A Nő

Ha egy nő belép egy szobába vagy átmegy a szobán a férfiakban endorfin szabadul fel. Ha egy nő rendben van magával, akkor a nőisége kisugárzik a környezetére és kapcsolati erőteret hoz létre. Mert a nő alapvetően médium, aki közvetít a transzcendens erőtér és a világ között. Ha a nő nincs rendben magával, úgy káoszt és zavart visz be a térbe. A nő összeköt vagy ha nincs a helyén szétválaszt.
A nő jelentősége nem csak ma, hanem minden korban meghatározóbb, mint a férfié, akkor is, ha látszólag a férfiak írják a történelmet. A nő a háttérben fejti ki hatását, mégis sokkal jelentősebben befolyásolja a világ alakulását, mint a férfi .
A nagy diktátorok mögött birtokló anyák vagy jelentéktelen férfiak álltak, akik nem voltak képesek a férfi lét önállóságába és hősiességébe beavatni fiaikat.
Ez ma sincs másképpen. Látszólag férfiak vezetik a világot, de a háttér meghatározó és befolyásoló erői a nők. Ha egy nő rendben van magával, emel, ha nincs, megkötöz, birtokol és torzít. Rendeltetése az útra bocsátás és a felemelés lenne, de az odaadásig kevesen jutnak el. Így a férfiak démonaikkal harcolnak, a nők pedig ősanyáik generációs béklyóit adják át egymásnak.
Ha a nő betölti hivatását átvezet és összeköt, ha nem birtokol és megkötöz. Hány nő jut el anyaként, társként az elengedő – megtartó szeretethez?
A nő feladata az odaadáson át a férfi felemelése, de nem a megtisztítása. A megtisztulást és a hőssé válást a férfi férfiaktól tanulja meg. A férfi feladata az önfeláldozó szolgálat és a hősies harc a sötétséggel szemben. Társa és támogatója a harcban a nő, vagy bukásának záloga.
A sötétség erői ma tobzódnak és erősödnek. A kritikus tömeg állapotán múlik az egyensúly helyreállítása. A férfi vezetők és a politikai irányítók mellett alig vannak, közvetítő nők, akik súlypontjukban lennének. A nők többségét felőrli a rájuk nehezedő nyomás és a közösség hiánya. A nő elsődleges feladata nem a vezetés, hanem a közvetítés és az átvezetés. – Sárvári György