ARÁMI MIATYÁNK Krisztus anyanyelvén

Abún d basmája Netkádás smák!
Kozmosz Anyja – Atyja,Te teremtettél mindet, Ami a Fényben mozog. Gyújtsd egy pontba fényedet Mibennünk!
Téte melkútáh! Névé cevianná ajkanná d basmájá af bárá!Teremtsd most meg Egységed uralmát, Hogy a Te Egy – Vágyad A miénkkel cselekedjék, Miképpen minden fényben, aképpen minden alakban is!
Havaán láma d szemkanán javmáná!
Mindennap add meg nekünk, Amire szükségünk van Kenyérben és szellemi látásban!
Vasbvohlán havbuáin ajkáná daf hnan sbvokán I haijabain
Oldd ki hibáink szálait, Melyek kötve tartanak minket,Amiként mi is eloldozzuk azokat a kötelékeket, melyekkel másokat tartunk!
Velá tahlán lé ineszíná. Elá pacán min bisá.
Egyesítjük a Mennyet és a Földet. Teljesítjük igazi célunkat:A hatalom és a tenni vágyás szeretetét, amely korról korra megújul.
Metul dilakí malkúta Uatesbétá I álám alnún.
Ameyu

Hittel és bizalommal megpecsételve Egész lényünkkel megerősítjük mindezt. Ámen