog lépni önmagából, de csak azért, hogy megszabadulhasson tőle. Vissza fogja hámozni az önmagában lévő rejtett rétegeket. Lerombol mindent, ami nem ő és a csak a legigazabb, legtisztább szerető fényt hagyja meg. az igazság és a bölcsesség fényét.
Utazik a világok között és maga mögött hagyja sok évezred programozását.
Hinni fog
Végre el fogja hinni, hogy ő annyival sokkal több, mint amit gondolt. Olyan sokkal több, mint az az összetört ember, aki egyszer volt. A végső könnyei el fogják mosni mindazt, ami ő valaha volt, mint egy csendes eső, hűvös tavaszi napon. Az eső lemossa azokat a dombokat és mély erdőket, amelyek benne léteznek.
Felismeri, hogy többet érdemel, hogy nagyobb az értéke. A régi élete nem érdemel már egyetlen pillanatot sem az idejéből vagy a szeretetéből. Végre teljes mértékben megfizette az elmúlt életei karmáját.
Tanú lesz
– Tanúja lesz mindannak, ami rossz az emberiségben, hogy megtestesíthesse mindazt, ami helyes.
– Olyan tisztán és világosan fog látni, mint a legfényesebb Nap.
– Látni fogja, hogy azért áldozta fel önmagát, hogy mindenki láthasson.
Az áldozatai túlmutatnak önmagán. Ezek egy közösséget táplálnak – meggyógyítanak másokat, az irántuk érzett szeretete által és a bölcsességével.
Mindazok, akik követik őt, gyógyultan érkeznek az új nap hajnalára. Egy létformára, ahol a szeretet az úr.
Ő egy alkimista
Olyan lények és világok átalakítója, amelyet a legtöbben nem is látnak. Ő egy új világ teremtője.
A múltat használja fel az új jelen megteremtéséhez. Önmaga feláldozása az emberiség javát szolgálta, mivel ő egy varázslatos lény, egy angyal a Földön, egy Istennő, egy magas szintű papnő, egyfajta sámán. Nagy erő van benne, amit a fájdalmán vagy veszteségén keresztül talál meg. Egyfajta varázslat van benne és az önfelfedezési rituáléjai nem csak a világát alakítják át, hanem azokat is, akik elég szerencsések ahhoz, hogy rátaláljanak a fényére. Az igazság kardjára. A fénye megvilágít mindent, amit meg kell gyógyítani mindazokban, akikre a szeretetét fordítja.
Ő az energia közvetítője és átalakítója. Képessége természetes, a lényének a része. Ez végig halad rajta és úgy árad belőle, mint a szivárvány összes színe és rezgése. A fénye táplálja az őt körbevevő lelkeket, felébreszti bennük a saját igazságukat és lehetőségeiket. A saját fájdalmával alakít át másokat önmaguk legjobb verziójává.
Lehet, első ránézésre nem látják az igaz szépségét és csodáját, de eljön az az idő, amikor látják az értékét és a lenyűgöző szívét, amit valaha a kezükben tartottak. Emlékezni fognak arra, hogy mennyire lágy a szíve, mennyire nagy a megbocsátása, mennyire valós és feltétlen a szeretete. Látni fogják benne azt a nőt, aki ő igazán volt. – Azt a nőt, aki el akarta venni a titkaikat, a hazugságaikat, az átveréseiket és a saját fájdalmaikat és átakarta alakítani azokat örömmé, csodává és szeretetté, olyan szintre, amit ők meg sem tudnának érteni. Látni fogják a legmélyebb romantikus oldalát – azt, ami őket úgy látta, mint csillogó páncél ruhájú lovagokat, legjobb barátot és mindazt, ami jó bennük a rideg, kemény világban.
Látni fogják, hogy ő csak boldogságot akart velük, egy Love story-t, ami minden Love story-n túl mutat. Azt a fajta szeretet, amiről költők írnak. Látni fogják, hogy ő valós volt. Ő volt mindaz, amire vágytak, de túl vakok voltak, hogy lássák, mivel nem tudtak önmagukon túl látni és meglátni mindazt, ami lehetne.
Az igazság tőlük fog jönni
Annak az igazsága, hogy ők valójában kik, szemben azzal, hogy kik lehetnének, átjárja majd őket. Ez úgy fog kirobbanni belőlük, mint amikor egy hulló csillag megjelenik az éjszakában. Ez belőlük fog jönni, mivel egyszerűen ez nem lehet másképp.
A sorsuk megpecsételődött és ezt látják. Ugyanis teljes mértékben tisztában van azzal, hogy a legmélyebb bölcsességet csakis a legkeményebb esésekkel lehet megszerezni. Mindenkit kivetnek a sziklákra, mint az óceán hullámait. Megtörnek majd, megroppannak, mint az öreg fák ágai, amikor jön a hurrikán. Ő tudja, hogy rombolás nélkül nem lehet növekedés. Mindent azáltal kell megvilágítani, hogy feltörjük az én hamisságát. Meg kell mutatni azokat a hazugságokat, amelyeket önmagunknak mesélünk be. Érezni kell a saját magatartásunk igazságát mások iránt. Meg kell törni bennünket ahhoz, hogy átalakulhassunk.
Egy felébredt misztikus nő tudja ezt, megtestesíti ezt és elfogadja ezt. Ráébredt az igazságra.
Látja a fájdalom gazdagságát és hatalmasságát. Úgy tekint rá, mint a mély óceán felett felkelő Napra. Ugyanis Ő a teremtés és a rombolás, a tökéletes paradoxon, a legmegvilágosodottabb tanár.
Ő a megtestesült kecsesség.
Ő maga a szeretet.
Melissa Teague: Egy felébredt misztikus nő

Mindenkinek joga van a saját világához!


“El kell fogadni azt, hogy a másik ember más, mint én. Lehet, hogy nem egészen értek vele egyet, de segítem abban, ami pozitív benne, és nem azon lovagolok, ami negatív. Nem formálhatjuk át a világot a magunk képére. Mindenkinek joga van a saját világához.
Tökéletes ember nincs – mert akkor nem a Földön lennénk.
A gyűlölet a szeretet megbetegedése. Le kell a gyűlöletet szerelni, mert az újabb gyűlöletet, harcot szül, ami semmire nem vezet. Ezek kiselejtezett, elavult, hasznavehetetlen dolgok, mert nem volt még háború, amelyet a győztes is el ne veszített volna. A Föld egység. Ha az én nagylábujjam fáj, a fülem sem érezheti jól magát. Mindenkit arra tanítok, hogy legyen önmaga, és betöltse, amire született. Szépen, jól, amennyire telik tőle.
És a szabály örök: aki kapni akar, annak előbb adni kell. Adni nem könnyű.” – Szepes Mária

Ma könnyed vagyok…


Ma könnyed vagyok. Tudatosítottam magamban, hogy nem kell folyton kontrollálnom a helyzeteket, a környezetemet és az életem történéseit. Ezáltal rá merem bízni magamat az Életre, bátran kijelentve, hogy jót akar nekem!
Ma könnyed vagyok. Tudatosítottam, hogy nem görcsös irányítani és ellenőrizni akarásom változtat a helyzeteken. Hitem, bizalmam az,ami segít.
Ma könnyed vagyok. Tudom, hogy testem folyamatai is tökéletes rendben zajlanak,anélkül, hogy folyton ellenőrizgetnem kéne például a szívverésemet, a légzésemet, az emésztésemet. Ezeket tudatosan nem kontrollálom, mégis működnek. Hagyom hát, hogy ez a tökéletes rend továbbra is fennmaradjon és nem gátolom görcsösséggel, aggódással,félelmekkel. Bízom.
Ma könnyed vagyok. Nem ítélkezem, inkább a megismerésre irányítom figyelmem.Megkeresem a helyzet valódi jelentését és értelmét, felismerem, hogyan segít nekem.
Ma könnyed vagyok. Erőfeszítés nélkül fejlődöm! Ahogyan a nyíló virág, a növekvő mag, a napsütés… Vagyok, létezem.Örömmel, könnyedén.
Ma könnyed vagyok. Emlékezem, mennyi jó érkezett már meg váratlanul az életembe, pont akkor, amikor nem gondoltam, nem számítottam rá.
Ma könnyed vagyok. Érzem, mennyi energia szabadult fel bennem attól, hogy kitudtam engedni a kezemből a gyeplőt és hinni tudok a Gondviselésben.
Ma könnyed vagyok. Egyszerűen csak figyelem a történéseket, magamat és a külvilágot. Megnyugodtam.
Ma könnyed vagyok. Nem veszem sem magam, sem az életet túl komolyan. Teret adok a játéknak az életemben.
Ma könnyed vagyok. Élvezem a jelent és átölelem az életem!
Ma könnyed vagyok. Megengedem magamnak, hogy ellazuljak, elengedjem magamat és beengedjem, megengedjem a jót. Áramlásban vagyok.
Ma könnyed vagyok. Ezáltal már most könnyebbnek tűnik sok minden. Kezdem máshogy látni a dolgokat.
Ma könnyed vagyok. Egyszerűen tudom, hogy minden jól alakul!
Ma könnyed vagyok. Ez azt jelenti, hogy vannak céljaim, mégis hagyom, hogy Isten alakítson életemen. Hiszem, hogy ő látja hosszútávon, mi a jó nekem. Ő a társam és én hagyom, hogy megnyilvánítsa önmagát azáltal, hogy végre önmagam vagyok. Ma leteszem a terheket, neki adom és elfogadom a segítségét.
Ma könnyed vagyok. Középpontomban csodálatos béke van.
Ma könnyed vagyok. Érzem, ahogy beburkol a szeretet. Hogy is aggódnék, szoronganék, idegeskednék? Hisz egyfolytában érzem a Mindenható védelmét.
Ma könnyed vagyok és ezt élvezem, mert tudom, hogy ez jó nekem. – T.K.

Válj azzá, aki valójában vagy!

ÉN: Szia Isten!
ISTEN: Szia!
ÉN: Darabokra hullottam. Össze tudnál újra rakni?
ISTEN: Inkább nem.
ÉN: Miért?
ISTEN: Mert Te nem egy kirakós játék vagy.
ÉN: És mi legyen az életem szétesett darabkáival?
ISTEN: Hagyd ott őket, okkal váltak le rólad. Ne foglalkozz velük egy ideig, aztán döntsd el szükséged van-e még bármelyikre is.
ÉN: Nem értesz! Én összetörtem!
ISTEN: Nem, Te nem értesz engem. Te most éppen túllépsz, fejlődsz. Amit most érzel, az a növekedés fájdalma. Megszabadulsz a hátráltató dolgoktól és emberektől. Nem szétesel, hanem a helyedre kerülsz. Nyugodj meg! Vegyél egy mély lélegzetet és engedd, hogy leváljanak rólad a téged már nem szolgáló részek. Ne ragaszkodj többé ezekhez. Engedd leesni, elmenni.
ÉN: Ha elengedem ezeket, mi marad nekem?
ISTEN: Csak a legjobb darabok.
ÉN: Félek változni.
ISTEN: Folyamatosan ezt mondom: NEM VÁLTOZOL! HANEM VALAKIVÉ VÁLSZ!
ÉN: Válok? Kivé?

ISTEN: Azzá válsz, akivé teremtettelek! A fény, a szeretet, a remény, a bátorság, az öröm, az irgalmasság, a kegyelem és az együttérzés emberévé. Sokkal többet adtam neked, mint azok a sekély részek, amikkel azonosítod magad és amikhez annyi kapzsisággal és félelemmel ragaszkodsz. Hagyd ezeket lehullani. Én szeretlek téged! Ne változz! Legyél! Legyél az, akinek teremtettelek. Addig fogom ezt mondani neked, amíg nem emlékszel rá.
ÉN: Akkor van egy másik rész.
ISTEN: Igen. Legyen az ilyen.
ÉN: Tehát…Nem vagyok törött?
ISTEN: Nem, de megtörted a sötétséget, akár a hajnal fénye az éjszakát. Ez egy új nap.
Válj azzá, aki valójában vagy!
/Hellen Aivaliotis/

Sorsemberek…


Mindig megvan az oka annak, miért találkozol emberekkel. Vagy neked van szükséged rájuk, hogy megváltozzon az életed, vagy te vagy egyetlen, aki meg tudja változtatni az övékét. – Angel Flonis Harefa

Maradj pozitív és a dolgok jóra fordulnak!

– írd le a céljaidat,
– menj ki a természetbe,
– élvezd az apró örömöket,
– mosolyogj rá valakire,
– keresd a kihívásokat,
– egyél egészséges ételeket,
– igyál több vizet,
– akarj kevesebbet,
– adj többet,
– csináld azt, amit szeretsz,
– találj új barátokat.

Élvezd az életet, a létedet! Szeretettel, léleköleléssel:

Asajah
spirituális tanácsadó–life coach (lélekfejlesztő)
léleklátó médium
tarot mester-jós
spiritiszta-orákulum
energiagyógyász-angyalterapeuta

Internetes weboldalam nyilvános a világhálón:
http://asajah.hu

 

Élj a Fénybe!

Egy kedves barátnő ma azt kérdezte tőlem:
– Asajah, te mitől vagy ilyen jó, mitől látod csak a jót és a rosszat nem?
– Az élet mindenkinek nehéz…-válaszoltam – engem sem kerülnek a gondok, a feladatok, a kihívások. Sok-sok nehézségen mentem keresztül,  de sikerült megteremtenem magamban egy olyan szemléletet amitől szebbnek látom a világot. Szeretem az embereket, segítek akin tudok, bízok, hiszek a jóban.


Az Élet akkor szép, ha nem veszünk magunkra semmit, kevesebbet követelünk, többet teszünk, gyakran mosolygunk, nagyokat álmodunk, sokat nevetünk és észrevesszük milyen áldott az életünk.
Nekem is vannak nehéz napjaim, de a célom hogy egy kis boldogságot, örömet vegyek mások életébe!
Azt tapasztalom ha kedvesek vagyunk másokhoz, kedvességet kapunk vissza!
Szeretettel, léleköleléssel:

Asajah
spirituális tanácsadó–life coach (lélekfejlesztő)
léleklátó médium
tarot mester-jós
spiritiszta-orákulum
energiagyógyász-angyalterapeuta

Internetes weboldalam nyilvános a világhálón:
http://asajah.hu

Ami valóban számít…“Nézni – egy dolog. Látni, amit nézünk – egy másik dolog. Megérteni, amit látunk – egy harmadik dolog. Tanulni abból, amit megértettünk – ez már egy negyedik dolog. De cselekedni arra támaszkodva, amit tanultunk – ez az, ami valóban számít.” – M. Dale Baughman

Van, aki tud, és tudja, hogy tud. Ő bölcs, kövessétek!


“Van, aki nem tud, és nem tudja, hogy nem tud. Ő együgyű, hagyjátok!

Van, aki nem tud, és tudja, hogy nem tud. Ő tudatlan, tanítsátok!
Van, aki nem tud, és azt hiszi, hogy tud. Őt kerüljétek!
Van, aki tud, de nem tudja, hogy tud. Ő alszik, ébresszétek fel!
Van, aki tud, és tudja, hogy tud. Ő bölcs, kövessétek!”
/Hindu bölcsesség/