Spiritiszta – összekötő Ég és Föld között

A spiritiszta világ médiumnak nevezi azt az „érzékeny személyt”, aki a földi világ és a túlvilág között kapcsolatot tud létesíteni. Tehát nem boszorkány, és nem feketemágus.

vanjelen

A tisztánlátó-tarot-jós „médium” –  olvas mások gondolataiban, aurájában. A mágiát pozitív akaratok megvalósítására hívja segítségül – tehát: fehér mágiát használ! Aurát tisztít – rontást, átkot emel le, sha-nyilakat húz ki, gyógyít és energetizál. A kérdező aurájában látja az utakat, a lehetőségeket. A sorsút mellett a többi lehetséges opciót, az ajtókat, a kitérőket is. Összeköttetésben áll a Szent Szellemvilággal – közvetít, old, segít.
Otthonokat szentel – negatív energiákat semlegesít. Hozott képessége a veleszületett áldás – erősítésként, védelemként kaphat beavatást, de a gyakorlat, az élettapasztalat a legfőbb adalék – öreg lélek, aki már sokszor járt a Földön… Családja is örökölheti képességeit.
Akinek segíteni tud az küldetik – nem önjelölt kutakodó!
Megtiszteltetésnek veszi, ha kérdezik, s mindig csak annyit ad át, amennyit Isten általa láttatni enged. Megszentelt helyen jósol, titkokat őriz, áldást ad, szentesít. Szerelmi kötést nem csinál feketemágiaként – fehérmágiával kapcsolatot tisztít, kiegyenlít. Démonokkal nem áll összeköttetésben.Sataniel-családfáju embereknek nem közvetít.Tisztánhall, segít az eltévedetteknek, az ittrekedt lelkeknek, a köztes létben rekedteknek. Nem küldetésnek, hivatásnak éli meg sorsszerű képességét, hanem ajándéknak, lehetőségnek. Segítő entitánsok veszik körül. Nem segít mindenáron, nem les bele mások életébe…
Testből kilépő képességével üzen, álmokban, gondolatokban egyeseknek, míg mások (démonizált energiákkal, megszállott ördögi erőkkel rendelkező lények) előtt elrejti fényeit. Hiába küldesz rá átkot-rontást…fekete mágiát, lidércet, akár vudut… lesöpri, tisztán látja ki küldi.   Nem lehet rácsatlakozni, mert a  Karma Őre nem engedi… védi, s visszaadja a küldőnek többszörös erővel a rosszat – mert a szellemvilág nem felejt – a kiegyenlítődés elvén tartja a mérleget. Csoportos szeánszokat nem vállal, akinek segít az „küldetik”…
Nem játszik Istent, Emberként éli életét. Ugyanannyi földi, mint égi – isteni tengelye elmozdíthatatlan. Nem veszi át mások érzéseit, kívülállóként segít, megvédve energiakészleteit.
Nem ítélkezik, titkokat őriz mélyen; szellemi síkon van jelen…

Asajah