Az álom mágiája – a szimbolikus képek


Nappal, amikor az élettan funkcióinak uralma alatt a feltudat ideaköre érvényesül, az ember elfelejti másik életét. Éjjel azonban a paraszimpatikus idegrendszer veszi át a szervezet kormányzását, és énje visszatér a pszichikai síkra, hogy ott régi sziderikus életét folytassa. Az ébredésnél egy biológiai beidegződés következtében csaknem minden emlék kizáródik, vagy töredékes, összefüggés nélkül marad meg, néha nem is kép, hanem nyomasztó vagy örömteljes érzés formájában.
Az álmok ura, a tudatfeletti Isteni Én állandóan ontja hívó, figyelmeztető, felvilágosító  jeleit az anyag, vagy álmába süllyedt ember felé. A szenzetív ember aki már felfigyelt álmaira, tűnődik rajtuk, dilettánsul találgat, szorongva megsejt mögöttük valamit, látja a könyveket, de nem tudja elolvasni őket. Aztán megtanul irányítva álmodni, és egyre több emléket hoz át gazdagabbá, boldogabbá váló nappali életébe, megtanulja a szimbolika háromsíku nyelvét. A hermetikus filozófia szerint a halál nem valami különleges állapot, hanem a miden napos mély alvás ikertestvére.

 

Aki asztrális énjében erősebb, az nem találja helyét a földön.

Az ébrenlét erői – nagyrészt gátol, ki nem elégült erők – álomba vetítődnek. Az álmok tartalma asztrálanyag, törvényei transzcendentális törvények.
Okkult törvény, hogy a dolgoknak először ideában kell mágikus erővel megformálódniuk, ahhoz, hogy a materiában is valósággá legyenek.


A szimbólumok nem hazudnak, leleplezik a fizikai sík legügyesebb szemfényvesztéseit is.

 

álmokvilága


„Álmunkban néha egy egészen más világ is megmutatkozik, egy élettel és tarkasággal teli világ. Éppen a nagyon beszűkült környezetben élő, mások által befolyásolt és szorongatott embereknél tárul fel olyan távlat, amelyben az álmodó szabadnak és fantáziadúsnak érzi magát. Az álom így mutatja meg nekünk a belső kincset, melyet tőlünk senki nem rabolhat el.” – Anselm Grün

 

Az álomélet legrejtettebb árnyalatig megmutatja a hibák azt, amelyek célunk felé való haladásunkban gátolnak bennünket. Az ember nappali állapotában csak érzi, valami névtelen, benső bűntudattal sejti karmikus terheit. Álmában azonban látja őket. Gyakran viaskodik elmúlt konfliktusok fel nem oldott kísérteteivel. Újra és újra odatéved tilos küszöbökhöz.Minden akadályoztatás démoni-karmikus jellegű, minden felszabadítás kerubi-szattwikus természetű. A beteljesülést megelőző álomsorozatok általában a szárnyalást, lebegést, a levegőben való úszással adnak hírt az elkövetkező misztériumról.

„Az álmokat nem lehet megmarkolni és megkötni néhány szóval, gondolattal. Az álmok szabad lebegését és szárnyalását csak a mi életünk öleli át, és néha az álom az egyetlen valóság.” – Dési Ábel

 

Többféle álmot különböztetünk meg:
– ingerálom
– telepatikus álom
– figyelmeztető álmok,
– vágyálmok
– visszatérő álmok,
– betegséget jelző álmok
– profetikus álmok

 

A visszatérő jövőbe villanó álmok mindig színesebbek, gyakoribbak, rendszerint fontos üzeneteket tartalmaznak. Képnyelven beszélnek, figyelmeztetéseiket meg kell fejteni. A jelentős álmok különösen a profetikus álmok mindig égő, szinte irreális színekben ragyognak. Ezek az álmok a legkülönbözőbb módon jelentkezhetnek a burkolt, egészen elvont szimbólumoktól a világos részletes képekig, amelyek hajszálnyi változás nélkül lekupirozódnak később a valóságban.

„Az álom az a tündéri tükör, amelyben az ember olyannak látja magát, amilyen volna, ha saját vérére bízták volna, hogy alkossa meg magát.” – Jókai Mór

 

Asajah
spirituális tanácsadó – léleklátó médium
tarot mester-jós, spiritiszta-orákulum
energiagyógyász-angyalterapeuta

Spirituális tanácsadás Hölgyeknek:
Sorselemzés – Tanácsadás – Energetikai tisztítások.