Minden választás döntés!


A jövő nem végzet, véletlen vagy szerencse kérdése. Egy ember magatartásától függő folyamatról van szó. A sorsunk nem eleve elrendeltetett. Jövőnk a jelen döntéseinktől, állásfoglalásainktól és tetteinktől függ. Napról-napra mindenki személyes felelősséget vállal azért, ami a jövőben rá vár. Minden választásunk, döntésünk és tettünk a feljegyzések (Akasha-krónika) részévé válik, és ezek alapján megjósolható a további fejlődés. Ez azért lehetséges, mert életünkben a legerősebb tényező a szabad döntéshozatal. – Edgar Cayce

Share Button