Ha szombat, akkor Binaél arkangyal

Binaél, vagy más néven Cafkiél arkangyal teszi lehetővé, hogy hasznos, új gondolatokkal ismerkedjünk meg.

Az Időkapuban szombatonként Bianél arkangyalt hívhatod segítségül. Segít a gondolkodás művészeténke elsajátításában,a helyes összpontosításban. Útmutatás ad a karmatisztításban, a  karmád spirituális fejlődés révén való ledolgozásában. Erősíti jövendölési képességeidet.
A gondolatok világára Binaél arkangyal felügyel, aki a kabbala Életfájának bal oszlopát uralja, ez azt jelenti, hogy az arkangyal által biztosított intellektuális fejlődés megvalósulása során egyfajta szigorúság érvényesül.


Binaél arkangyalhoz való imádkozás rendkívül lényeges, mert ő ismertet meg bennünket a fontos személyiségekkel, ő vezet be olyan helyekre, ahová eddig be sem tehettük volna a lábunkat, ahová egyébként nem nyerhettünk volna bebocsáttatást. Lehetőségünk nyílik arra, hogy új szemszögből, intelligens módon lássunk bizonyos dolgokat, ettől pedig környezetünk is felbolydulhat, olyan, mintha környezetváltozáson mentünk volna keresztül, mintha egy gyönyörű és szívet-lelket melengető utazást tettünk volna. Binaél arkangyal módszere „eltávolít” bennünket a földtől (vagyis abból a környezetből), ahol azelőtt éltünk, mielőtt ezek a belső dimenziók ténylegesen megnyíltak volna.
Ha ezek az új dimenziók nem nyílnak meg előttünk, és ez az újfajta látásmód nem tud érvényre jutni, akkor bukkan fel a színen a fizikai utazás lehetősége. Vagyis az utazás Binaél arkangyal ösztönzését jelképezi, amennyiben az ember nem kívánja belső mentális alkatát „megbolygatni”.


Az arkangyal, mivel a megszokott környezetben nem tudott változást előidézni, az illető személyt olyan új környezetbe helyezi át, ahol már eleve fennállnak mindazok a körülmények, amelyeknek az ő új gondolatai megvalósulásának nyomán kellett volna kialakulniuk.
Az utazások során tapasztalható kellemes légkörben az illető személy aztán tudatára ébred azoknak a tulajdonságainak, amelyeket neki magának kellett volna kiépítenie.
Számosan élnek közöttünk olyanok, akik egy utazás vagy másfajta környezetváltozás alkalmával fedezték fel a spiritualitást vagy találtak rá a szerelemre…
A hozzá intézett ima hatásában ne kételkedj, ha a valódi spiritualitást szeretnéd megtapasztalni, bátran szólítsd meg őt.
Szeretettel, léleköleléssel:

Asajah
spirituális tanácsadó–life coach (lélekfejlesztő)
léleklátó médium
tarot mester-jós
spiritiszta-orákulum
energiagyógyász-angyalterapeuta

Internetes weboldalam nyilvános a világhálón:
https://asajah.hu