Húsvét misztériuma – a Nagyhét üzenete

 
A húsvéti misztérium beteljesedése  Krisztus feltámadása. Áldott ünnep minden Igaz Ember számára.

 

 

Virágvasárnap – a Nagyhét ünnepélyes megnyitása, amely Jézus szenvedésén és kereszthalálán keresztül a feltámadásának ünnepére, húsvétra vezet el minket. Virágvasárnap Jézus Jeruzsálembe való bevonulásáról emlékezünk…
Nagycsütörtök – a gyász napja. Az utolsó vacsora napja, amikor Jézus a Gecsemáné kertben búcsút vett tanítványaitól és felkészült az áldozatra.
Nagypéntek – Tudatunk tisztulóban, lelkünk befogadásra készen.
Nagyszombat – Mária Magdolna, az Angyalok királynőjének energiáját üdvözölhetjük, hogy segítsen bennünket az elengedés folyamatában.
Húsvét vasárnap – A tiszta hit befogadása tölti el reménykedő szívünket.
Húsvét hétfő  – szívük békében – Isten végtelen kegyelmet áraszt le ránk.

Húsvét ünnepének örök üzenete: Az Élet győz! Krisztus Istenemberként távozott. Megváltóként tudatára ébresztett bennünket a megbocsátás kegyelmére. Krisztusi énünkkel gyakorolhatjuk a megbocsátást, minden dolgok megjavítását amelyet a Szeretet Hídján keresztül érhetünk el. Újjászületésünkkel szellemi-lelki termékenységbe érkezünk.
Krisztus tudatosságunkkal válhatunk örök szellemi lényekké, Igazi valónkkal.
Végiggondolva Jézus keresztútját már tudjuk jól: az utolsó szó Istené.  A keresztút segít megértenünk a történelem drámáját, és biztosak lehetünk abban is, hogy az utolsó nap nem a nagypéntek, hanem Húsvét. Húsvét ünnepe a jó győzelme a rossz felett, a szeretet győzelme a gyűlölet felett.
Most és Mindörökké Isten a Világmindenségből szeretettel tekint ránk.

Istentől megáldott békés, boldog ünnepet!

Asajah
spirituális tanácsadó

https://www.youtube.com/watch?v=OBWWJoDUbJY