Az Univerzum 20 törvénye – Minden úgy van, ahogy annak lennie kell!

1. A harmónia univerzális törvénye.
Ez talán még a karma törvényén is túlmutat, hisz a harmónia nem más, mint a legfelsőbb szintű egyensúly. A karma célja pedig nem más, mint hogy segítsen minket ennek elérésében. Ha kavicsot dobsz a tóba, ennek harmóniája felbomlik. Te vagy a kiváltó ok, az eredmény pedig a kavics keltette hullámokban ölt testet, amelyek addig nem tűnnek el, míg vissza nem áll a kezdeti harmónia állapota. Ugyanígy, a nem békés indíttatású, diszharmonikus tetteid kiáramlanak az Univerzumba, és hullámokhoz hasonlóan térnek vissza hozzád életeken át, mígnem a te saját, belső harmóniád vissza nem áll.

2. A karma és újjászületés univerzális törvényei.
Addig a pillanatig, amíg karmikus feladataid vannak és nem éred el a Dharmát (az Örök Igazság, a végső megismerés) – amelyek földi életed „kötelességei” –, mindaddig újjászületsz és új lépcsőfokokra lépve, folyamatos tanulás által veszel részt a fejlődés útján vezető körforgásban. Szenvedéseid oka nem Isten, sem a „Karma Zeusza” ; te, és csakis te vagy az, akinek tanulnia kell a földi élet során. Minden egyes élettapasztalat által, bizonyos módon más lelkek keresésében is részt veszel, akik nem egyszer kísérnek el téged ugyanazon az életúton – akikkel együtt írod történetedet. Ők azért vannak jelen az életedben, hogy segítségükkel teljesíteni tudd karmádat és megtanuld személyes leckéidet. Valahányszor szándékkal cselekszel, annyiszor írod meg saját karmádat. A szándék testet ölthet gondolatok, érzelmek, szavak és tettek, illetve ezek mögött álló vágy formájában ugyanúgy.

3. A bölcsesség univerzális törvénye.
Ha elég bölcs vagy ahhoz, hogy leckéidet szeretettel és megértéssel tanuld meg, akkor enyhítesz saját szenvedéseden. Sajnos úgy tűnik, hogy sokunk csak szenvedések árán képes a leggyorsabban tanulni, csak saját tetteink következményeivel való közvetlen szembesülése révén.

4. Az adakozás törvénye.
A karma megtapasztalása lehet szenvedésekkel teli, vagy kellemes, szép és adakozó. Vagyis, ha szeretettel, együttérzéssel fordulsz másokhoz, akkor tőlük is ugyanezt kapod vissza.

5. A lelki fejlődés univerzális törvénye.
Bárkivel is találkozol, neki is ugyan az a célja, mint neked, akár tudatában van ennek, akár nincs. Mindannyiunknak a lelki szinten való fejlődés a célja. Az életünk legfőbb célja belül gyökerezik, a külső dolgok csak másodlagosak. A félelemre épülő érzéseinken felülkerekedve megtanuljuk a feltétel nélküli szeretet kifejezését, ezáltal növeljük rezgésszintünket, így pedig egyre közelebb kerülünk a harmónia állapotához. Még ha úgy is érezzük, hogy semmit sem haladunk előre utazásunk során, fejlődésünk folyamata akkor is folytatódik. Tetteinkből mindig tanulhatunk, kudarcaink és hibáink nagy tanítóink.

6. A Bodhisattva univerzális törvénye.
A Bodhisattva szanszkrit eredetű kifejezés, a metafizikusok körében is általánosan elfogadott fogalom „megvilágosodott lényt” jelent. Ez a megnevezés azt a lelket jelöli, akinek már nincs szüksége újabb Földi inkarnációra, viszont dönthet emellett, hogy más lelkek segítségére legyen a szellemi megvilágosodás elérésében. Egy bodhisattva tudja, hogy csak akkor lehet igazán szabad, ha miden egyes élőlény ismeri a szabadságot.

7. A rezgés univerzális törvénye.
Az egész Univerzum egyetlen törvénynek van alárendelve, miszerint ezen Univerzum minden egyes eleme nem más, mint energia. Einstein relativitás elmélete, hogy „az anyag energia”, kaput nyitott a metafizika egy új területe felé. A tudósok bebizonyították, hogy az energia örök, vagyis nem tud megsemmisülni, csak átalakulni; az energia állandó mozgásban van és nem tárolható egy helyen, időtlen időkig. Te is energia vagy. A bőröd, ugyan szilárdnak tűnik, de igazából egy bizonyos frekvencián rezgő sejtek milliárdjainak halmaza; olyan frekvencián rezgő sejteké, amelyet előző életeidből hoztál magaddal. Ahhoz, hogy a legfelsőbb szintig növelni tudd rezgésed frekvenciáját, harmóniában kell élned az Univerzum törvényeivel.

8. A szabad akarat univerzális törvénye.
Ez a törvény három alapvető módon működik:
Noha sok életeseményt előre elrendel számunkra az asztrológia, mindig képesek vagyunk befolyásolni azokat. Ez az életmódról szól: ha szeretetre vágysz, megkaphatod – ha te is szeretettel vagy mások iránt.
Minél jobban képes vagy tudatosan függetleníteni magadat a negatív eseményektől, azok annál kevésbé érintenek kellemetlenül. Egy bölcs ember örömmel tudja fogadni az élet minden melegségét és boldogságát, és el tudja engedni maga mellett a negativitásokat anélkül, hogy azok befolyásolnák őt. Mindig, minden egyes helyzetben szabad akarattal rendelkezel. Ha pozitív érzelmekkel tudod fogadni a nehéz élethelyzeteket, biztosan sok karmikus leckét megtanultál már.

9. Az egység univerzális törvénye.
Minden lélek szoros kapcsolatban áll mélyen a felettes én-ből (Szuperego) gyökeredző kollektív tudattalannal (archaikus elme, az emberiség közös tapasztalata az életről). Valaki rezgésszintjének növekedésével párhuzamosan ez a kollektív egység is ugyanolyan fejlődésen megy keresztül. Ugyanígy, ha nem vagyunk harmóniában az élettel, az egész egység veszít rezgésszintjéből. Emiatt az egységesség miatt minden tett, miden szó más lelkeket is befolyásol kisebb vagy nagyobb mértékben.

10. A megnyilvánulás univerzális törvénye.
Az életedben minden dolog a gondolataid és elképzeléseid által nyilvánult meg. Az elképzelések és tapasztalatok szülik a hitet, ezek hozzák létre a te valóságodat. Ha nem vagy boldog ebben a valóságban, akkor változtatnod kell meggyőződéseiden és viselkedéseden. A meggyőződéseiden akkor tudsz változtatni, ha megérted, hogy azok nem a te oldaladon vannak, nem a te javadat szolgálják. Elméd határtalan teremtő ereje képes a karmikus törvények fölé emelkedni. A fizika és spiritualitás törvényei által megteremthetsz bármilyen valóságot, amelyet szeretnél megtapasztalni.

11. A tudatos függetlenség univerzális törvénye.
Ezt a törvényt Buddha tanai magyarázzák a legjobban: „ha ellenállsz annak, ami van – a jelen pillanatnak –, az okozza a szenvedéseidet”. A szenvedés pedig értendő az életed mindazon aspektusaira, amelyek nem úgy alakulnak, ahogy szeretted volna: kapcsolatok, családtagok elvesztése, magány, betegség, balesetek, anyagi nehézségek, teljesületlen kívánságok és így tovább. Amikor elfogadod azt ami van, amikor elfogadod az életed aktuális valóságát és nem állsz neki ellen, akkor eltűnik a feszültség is. Fogadd el azokat a helyzeteket, ami nem tudsz változtatni, úgy, ahogy vannak. Erről szól a függetlenedés.

12. A hála univerzális törvénye.
Minél többet ajánlasz fel a tiedből, annál többet fogsz kapni. Minél többet segítesz másoknak, annál többet segítesz magadnak. Ez a törvény életed minden egyes pillanatában működik.

13. A barátság univerzális törvénye.
Amikor két vagy több ember egy közös cél elérése érdekében működik együtt, azonos frekvencián rezegnek, a cél elérésébe fektetett energia pedig sokkal erősebb és intenzívebb lesz.

14. Az ellenállás univerzális törvénye.
Aminek ellenállsz, azt magadhoz vonzod. A negatív tapasztalatok hatásai állandósulnak és rányomják bélyegüket életedre. Az ellenállás félelem, ezért ezekre karmikus szempontból érdemes keresni a választ – a megoldást. Ez a törvény arról szól, hogy addig fogsz szembesülni a félelmeiddel életed során, míg nem a tudatos függetlenség segítségével képes nem leszel ezeket elengedni.

15. A vonzás univerzális törvénye.
„A figyelmet energia követi” – ez a vonzás törvényének alapelve. Ha általában negatívan gondolkodsz, akkor negatív élményeket fogsz magadhoz vonzani. Ha viszont tele vagy szeretettel, akkor magadhoz vonzod és megtapasztalod a szeretet élményét. Tehát ha békét és harmóniát szeretnél az életedben, akkor te magad is egy harmonikus személy kell, hogy legyél.

16. A kivetítés univerzális törvénye.
Azok a jellemzők, amelyeket másokban vélsz felismerni, azok benned is megvannak – mind a jó, mind pedig a rossz tulajdonságok.

17. A feltétel nélküli szeretet univerzális törvénye.
A  feltétlen szeretet eredménye a harmónia. Ez a szeretet nem ugyan az, mint a szerelem. Mások feltétel nélküli elfogadását jelenti, ítéletek nélkül, és anélkül, hogy valamit is elvárnánk ezért tőlük. Ez a szeretet azt jelenti, hogy soha nem próbálsz megváltoztatni másokat, csakis önmagadat.

18. A leszármazás univerzális törvénye.
Születésed helyének és időpontjának eldöntésével egy bizonyos eseménysorozatot indítottál útnak. Születésünk előtt mindannyian hoztunk egy döntést az előttünk levő életre vonatkozóan.

19. A bőség univerzális törvénye.
Lényed belsejében rendelkezel mindazzal, ami életedet paradicsommá teheti – csak el kell fogadnod azokat a jogaidat, amelyek születésedtől fogva rendelkezésedre állnak. Egy bőséggel teli Univerzumban élünk, még ha sokan nem is vesszük ezt észre.

20. Az Isteni rend univerzális törvénye.
Ha meg akarod érteni ezt a törvényt, csak menj ki és tanulmányozd a természet rendjét. Ott a harmonikus rendezettség uralkodik. Úgy is mondhatnánk, hogy a természetben minden épp úgy van, ahogy annak lennie kell…

Dick Sutphen: Lighting the Light Within