GONDOLATOK kategória bejegyzései

Megértőbb lélekkel…

“Minél mélyebbre jutsz önmagadban, annál közelebb jutsz mások szívéhez. Ez a kettő ugyanaz, mert a te szíved és a másiké nem nagyon különbözik egymástól. Ha érted a saját lényedet, érted mindenki lényét. És akkor megérted, hogy te is voltál bolond, tudatlan, te is sokszor elbuktál, te is követtél el bűnöket önmagad és mások ellen. És ha mások még mindig ezt teszik, nincs semmi szükség a megítélésükre, a megbélyegzésükre. Nekik kell felismerniük és magukra kell hagyni őket; nem feladatod, hogy egy bizonyos forma szerint alakítsd őket.”  – Osho

Heti üzenet – Ne pazarold az idődet negatív dolgokra…

“Van valami, ami sokkal becsesebb és fontosabb számunkra, mint a pénz, s ami nélkül nem tudunk élni. Hogy mi az? A lélegzés. Életünk legértékesebb szubsztanciája a belélegzett levegő. Mégis, amikor kifújjuk a levegőt, teljesen biztosra vesszük, hogy lesz következő lélegzetünk. Ha nem vennénk megint levegőt, három percig sem bírnánk ki. Márpedig ha az Erő, amely megteremtett bennünket, elegendő lélegzetet adott életünk végéig, akkor hogy is ne bízhatnánk az életben, hogy a rendelkezésünkre bocsájt minden mást, amire szükségünk van.
Ha rábízzuk az életre, hogy gondoskodjon rólunk, és minden apró-cseprő problémánkról, akkor a stressz elpárolog. Ne pazarold az idődet negatív gondolatokra vagy érzelmekre, mert azzal csak még több részed lesz abban, amit nem akarsz.” – Louise L. Hay, amerikai írónő

Tanmese – szeretet, jólét, siker

Egy asszony kijött a házból, és három hosszú, fehér szakállú öregembert látott üldögélni az udvaron.
Nem ismerte őket. Így szólt:
Nem hinném, hogy ismernélek benneteket, de éhesnek látszotok.
Kérlek benneteket, gyertek be, és egyetek valamit!
A ház ura itthon van? – kérdezték.
Nem – válaszolta az asszony. – Nincs itthon.
Akkor nem mehetünk be – felelték.
Amikor este a férje hazaért, az asszony elmondta neki, mi történt.
Menj, mondd meg nekik, hogy itthon vagyok, és hívd be őket! – válaszolta a férj.


Az asszony kiment, és újra behívta az öregeket.
Együtt nem mehetünk be a házba – felelték.
Miért nem? – kérdezte az asszony.
Az egyik öreg magyarázatba kezdett: –Az ő neve: Jólét – mutatott egyik barátjára, majd a másikra mutatva azt mondta: – Ő a Siker, és én vagyok a Szeretet.
– Majd így folytatta: – Most menj vissza a házba, és beszéld meg a férjeddel, melyikünket akarjátok behívni.
Az asszony bement a házba, és elmondta a férjének, amit az öreg mondott.
A férj megörült. – Ez nagyszerű! – mondta. – Ebben az esetben hívjuk be Jólétet! Hadd jöjjön be, és töltse meg a házunkat jóléttel!
A felesége nem értett vele egyet: – Kedvesem, miért nem hívjuk be inkább a Sikert?
A menyük eddig csak hallgatta őket, és most előállt saját javaslatával:
Nem lenne jobb a Szeretetet behívni? Az otthonunk megtelne szeretettel.
Hallgassunk a menyünkre! – mondta a férj a feleségének.
Menj, és hívd be Szeretetet, hogy legyen a vendégünk!
Az asszony kiment, és megkérdezte a három öreget: – Melyikőtök a Szeretet? Kérlek, gyere be, és legyél a vendégünk!
Szeretet felállt, és elindult a ház felé.
A másik kettő szintén felállt, és követték társukat.
Az asszony meglepve kérdezte Jólétet és Sikert:
Én csak Szeretetet hívtam, ti miért jöttök?
Az öregek egyszerre válaszoltak:
Ha Jólétet vagy Sikert hívtad volna be, a másik kettőnek kint kellett volna maradnia. De mivel Szeretetet hívtad, ahova ő megy, oda mi is vele tartunk. Ahol Szeretet van, ott megtalálható a Jólét és a Siker is!

Fókuszálj arra, amiben hiszel…

“Amire a fókuszod irányul, és amiben hiszel az válik az életed történetévé. Keresd a Végtelen Egy Teremtő határtalanságát a teremtő, a végtelen, az egy vágyában.
Szeress bele az Egy érzékelésébe és élésébe minden egyes napon, minden egyes lélegzettel, minden egyes észlelésben, és meg fogsz találni magadon belül egy erőt, amelyet lehetetlenség leírni.Téren és időn túl van, és pláne túllépi a személyes szenvedéseinket. Ez az erő a megbocsátás, gyógyulás, és inspirálódás végtelen képesítésével rendelkezik, és természetes sugárzást hoz létre, amely mindenre kiterjed, amivel csak kapcsolatba lépsz.
Higgy benne és fókuszálj az Egy Végtelen Teremtő kimeríthetetlen rejtelmeire és erejére, ami minden lét forrása, és az élet-történeted egyedi, lélegző csoda lesz, egyben az inspirációk forrása mindazok számára, akik hallanak az életedről.”  –  Bentinho Massaro

Minden kapcsolat tükör

Fiúktól a Férfiig
Ma már mosolyogva gondolok a Fiúkra, akiket a bennem élő Lány hívott magához, hogy végül Nő legyen egy Férfi mellett.
Emlékszem az Éretlenre, aki bátortalan volt… hogy a törékeny határaim ajtaját ne kelljen vaskapura cserélni.
Emlékszem a Határozatlanra, aki megengedte, hogy én Én legyek.
Emlékszem a Menő srácra, aki elhitette velem, hogy különleges vagyok.
Emlékszem a Hazugra, aki megtanított feldolgozni a csalódásokat.
Emlékszem a Vesztesre, aki megtanított, hogyan tudok jól támogatni valakit.
Emlékszem a Szó nélkül lelépőre, aki megtanított az elengedésre és a jelenben élésre.
Emlékszem a Passzív agresszívra, aki megtanított kiállni magamért.
Most itt áll az érett Férfi, aki mindezt most ajándékba kapja, mert
Merek előtte törékeny lenni.
Szereti, hogy önmagamat adom,
Látja a ragyogásomat
Agyonbirtoklás helyett szabad lehet mellettem.
Olyan inspiráló vagyok számára, amivel ő az eddigi legjobb verzióját éli.
Imádja, hogy kimutatom a szeretetemet és a szerelmemet.
Tisztel és nem fordulna ellenem.
Köszi Fiúk,

a NŐ! – Ébredés az önismeret útján

Mert minden kapcsolatból, kapcsolódásból lehet tanulni, tapasztalatot gyűjteni – fejlődni, érni…megérni! A párkapcsolat egy tükör, megláthatod benne önmagad.

Asajah

spirituális tanácsadó-life coach
tarot mester-jós

léleklátó médium
spiritiszta-orákulum
energiagyógyász-angyalterapeuta

Szabadítsd fel magad!

“Felszabadítom a szüleimet az érzés alól, hogy cserben hagytak. Felszabadítom a gyermekeimet az érzés alól, hogy mindig büszkévé kell tegyenek; hogy saját útjukat járhassák szívük állandó sugallatát követve.
Felszabadítom a társamat a kötelezettség alól, hogy engem kiegészítsen. Semmiben sem szenvedek hiányt, együtt tanulok minden lénnyel, mindig.
Köszönöm nagyszüleimnek és ősatyáimnak, hogy összegyűltek azért, hogy én ma életet lélegezhessek. Felszabadítom őket múltbeli hibáik alól, és be nem teljesült vágyaik alól, mialatt tisztában vagyok azzal, hogy megtették a tőlük telhető legtöbbet, hogy helyzetüket elrendezzék az akkori lelkiismeretük szerint.
Tisztellek, szeretlek, és ártatlannak ismerlek el.
Átlátható vagyok szemed előtt, nem rejtegetek semmit, nem tartozom semmivel azon kívül, ami vagyok; igaz vagyok magamhoz és a létezésemhez; a szív bölcsességét követve tisztában vagyok vele, hogy élet hívatásomat teljesítem, szabadon láthatatlan és látható családi kötöttségektől, melyek megzavarhatnák Békémet és Boldogságomat, melyek az én kizárólagos felelősségeim.
Lemondok a megmentő szerepéről, aki teljesíti mások elvárásait.
Csak és kizárólag a SZERETETEN keresztül tanulva, megáldom lényegemet, kifejezési formáimat, bár lehet, hogy vannak, akik nem értenek meg.
Értem magamat, mert én, és csak én éltem és tapasztaltam meg történetemet; mert ismerem magamat, tudom ki vagyok, tudom mit érzek, hogy mit cselekszem és miért.
Tisztelem és elfogadom magamat.
Becsülöm az Istenit magamban és benned is. Szabadok vagyunk.” – Ősi mexikói áldás!

Légy hű önmagadhoz!

“Elképzelek egy Nőt, aki szerelemben él Önmagával.
Elképzelek egy nőt, aki hiszi, hogy helyes, és jó dolog, hogy nőnek született. Egy nőt, aki hálás a megtapasztalásaiért, és elmondja a történetét. Aki elutasítja azt, hogy mások vétkét a saját testében, vagy életében hordozza.
Elképzelek egy nőt, aki elismeri, hogy a múlt hatással van a jelenre.Egy nőt, aki átlépett a múltján. Aki a jelenben gyógyult meg.
Elképzelek egy nőt, aki szerelemmel viseltetik a saját teste iránt.
Egy nőt, aki hiszi, hogy a saját teste éppen úgy a megfelelő, ahogy van. Aki tökéletes forrásként ünnepli testének ritmusait, ciklusait.
Elképzelek egy nőt, aki úgy öleli magához szexualitását, mint saját magát.
Egy nőt, aki örömét leli önmagában. Aki erotikus természetét szégyen és bűntudat nélkül éli meg.
Elképzelek egy nőt, aki az Istennő testét, a saját teste változásaiban tiszteli. Egy nőt, aki megünnepli évei gyarapodását és bölcsességét.Aki elutasítja, hogy értékes életerejét testének és élete változásainak az elrejtésére használja fel.
Elképzelek egy nőt, aki belépett az emberi érzelmek teljes birodalmába. Egy nőt, aki érzéseit tisztán és közvetlenül fejezi ki. Aki megengedi nekik, hogy olyan lágyan vezessék őt, ahogyan a lélegzet.
Elképzelek egy nőt, aki kimondja az igazságot. Egy nőt, aki bízik a megtapasztalásaiban és kifejezi azokat. Aki elutasítja, hogy mások gondolatihoz, felfogásához, vagy reakcióihoz alkalmazkodjon.
Elképzelek egy nőt, aki követi kreatív impulzusait. Egy nőt, aki eredetit alkot. Aki elutasítja, hogy belső világában valaki más színeivel fessen. Elképzelek egy nőt, aki önmagát saját istenei által jelöli. Egy nőt, aki az istenit önmagában, saját képmásában képzeli el. Aki személyes spiritualitásán keresztül tájékozódik a mindennapokban.
Elképzelek egy nőt, aki elutasítja, hogy megadja magát isteneknek, guruknak, magasabb erőknek.
Egy nőt, aki mélyen alámerült saját belső világába. Aki magának követeli, hogy impulzusaival, ösztöneivel harmóniában éljen.
Elképzelek egy nőt, akit érdekel a saját élete. Egy nőt, aki úgy öleli magához saját életét, mint tanítóját, gyógyítóját és kihívását. Aki hálás a szépség és a kegyelem hétköznapi pillanataiért.
Elképzelek egy nőt, aki saját életének az írója. Egy nőt, aki bízik a saját megérzéseiben, amelyek megmutatják, hogy mi a jó az ő számára. Aki elutasítja, hogy életformáját megváltoztassa azért, hogy az mások elvárásaival találkozzon.
Elképzelek egy nőt, aki részese a saját életének. Egy nőt, aki kreativitásának minden egyes kihívását megtapasztalja. Aki saját maga érdekében tisztán és erővel cselekszik.
Elképzelek egy nőt, aki ravaszul bánik a magánnyal. Egy nőt, aki önmaga rendelkezésére áll. Aki úgy választja ki barátait és szerelmeit, hogy azok képesek legyenek elfogadni, ha egyedül akar lenni.
Elképzelek egy nőt, aki nem alacsonyítja le a saját életét azért, hogy mások jobban érezzék magukat. Egy nőt, aki minden kapcsolatában évei, tapasztalata, és bölcsessége egészét adja. Aki arra számít, hogy jelenlétével kihívást és áldást hoz mások életébe.
Elképzelek egy nőt, aki vállalja az egyenlőséget a párkapcsolataiban.
Egy nőt, aki nem hiszi tovább, hogy alacsonyabb rendű egy férfinál és szüksége van arra, hogy megmentsék. Aki elfoglalja az őt megillető helyet az emberek közösségében.
E
lképzelek egy nőt, aki elutasítja, hogy értékes életerejét a krízisek, és konfliktusok támogatására használja. Egy nőt, akinek kapcsolatai mély elégedettségben és nyugalomban telnek, anélkül, hogy kihasználnák őt. Aki törvényszerű ügyességgel választja meg barátait és szerelmeit, akikkel az élet kihívásain áthajózik.
Elképzelek egy nőt, aki a nőt tiszteli saját életében.
Egy nőt, aki az asszonyok körében ül. Aki emlékezteti magát, az igazságra amikor az feledésbe merül.
Elképzelek egy nőt, aki feladta az intellektuális biztonság és a jóváhagyás iránti vágyait.
Egy nőt, akinek minden cselekvése, kiejtett szava erőteljes közléssé válik. Aki fenntartja magának a jogot, hogy igazabbá tegye a világot.
Elképzelek egy nőt, aki a tudásban és önmaga szeretetében kiteljesedett. Egy nőt, aki hűséget fogadott saját életének és képességeinek. Aki minden mást figyelmen kívül hagyva hű marad önmagához. Képzeld el, hogy Te vagy ez a nő!” – Patricia Lynn Reilly

Júniusi energiák – Új jövőképpel!

Június,  Szent Iván hava- nyárelő hava

Találd meg az örömödet a mindennapokban, a természetben, a barátságokban, a szeretetben – és légy hálás mindenért, amid van. Sorsfordítós időkben mély meditációkban lehet kapcsolódni szellemi vezetőidhez – hasznos jó tanácsokkal láthatnak el téged.
Június a hatos szám alatt találhatod – ezen szám az egyensúly, a  harmóniatörekvés száma.
A tarot nagy arkánuma a Válaszutak VI. lapja. Önvizsgálatot tartva – döntéseidben a szívedre és az eszedre is hallgatnod kell! Tudatosítsd magadban, hogy mindig választhatsz és erősítsd magadban, hogy ösztönösen jó döntéseket hozol. Engedd el a korlátozó hitrendszered. Te magad rombold le a negatív mintáidat el kell engedned, különben a ‘sors keze’ teszi meg – lásd helyesen az életed, felelősséggel alkoss új jövőképet.

A hónap fontosabb napjai:

Június 5-én 21 óra 12 perckor lesz Telihold tüzes a Nyilas jegyében. Ezen Telihold az elengedéshez ad nagy energiát. Sok minden átváltozhat ezen a napon – vagy ettől a naptól kezdve életünkben – barátságok, körülmények, életlehetőségek. Egy sikereket hozó energetikai indulhat el – ha te is pozitív leszel.
Június 20-án 23 óra 44 perckor a Nap a Rák jegyébe lép – ezzel elkezdődik a vizes Rák hava. Intenzív érzelmes, mély lelki napok jönnek. Ez lesz ez évben a Nyári napforduló napja is – bőségteremtő lencsemágiára fel!
Június 21-én 8 óra 41 perckor lesz Újhold a Rák jegyében. Hatalmas energiákat mozgatnak meg az égiek megint – önmegvalósításba kezdhetsz, hangolódj a lehetőségekre. Ahol nagy blokkokat tapasztalsz, az az út lezárva marad – elég ha annyit tudsz róla, hogy nem a tied az a feladat.
Június 28-án a Kos jegyébe lép a Mars. A Mars bolygó nagyon is otthon érzi magát a tüzes Kos jegyében. Komoly szaturnuszi (sorsteremtő) energiákkal elég sokat haladhatsz életutadon a céljaid felé. S mivel sorsbolygónk az Idő ura is – itt az idő, most vagy soha… Teremtő erőd is megnő, sorsuraló kedveddel együtt – céltudatosan, okosan csak előre, tiszta fejjel.
Június 30-án egzakttá válik a Jupiter-Plútó együttállása. A Jupiter most is mindig nagy hittel támogat bennünket életcélunk elérésében – nagy átalakító energiákkal rendelkezel, légy jelen teljes lényeddel a kihívásban. Minden kérdésre ott a válasz benned, a  hogyan továbbra ott a felelet, csak gondolkozz el, merre lehet építeni a szebb jövődet.Sorsikus döntések ideje jött el – kezdj újszerűen gondolkodni, tervezni, és elkezdeni lépni. Találd meg az örömödet a mindennapokban, a természetben, a barátságokban, a szeretetben – és légy hálás mindenért, amid van. Fontos, hogy magas rezgésszinten rezegj, a megkeseredett, csalódott, bepánikolt ember teremteni sem mer.
Emeld magad pozitív rezgésre. Találd meg az örömödet a mindennapokban, a természetben, a barátságokban, a szeretetben – és légy hálás mindenért, amid van.
A sors egyértelmű jeleket ad – figyelj és kövesd a jelzéseket, tiszta megérzéseidre hallgatva cselekedjetek! Sok bolygónk a Plútó, a Jupiter, a Szaturnusz, a Vénusz a Merkúr, Neptunusz retrográd hátráló mozgásban tart még – ezért érdemes odafigyelni a hatásuk minőségére is – legyetek tudatos vigyázók ezen tényekre! http://asajah.hu/eletut-ujratervezesben/
(Bővebb, részletesebb információkat a napi tarot jegyzeteimben olvashattok.)
Nyári időben Mihályt (a siker angyala) és Raziel arkangyalt (a tettek angyala) hívhatjuk, imagináihatjuk. E csodás Létezőktől szertartásmágiában gondjaink oldását és tetteink sikerességét kérhetjük. Ha elakadnál sorsdolgaidban a tisztánlátás érdekében tarot opciókkal várlak spirituális tanácsadással kereshettek – szeretettel várom továbbra is a spirituális úton jár Hölgyeket! Tartózkodjatok minél többet a szabadban, áldott megéléséket kívánok szeretettel, a misztikus nyáreleji napokban! Léleköleléssel:

Asajah spirituális tanácsadó-life coach
tarot mester-jós
léleklátó médium
spiritiszta-orákulum
energiagyógyász-angyalterapeuta

Spirituális tanácsadás Hölgyeknek:
Sorselemzés- Tarot – Számmisztika – Csipetnyi asztrológia – auraolvasás
Energetikai tisztítások:csakra-aura harmonizálás, energetikai szint emelés
Rontáslevétel
Tértisztítás
Halottkommunikáció
Angyalmágiák – Angyalterápiák – Angyal tanfolyamok
Életvezetési tanácsadás – spirituális terápiák
Bejelentkezés, kapcsolat: délelőtt 10-től este 20-ig – hétvégén is!
Elérhetőségem: 06202782612
Budapest, Örs vezér tere – Asajah Stúdió
Messengeren és skypeon is elérhető vagyok – előre egyeztetés alapján.
Ezoterikus szakterületeim: http://asajah.hu/spiritualis-tanacsadas-holgyeknek-asajah-studio-3/

Csak pozitívan!

 

Néhány pozitív gondolat, ami legyőzhetetlenné tesz.

 

1. Bármire képes vagyok.
Ez nagyon közhelyesnek hangzik, de segít a megfelelő irányba állítani az elmédet, ha újra és újra emlékezteted Magad rá. Hangosan is, írásban is és gondolatban is.
2. Ez az, amiért meg tudom csinálni.
Ahelyett, hogy sorolod az indokokat magadnak, miért NEM tudsz valamit megcsinálni, gyűjtsd az okokat, hogy miért IGEN.
3. Többet érdemlek.
Megérdemled, hogy jobb életed legyen. Jelentsen ez egy jobb állást, egy egészségesebb testet, jobb kapcsolatot vagy több pénzt – dolgozz, tegyél érte!
4. Soha nem késő.
Nem számít, hány éves vagy, vagy hány lehetőséget szalasztottál el előtte, soha nem késő meghozni egy döntést és újratervezni.
5. Mindig lesznek kihívások.
Nem számít, mivel foglalkozol, számíts rá, hogy folyamatosan kihívások elé állít az élet. A lényeg, hogy ne hagyd, hogy kifogjanak rajtad.
6. Nincs “tökéletes” időpont.
Ha erre vársz, hogy elkezdj valamit, soha nem fogod meglépni! A tökéletes időpont nem létezik és soha nem jön el.
7. Nincs tökéletes terv.
Biztos, hogy akad még néhány homályos folt a tervedben. De ne aggódj, mindegyikben vannak! A lényeg, hogy kezdd el. Látod az első lépést? Azt tedd meg! Még ma.
8. Mindenki elkezdi valahol.
Senki nem született sikeresnek. Minden elkezdeni valahol, általában az elején.
9. Lépésről lépésre.
Ne akarj mindent egyszerre! Bontsd le az előtted álló feladatokat lépésekre, részfeladatokra, és máris egyszerűbbnek tűnik az egész.
10. Csak jobb lehet.
Ha elsőre nehéznek tűnik valami, gondolj arra, hogy egyre csak könnyebb lesz. Jusson eszedbe, hogy amit ma rutinszerűen csinálsz, legelőször milyen kínkeserves volt. Így lesz ez a most előtted álló feladattal is.
11. A kudarc átmeneti.
Ha hibázol, a legjobb úton jársz. A legtöbb siker kudarcok sorozata után jön el. Tarts ki. Aki nem adja fel, mindig nyer.
12. A hibák lehetőségek a tanulásra.
Ha valamit elszúrsz, azután csak jobban fogod csinálni. Ismered Edison történetét a villanykörtével, ugye?
13. Az itt és most számít.
Nem az a kérdés, mit fogsz tenni, ha majd ez vagy az adott lesz. Az a kérdés, mit teszel a jelenben. Éld meg a pillanatot, mert az az egyetlen igazi időpont.
14. Ha könnyű lenne, mindenki megcsinálná.
Nagyszerű dolgot véghez vinni soha nem könnyű. Viszont veszettül jó érzés. Tudd azt, hogy minden képességed rendelkezésre áll, hogy elérd, amit kiterveltél. Különben nem jutott volna eszedbe.
15. Az “egyszer majd” ma van.
Ha Te is olyan ember vagy, aki “egyszer majd” nekiáll megvalósítani az álmait, akkor az legyen ma! A holnap nem létezik. Mindig egy valótlan időpont lesz, amit csak tologatunk magunk előtt. A halogatás az örök vesztesek és a káosz műfaja.
16. Nem állíthatnak meg a negatív gondolataim.
A negatív gondolataid csak gondolatok – semmi több. Sokszor semmi közük a valósághoz. Ne gyárts magadnak akadályokat fejben, lesz elég kihívás anélkül is. Ne a saját ellenséged, hanem a legnagyobb támogatód legyél.
17. Nehezebb dolgokat is megcsináltam már.
Juttasd eszedbe azokat a szitukat, amikor igazán kemény kihívásokkal küzdöttél meg.
18. Mindenért meg kell dolgozni.
Semmit ne várj az életben, amiért nem vagy hajlandó keményen dolgozni. Az egyszerűen nem jár Neked.
19. A cselekvés mindig jobb, mint a tétlenség.
Inkább dönts rosszul és tanulj a hibáidból, mint hogy meg kelljen bánnod, hogy nem csináltál semmit.
20. Nem kell mindenki egyetértése.
Ha bárki azt hiszi Rólad, hogy őrült vagy – ám legyen. Arról nem is beszélve, hogy bátran felteheted magadnak a kérdést, akarnál-e olyan lenni, mint az, aki épp kritizál Téged.
21. Saját vágyaim és elképzeléseim vezérelnek.
Így Te döntöd el, kivé válsz és meddig mész el.
22. Az unalmas döntéseknek unalmas eredményei lesznek.
Merj belevaló, izgalmas döntéseket hozni!
23. Jogom van azt csinálni, amit szeretek.
Csak az lehet igazán sikeres, aki örömét leli a munkájában. Tedd meg az első lépéseket afelé, hogy szerethesd a munkádat.
24. Aki mer, az nyer.
Tudd, hogy a kockázat valóságos, de a potenciális előnyök miatt megéri.
25. A fegyelem jobb érzés, mint a megbánás.
Fegyelmezetten csinálni valamit kőkemény tud lenni, de még mindig jobb, mint megbánni, hogy feladtad.
26. A legjobb ötletek elsőre őrültségnek tűnnek.
Ha a Tieid is, akkor jó úton jársz.
27. Sosem vagyok egyedül.
Család, barátok, kollégák… – még akkor is, ha őrültnek tartanak, mindig fogsz tudni segítséget, támogatást találni. Fordulj szakmai csoportokhoz, vagy más, közösségi társulásokhoz.
28. A tapasztalat mindig értékes.
Még akkor is, ha küldetésed nem jár sikerrel, hasznos tapasztalatokat gyűjthetsz.
29. A kemény munka már önmagában megéri.
Egyszerűen jól érzés, ha különösen odateszed magad.
30. Minden nap számít.
A ma is, a holnap is és a holnapután is. Minden nap egy lépéssel közelebb kerülhetsz a célodhoz.
31. A tetteim százszor többet érnek, mint a szavaim.
A cselekedeteid számítanak, nem az, hogy mit mondasz.
32. Nincs megoldhatatlan probléma.
A probléma nem más, mint megoldandó feladat. És csak olyan feladatokat állít eléd az élet, amikkel meg tudsz birkózni.
33. Átlagos cselekedetek átlagos élethez vezetnek.
Ha mást akarsz, mint az átlag, mást kell tenned.
34. Mindent meg tudok tanulni, amire szükségem van.
Hála az internetnek, végtelen mennyiségű ingyenes tudásanyag is a rendelkezésedre áll.
35. Jó vagyok.
Igen. Úgy, ahogy vagy. Ha nagyon idegen ez a gondolat, első lépésként szedd össze a legszuperebb tulajdonságaidat és legyél rájuk nagyon büszke.
36. Mindent meg tudok csinálni, amire szükségem van.
Ha még nem, akkor meg tudod tenni az első lépést felé. Gyakorlat teszi a mestert.
37. Tudom, mit akarok.
Legyenek tiszták a céljaid és vizualizáld őket nap mint nap. Cél nélkül csak sodródni lehet. Sodródva pedig sosem leszel sikeres.
38. Megérdemlem a sikert.
Ne mártírkodj, ne akarj szolidáris lenni azokkal, akik elbénázták az életüket, vagy szimplán rossz helyzetben vannak. Nem leszel attól jobb ember, ha Te sem hozod ki magadból a maximumot.
39. Az érzelmek gondolatok eredményei.
Ha félsz valamitől, vagy bizonytalan vagy, emlékeztesd magad, hogy ezek csak a saját gondolataid, amiket Te generálsz magadnak.
Ha elcsípted őket, fogod tudni kontrollálni is.
40. Megpróbálni és elhibázni jobb, mint semmit se csinálni.
Ez egy örök érvényű igazság. Ha valamit elbaltáztál, mindig azt keresd, mit tanulhatsz belőle.
41. Az vagyok, aki lenni akarok.
Semmi nem állíthat meg, hogy azzá válj, aki csak lenni szeretnél. Semmi nem gátolhat abban, hogy felvállald az egyéniségedet. Ne az számítson, ki mit gondol, úgyse fogsz tudni soha mindenkinek megfelelni. Merj önmagad lenni.
42. Nem győzhetek, ha nem cselekszem.
Egyedül a tettek vezetnek eredményekhez. Az ötlet még édeskevés.
43. Az életem a döntéseim eredménye.
Ha nem tetszik, ahogy élsz, ne a körülményeket okold, s ne valaki mást. Inkább kezdj el célravezető döntéseket hozni.
44. A szorgalom és a türelem jó barátaim.
Semmilyen nagy dolog nem történik egyik napról a másikra. Folyamatosan dolgoznod kell értük és kitartóan hinni a céljaidban.
45. Megjutalmazom magam az eredményeimért.
Még a kicsi lépések is nagyon motiválóan hatnak, ezért ne felejtsd el tudatosítani magadban akár napi szinten azt, amit elértél. Ne dőlj hátra, de ne ess bele az örök elégedetlenség csapdájába sem.
46. Mindig több lehetőségem van.
Ha valami nem jön össze elsőre, próbáld meg újra, másképp. Ahol van “miért” ott mindig lesz “hogyan” is, csak meg kell találnod a módját.
47. Ha mást nem is, a következő lépést mindig megteszem.
Sokszor elképzelhetetlennek tűnik, hogyan fogsz eljutni a célodig, de a következő szükséges lépést mindig fogod látni. A lényeg, hogy ezt tedd meg.
48. Nem a félelmeim, hanem a vágyaim irányítanak.
A félelem csak egy nagyon fekete képzet arról, mi minden rossz történhet velünk. Ezeknek a 99,9%-a soha nem történik meg, mégis képesek eltántorítani minket céljainktól. Ne hagyd. A félelem nem valóság, csak egy gondolat.
49. Nem azt kérdezem “miért?”, hanem azt, hogy “miért ne?”.
Ne elemezd túl előre a lépéseidet. Úgysem tudod mi fog történni addig, amíg ki nem próbálod.
50. Egy magasabb rendű célért is dolgozom.
A kívülről jövő motiváció kiváló adalékanyaga saját belső hajtóerődnek. Gondold végig, hogy tevékenységed mennyi pozitív változást eredményezhet mások életében.
+1. Ha más nem, nevetünk egyet.
Nincs rosszabb az unalomnál, az állandóságban megrekedt életeknél. Válj cselekvővé, gyűjtsd az élményeket és a tapasztalatokat. S ha valami nem jön össze, azt se vedd véresen komolyan.
Tudod, mindig van másik lehetőség. – Hétköznapi hősnők

Pünkösd – a tavasz legszebb ünnepe!

Pünkösd a lélek ünnepe

Pünkösd vasárnap május 31, Pünkösd hétfő június 1.
A Nap az Ikrek jegyében lesz a Vénusz retrográdban. Ezek a napok alkalmasak ara, hogy önvizsgálatot tartva rendet tégy érzelmi, földi síkon is életedben. Rámeditálhatsz elakadásaidra, ha figyelsz, értékes válaszokat kaphatsz égi segítőidtől.

Ezen a csodás ünnepen ‘Élet- áldás’ energiák érkeznek az univerzumtól. Rafael, Mihály, Uriel, Zadkiel, Metatron és Gábriel arkangyalt idézhetjük, kérhetünk tőlük segítséget – vigasztalást, bátorítást, inspirálást, útmutatást –  alakadásainkban, továbblépéseinkhez. Elengedéshez is igen attraktív energiákkal rendelkezel – egy magasabb létszintre léphetsz életedben, ha okos gondolataid által cselekszel.
Teremts boldog gondolatokkal egy szebb holnapot magadnak- hagyd, hogy mindebben  belső megérzéseid vezessenek. Megbocsátásnak is jó ideje van – emeld fel a lelkedet, és ragyogj! A Vénusz-Ikrek, és a Rák-Merkúr energiája veled lesz  a kapcsolódásaidban – a szeretetenergia magas szinten jelen. Pozitív, szerethető dolgokat cselekedj – lepd meg magad és szeretteidet valami széppel – egy nemes gesztussal, egy áldásos lehetőséggel.
A gyógyító erők, energiák a pünkösdi napok alatt sokkal erősebbek és intenzívebbek lesznek- mindenféle spirituális terápiákra nagyszerű  alkalmat adva ezzel.

A mindenható Isten, az Atya, Fiú és Szentlélek áldása legyen mindnyájunkkal! Áldott szép ünnepet!

Lélekölelésem:

Asajah

spirituális tanácsadó-life coach
tarot mester-jós
léleklátó médium
spiritiszta-orákulum
energiagyógyász-angyalterapeuta