Bolygók és Arkangyalok

Születési napod megmutatja melyik bolygó van rád nagy hatással a leszületési asztrológiai képleted szerint,  valamint azt is, hogy  melyik Arkangyal energiáját kérheted, ha sorsutadon elakadnál.

március 21. – április 20. Mars
április 21. – május 20. Vénusz
május 21. – június 21. Merkúr
június 22. – július 22. Hold
július 23. – augusztus 22. Nap
augusztus 23. – szeptember 22. Merkúr
szeptember 23. – október 22. Vénusz
október 23. – november 21. Plútó és Mars
november 22. – december 21. Jupiter
december 22. – január 20. Szaturnusz
január 21. – február 19. Uránusz és Szaturnusz
február 20. – március 20. Jupiter és Neptun

 

 

„Ha találkozol angyalokkal – sokan élnek közöttünk emberként -, onnan lehet felismerni őket, hogy fokozott felelősségtudattal élnek. Bármilyen hivatásuk lehet. Lehet anya, apa, asztalos, szobafestő, költő, muzsikus, vízvezeték-szerelő, mérnök, orvos, bőrdíszműves, vállalkozó, hajléktalan, sőt elvileg még politikus is (nincs átkozott szakma, csak méltatlan hozzáállás!) – szóval egy angyal onnan ismerhető meg, hogy felelősséget érez minden tettért.” – Müller Péter


A Nap őrzője Mihály. Az egészség, a vitalitás, az energia, az erő, a kreativitás és a szervezőkészség, s természetesen a nap védőangyala. Igazi nap-lény. Megvéd a kevélységtől, az önzéstől és az egoizmustól.

A Hold őrzője Gábriel. Gábriel az érzékiség, az álmok, a közérzet és egyébként mindenféle érzelem, az intuíció angyala.

Merkúr őrzője Rafael. Felelős a nyelvérzékért, az intelligenciáért, az írásért, a kommunikációért, az utazásért és a sebességért. Ő segít nekünk, hogy megbirkózzunk az életünkben beálló hirtelen változásokkal.

A Vénusz őrzője Hagiel (Haniel).  Segít a fájdalom enyhítésében, a szerelmesek kibékítésében és a családi kötelékek erősítésében.

A Mars őrzője Kamaél. Hatalmas védelmező és tanító is egyben. Kamaél segít, hogy elég erőt és bátorságot találjunk az akadályok és az ellenségek leküzdéséhez.

A Jupiter őrzője Zadkiel. Zadkiel az igazság, a nagylelkűség, a kegyelet, a barátság védőangyala.

Szaturnusz őrzője Cassiel.  Ő felel az élet „nehéz” dolgaiért: a magányosságért, a megszorításokért, a fegyelemért, a szigorúságért, de a bölcsességért, az elfogadásért és az alázatosságért is. Cassiel felel a dolgok avulásáért, öregedéséért.

Az Uránusz őrzője Uriel. Ő felel a szabadságért, a hatékonyságért és az új ötletekért. Le tudja lassítani az Uránusz többnyire kellemetlen hatásait, mint az önfejűség, idegesség és rugalmatlanság.

A Neptunusz őrzője Asariel. Asariel felel a megérzésekért, a képzeletért, a miszticizmusért, akárcsak a csalódásért, tévedésért, hozzá kell fordulni, ha tévútra vezettek.

Plútó őrzője Azrael. Ő felel a jövendölésért és a „második látásért”, enyhíti a Plútó veszélyes hatásait, mint a terrorizmus, és a fanatizmus.

Ha két égitest is befolyásolt gyakorolhat rád, akkor kérd mindkét arkangyali segítséget.

Léleköleléssel:

Asajah
spirituális tanácsadó – léleklátó médium
tarot mester-jós , spiritiszta-orákulum
energiagyógyász – angyalterapeuta

 

Spirituális tanácsadás Hölgyeknek:
Tarot – sorselemezés.
Angyal tanfolyamok.