A titkos tudás – a belső kör

Exotéria: a kívülállóknak is hozzáférhető és érthető, könnyen megszerezhető tudás.
Ezotéria: titkos tudás, csak a beavatottak számára érthető, csak nekik hozzáférhető.

Az  ezotéria az élet titkainak megismeréséről szól. A valódi ezoterikus ember mások életére is hatással van. Az ezotéria a belső kört jelenti, azoknak az embereknek a körét, akik az élet megismerésén fáradoznak – ők a beavatottak.
Az ezotéria nemcsak az emberről szól, hanem az Univerzumról, a természetfelettiről, a mindent átható tudatról. Élővé és istenivé varázsolja a test-lélek-szellem egységét. Megvilágosodás, felébredés, öntudatra ébredés.

 

Az igazi ezotéria csak kevesek sajátja.

„Ahogy fent, úgy lent, ahogy kint, úgy bent.”
Hermész Triszmegisztosz

Beavatás

Az ezotériában egyidejűség, szinkronicitás van. Valami bekövetkezik, és mivel bekövetkezik, éppen úgy bekövetkezik fent, mint lent vagy éppen úgy bekövetkezik kint, mint bent.

Az exotéria ezzel szemben az ok-okozat (kauzális) kapcsolatot fogadja el, azaz mindennek oka van és az ok megelőzi az okozatot.

Beavatások

Az exotéria külső kört jelent. A valóságot csak a saját szemein keresztül engedi látni. Nem fogadja el a természetfelettit, olykor még ki is neveti a hívő embert.
Az exoterikus emberből csak akkor válhat ezoterikus, ha belátja, hogy az érzékszerventúli világot is meg lehet ismerni. És ezt a nem tér, nem idő  világot a kiterjesztett tudatossággal lehet elérni. Az exoterikusan szemlélődő ember kifelé tekint, személyiségén kívül keresi a világ működésére a magyarázatot.  Elemez, analizál, részekre bont, keresi az összefüggéseket, következtetéseket von le.
Az ezoterikus ember a  tanítások és megtapasztalások által beavatódik és beavatott lesz – a titkok tudója. Ha a tanítvány kész megjelenik a mester is.

Asajah