Legerősebb gyógyító mantra

432 Hz a tiszta szeretet frekvenciája: RA Ma Da Sa Sa Sa So Hung  (A Nap, a Hold, a Föld, a végtelen egyetemes Világmindenség, és Én egyek vagyunk.)