Adventi erények – adventi kísértések – adventi próbák!

A karácsonyi ünnepkör az Adventtel kezdődik.

Az Advent szóról sokaknak a várakozás jut az eszükbe: a karácsonyt megelőző felkészülést, az ünnepre történő várakozás. Advent időszaka lehetőség és számadás is egyben. Lehetőség az előrelépésre és fejlődésre. Az adventi próbák alatt angyalok vesznek körül bennünket, fényükkel segítve.
Advent négy hetében négyféle kísértés éri az embert, és ezekkel szemben négyféle morális képességet kell megerősítenie magában: Igazságosság, Bátorság, Mértékletesség, Bölcsesség. Az advent négy hetében ezt a négy erényt fejleszthetjük ki magunkban, ellenállva a kísértésnek.


Advent első hete: Az Igazságosság erénye – Mihály arkangyal.
Az ellenerők advent első hetében különösen az ember fizikai testét környékezik meg. Az archék, akik az ember fizikai egészségét hivatottak védeni, most elállnak az ember mellől. Az ellenerők ezért ezt a területet próbálják meg. Céljuk a megtévesztés, hogy becsaphassák az ember érzékelését; így megbomlaszthatják az ember és a világ harmonikus viszonyát. Ha a kísértés sikeres, ez az emberekben kétségbeeséshez vezet.
Ne engedd, hogy lehúzzanak, tarts ki végig a hited mellett, lásd tisztán a sorsodat, csakis a megérzéseidre hallgass. Tudni fogod hogy mi az igaz számodra, és fogadd el azt, hogy a világ ‘másmilyen’ is lehet… Zárj le minden olyan kapcsolatot, ami nem emeli a lelkedet. Tudatosan élve kezeld most is a helyzeteket, belső fényed világítsa meg az utat neked. Minden belső nehézség, egy út a fejlődéshez, egy karmaoldás, egy tanulás – a spirituális emberré válás lehetősége is egyben.
Az első kísértés elhárítására alkalmas az igazságosság erénye. Az igazságosság mint kozmikus törvény, a karmában jut kifejezésre. Az igazságosság segít meglátni mindennek az isteni oldalát és feltárja előttünk az álságot. Meg kell tanulni a szenvedéseket és a csalódásokat nyugalommal és töretlen erővel elviselni.
Hívjuk be ezen a héten az Igazságosság Lelkét, és Mihály segítségével fogadjuk be energiáit.

Advent második hete: A Mértékletesség erénye – Melkidézek angyal.
Advent második hetének arkangyala Melkidézek arkangyal. Ez a vágyak önző, mértéktelen megnövekedésének időszaka, így ezen a héten a mértékletesség az ember fegyvere. Mértékletesnek érdemes lenni az étkezésben, a gondolkodásban, a tévézésben és a fecsegésben, egyszóval mindenben. Nagyon ajánlatos ezen a héten többszöri szóböjtöt tartani! Melkidézek arkangyal a békesség királya. Energiája hatalmas, tele van szeretettel és békével.tartoznak a földangyalok mellett a gyógyítók és kozmikus orvosok is. Arra tanít, hogyan élhetjük meg a spiritualitást a mindennapokban, megmutatja a teremtő lét erejét és felelősségét.
Fénylény energiája megerősíti a test, a szellem és a lélek közötti kapcsolatot, és megmutatja, hogyan fejlődhetünk testünkkel összhangban, hogyan gyarapodhatunk létünkben.

Advent harmadik hete: A Bátorság próbája – Metatron arkangyal.
Az ellenerők elsősorban az asztrális testre hatnak: félelmet és aggodalmat akarnak ébreszteni bennünk. Az ember asztrális testét az angyalok vigyázzák. Mivel most ők is hazatérnek, az ellenerők ezt a területet is támadás alá veszik. Az ember úgy éli meg ezt, mintha elvesztené lelki egyensúlyát, ezáltal kibillenhet az egyenesből és leléphet az útról. Úgy érezhetjük, hogy lelkünk három ereje nem működik összhangban és nem szolgálnak minket. E három erő az Akarat, az Érzelem és a Gondolat.
A lélek e három vetületét újra harmóniába kell hoznunk, és ebben segít a bátorság ereje! A bátorság lényege, hogy semmilyen helyzetben ne veszítsük el önmagunkat.
A három lelkierő (akarat, érzelem, gondolat) szétválása félelemmel tölti el az embert. A félelem pedig képes az embert olyan dolgokra késztetni, amit nem szeretne megtenni. A bátorság erejével képesek vagyunk ezen lélekrészeinket újra egyensúlyban hozni.
Az embernek a legnehezebb helyzetben is meg kell találnia a helyes megoldást a szellem sugallatára hallgatva. Meg kell őriznie lélekjelenlétét!
Hívjuk be ezen a héten a Bátorság Lelkét, és Metatron arkangyal segítségével engedjük magunkba egyensúlyba hozó erejét.

Advent negyedik hete: A Bölcsesség erénye – Zadkiel arkangyal.
Advent negyedik hetének ereje a Beavatás – a Belső magány, a szellemi misztériumok templomában. A téli napfordulót közvetlenül megelőző időben az ember a szellemi világ küszöbéhez érkezik. Lehetősége nyílik új szellemi bölcsességek felvételére. Ezt próbálják az ellenerők meggátolni.
Ádvent negyedik, utolsó hetében a kísértő erők az ember máig kifejlődött tagjai közül a legmagasabbrendűt és egyben legbelsőbb tagját, Énjét környékezik meg.A kísértés a tudatlanság. Ha sikeresen átmész az adventi három próbán, a negyedik héten megnyílik számodra a lehetőség, hogy kapcsolatba kerüljön a magasabb világokkal. Ez a kapcsolódás lelked legmélyében kötött angyali vezeték, amely talán a legcsodálatosabb energiaszál, ami létezik. Advent negyedik hetében tehát a legfontosabb a szellemi bölcsesség megszerzése és megtartása!
A negyedik vasárnap angyala: Zadkiel Arkangyal. Az utolsó vasárnap egy püspöklila Angyal lépi át az égi és földi dimenzió kapuit, a Béke dalát énekli. Ő a Kozmikus Szeretet, a megbocsátás, a kegyelem és a tolerancia arkangyal. Zadkiel Arkangyal energiája segít a megbocsátásban, a nagylelkűség elérésében, abban, hogy önzetlen légy, elfogadó és toleráns. A könyörületesség angyala, lebontja a szorongást és a félelmeket. Friss, tiszta energiákat ad.

Advent négy hetén át érkezünk meg Karácsony szent, tiszta fényéhez – akik kiállják a próbákat, azokban megszületik a magasabb ÉN! Angyalainktól minden héten kapunk egy-egy olyan erkölcsi energiát, amelyet erővé fejlesztve kiállhatjuk a próbákat
A különleges rezgésekben kapcsolódj a Szeretet és a Fény ünnepéhez! Léleköleléssel:

Asajah
spirituális tanácsadó – life coach
tarot mester-jós
léleklátó médium, spiritiszta-orákulum
energiagyógyász-angyalterapeuta

Internetes weboldalam nyilvános a világhálón:
http://asajah.hu

Angyalok érkeznek hozzánk!

Adventben –  Szent időben

Az Advent az ünnepekre való ráhangolódás, a készülődés ideje. Advent minden egyes vasárnapján egy angyal jön el hozzánk, aki hirdeti a megváltó érkezését. Amikor meggyújtunk egy gyertyát képzeljük el hogy itt van köztünk, és feladatát teljesítve közelebb hozza a karácsonyt. Az ősi hagyományok szerint a Teremtő négy különleges Angyalt küld le ilyenkor a Földre, minden vasárnap egyet, egészen Karácsonyig. Mindegyik Angyal külön céllal érkezik, de mindegyiknek van egy különleges égi küldetése: Advent szent üzenetét hozzák el nekünk.


Az első vasárnap angyala: Kék: Hit, Erő, Védelem, Isten akarata ” Legyen meg a Te akaratod!” Michael Arkangyal – szeretetenergiája ölel át. Négy héttel karácsony előtt valami nagyon fontos dolog történik: egy angyal, kék köpönyegbe öltözve, leszáll az égből, hogy közelebb húzódjon az emberekhez. A legtöbb ember ezt észre sem veszi, túlságosan el van foglalva mással. De, azok, akik jól figyelnek, meghallhatják a hangját. “Figyeljetek! Isten nagy örömöt készít nektek. Isten fia eljön a Földre, hogy új erőt adjon az embereknek, hogy fényt és szeretetet hozzon minden ember szívébe. Készüljetek a fogadására”. Ma van a napja, hogy az angyal először szól, s keresni kezdi azokat, akik meg tudják és meg akarják hallgatni őt.

A második vasárnap angyala: Rózsaszín, piros: Szeretet, Harmónia, Tolerancia, Türelem, Hála – Chamuel Arkangyal látogat meg. A második vasárnapon piros palástba öltözött angyal száll le a mennyből, kezében egy aranyserleget hoz. Az angyal szeretné megtölteni az aranyserlegét, hogy tele vigye vissza a mennybe. De mit tegyen a serlegbe? Játékot? Ajándékot? Törékeny, finom szövésű ez a serleg, a nap sugaraiból készült. Nem tehet bele kemény, nehéz dolgokat. Az angyal végigmegy a világ összes házán, és valami keres. Mit keres? Tiszta szeretetet minden ember szívében. És ezt teszi majd bele a serlegébe, és viszi majd vissza a mennybe. És ott mindazok, akik a mennyben élnek, az angyalok, és akik meghaltak, fogják ezt a szeretetet, és fényt készítenek belőle a csillagoknak. Ezért olyan jó felnézni a hunyorgó, ragyogó csillagokra.

A harmadik vasárnap angyala: Fehér: Tisztaság, Alázat, Védelem a rezgésünket (energiaszintünket) zavaró, csökkentő energiák ellen – Gábriel Arkangyal érkezik el. Advent harmadik vasárnapján egy fehéren ragyogó angyal jön le a Földre. Jobb kezében egy fénysugarat tart, amelynek csodálatos ereje van. Odamegy mindenkihez, akinek tiszta szeretet lakozik a szívében, és megérinti a fénysugarával. Azután ez a fény ragyogni kezd az emberek szemében, s elér a kezükhöz, lábukhoz, egész testükhöz. Így, még aki a legszegényebb, legszerencsétlenebb az emberek között, az is átalakul, s hasonlítani kezd az angyalokhoz, feltéve, hogy tiszta szeretet lakozik a szívükben. De ezt nem láthatja minden ember. Csak az angyalok látják, s azok, akiknek szintén ott van a szemében ez a fény. És csak ha ott van a szemükben ez a fény, akkor mehetünk el a karácsonyi gyermekhez és láthatjuk meg őt.

A negyedik vasárnap angyala: Püspöklila: Kozmikus Szeretet, a megbocsátás, a kegyelem és a tolerancia – Zadkiel Arkangyal érkezik meg. A karácsony előtti utolsó vasárnap egy nagy, halványlila lepelbe öltözött angyal jelenik meg az égbolton, és járja be az egész Földet. Kezében lantot tart, azt pengeti, s közben szépen énekel hozzá. De ahhoz, hogy meghallhassuk, szívünk tiszta kell, hogy legyen, s jól kell figyelnünk. A Béke nagyszerű dalát énekli, mely a karácsonyi gyermekről és Isten birodalmáról szól, mely eljő majd a Földön. Sok kis angyal kíséri a nagy angyalt, együtt énekelnek és örvendeznek a mennyben. Daluktól valamennyi mag, mely a földben szunnyad, felébred, s maga a Föld is figyel.


November 28-án, vasárnap elkezdődik a Karácsonyi ünnepkör – meggyújthatjuk az adventi koszorúnk első gyertyáját.
Azt kívánom, hogy:  Ahol gyűlölet van oda szeretet kerüljön, ahol sérelem van oda megbocsátás. Ahol széthúzás, oda egyetértés. Ahol tévedés, oda igazság. Ahol kétség, oda hit. Ahol kétségbeesés, oda remény. Ahol szomorúság, oda öröm érkezzen!
Legyetek lélekben azokkal a szeretteitekkel, akikkel most nem lehet – gondoljatok azokra, akik már nem lehetnek köztetek.
Most érdemes letenni a múlt terheit, oldásnak is jó ideje lehet. Békülésre, és megbocsátásra is jó hangulatú energiák érkeznek. Áramoltasd a szeretetet – Áldott Adventi várakozást kívánok Mindenkinek! Szeretettel, léleköleléssel:

Asajah
spirituális tanácsadó-life coach
tarot mester-jós
léleklátó médium
spiritiszta-orákulum
energiagyógyász-angyalterapeuta

Internetes weboldalam nyilvános a világhálón:
http://asajah.hu

Az élet szép!


Az élet egyetlen – ezért vedd komolyan!
Az élet szép – csodáld meg!
Az élet boldogság – ízleld!
Az élet álom – tedd valósággá!
Az élet kihívás – fogadd el!
Az élet kötelesség – teljesítsd!
Az élet játék – játszd!
Az élet vagyon – használd fel!
Az élet szeretet – add át magad!
Az élet titok – fejtsd meg!
Az élet ígéret – teljesítsd!
Az élet szomorúság – győzd le!
Az élet dal – énekeld!
Az élet küzdelem – harcold meg!
Az élet kaland – vállald!
Az élet jutalom – érdemeld ki!
Az élet élet – éljed!

Teréz anya

 

A koronacsakra frekvenciája

963 Hz – ÁTALAKULÁS – Korona csakra
Tobozmirigy aktiváló frekvenciája. Ezen frekvencia hallgatása, aktiválja a két agyfélteke között elhelyezkedő tobozmirigyet, mely a “harmadik szem” biológiai szerve és a multidimenziónális érzékelés központja. Minden hz-rezgést programszerűen használj – hallgasd két hétig fekve, meditációs pózban, csukott szemmel. Így érheted el a kellő hatást. Szeretettel, léleköleléssel:

Asajah
spirituális tanácsadó–life coach (lélekfejlesztő)
tarot mester-jós
léleklátó médium – spiritiszta-orákulum
energiagyógyász-angyalterapeuta

Internetes weboldalam nyilvános a világhálón:
http://asajah.hu

Oroszlán


IGAZ TÖRTÉNET ALAPJÁN – Az ötéves Saroo egyszer csak arra ébred, hogy rossz vonattal utazik egyes egyedül, és egyre távolabb kerül észak-indiai otthonától. Sokféle megpróbáltatást túlél, míg sorsa jobbra fordul: örökbe fogadja egy pár Ausztráliában. 25 évvel később, immáron felnőttként útra kel, hogy megtalálja elveszett családját…
https://videa.hu/videok/film-animacio/oroszlan-hd-2016-allat-cOvkWpHTcC6T7GAA?fbclid=IwAR0RETHoLmXgmig_NKmjneprLy-FNVUJ6AHQ1uaGGpKhAwBsVtCLip_GJZk

Szeretet-mantra


Nyitottan és kíváncsian tekintek a jövőre.
Tudom, hogy mindig van megoldás!
Tudom, hogy jól alakul!
Megélem a pillanat teljességét.
Jelen vagyok a pillanatban.
Gondolataimat célomra összpontosítom.
Hatalmamban áll változtatni.
A jóság hatja át napomat.
Az egyetemes szeretet szemével látlak.
Vidáman köszöntöm a mai napot!
Mély bizalmam az életben belső békét ad nekem.
Szeretettel adok.
Nap mint nap egyre több mosolyt küldök a világba.
Hálás szívvel fogadom mindazt, amit kapok.
Bizalommal vagyok az élet iránt.
Képes vagyok a megbocsájtásra.
Nem adok érzelmi választ arra, ami korábban felzaklatott.
Meglátom a helyzetben a jót.
Szeretet kísér minden utamon.

Tiszta energiákkal

Hétvégén már Adventben járunk – elkezdődik a karácsonyi ünnepkör!

Advent első napja vasárnapja 2021. november 28., vasárnap,

Advent utolsó napja 2021. december 24., pénteken Szent estén lesz.
Karácsony első napja, vagyis december 25-e szombat, második napja december 26-a vasárnapra esik.

Tiszta energiákkal légy jelen a szeretet ünnepében: Szerencse energiák – Áldás programozás – Angyal jóslás – Energetikai tisztítások. Tisztulj meg a szent ünnepre! Szeretettel várom a Hölgyeket magas rezgésű energiákkal megáldott angyalos stúdiómba. Léleköleléssel:

Asajah
spirituális tanácsadó–life coach (lélekfejlesztő)
tarot mester-jós
léleklátó médium – spiritiszta-orákulum
energiagyógyász-angyalterapeuta
Budapest, Örs vezér tere – Asajah Stúdió
Kapcsolat: 0620 278 26 12

Tarot konzultációk:
http://asajah.hu/tarot-konzultaciok-asajah/

Messengeres, skypeos konzultációk:
http://asajah.hu/kulfoldrol-videkrol-messengeren-is-lehet/

Ezoterikus szakterületeim, amiben segíteni tudok Neked:
http://asajah.hu/spiritualis-ezoteria-asajah-studio/

Internetes weboldalam nyilvános a világhálón:
http://asajah.hu

Boldogság rezgésekkel

“Az Univerzumot egyáltalán nem érdekli miért és mi miatt bocsátasz ki egy bizonyos jelet magadból. Egyszerűen a rezgésedre válaszol annak természetének megfelelően. Ha tehát szeretetet, jólétet, harmóniát érzel –teljesen mindegy mi indította el-, akkor erre a jelre fog válaszolni azzal, hogy még több hasonló eseményt, körülményt ad abból amit kisugárzol – és így elindulhatsz egy felfelé ívelő spirálban. Rögzítsd a figyelmed kellemes dolgokra, sütkérezz, fürödj bennük – még akkor is ha nem valóságosak és csak a képzeleted szüleményei. Ne feledd az Univerzumnak csak az számít hogyan érzed magad, amilyen jeleket közvetítesz. Váljon szokásoddá az, hogy jó érzéseket keltő gondolatokra összpontosítasz.” – Abraham-Hicks

2022 A Jupiter éve lesz!

A jupiteri energia nagy változást hoz mindenki számára!

A Jupiter a nagy szerencse, a bölcsesség, a törvényes rend, az emberszeretet, az igazságosság, az istentisztelet, a hit és jóindulat bolygója.


A 2021-es szaturnuszi nehézségek, próbák és tanítások után a jupiteri év sok pozitív változást tartogat:  optimistábbak, lelkesebbek leszünk. A Jupiter őrzője Zadkiel arkangyal –  ő védelmezi a 2022-es évet. Zadkiel az igazság, a nagylelkűség, a kegyelet, a barátság védőangyala. A jövő év pozitív fordulópontokat, a véletlenszerűnek tűnő eseményeket és a nagyszerű lehetőségeket ígér. Ha kíváncsi vagy mit hoz számodra a következő év,  jelentkezz be éves előretekintésre.

É V E S   T A R O T   e l e m z é s!

A jövő évi tarot-elemzésre máris regisztrálhatsz, megtudhatod mi vár rád a személyes éved tükrében. Időpont egyeztetéssel bátran kereshetsz – szeretettel várom az ezoterikus Hölgyeket! Az órás program tartalma: Kazanlár-tarot, számmisztika – csipetnyi asztrológia – Angyal tarot – auraolvasás. Grátisz: csakra-aura-meridián harmonizálás, rezgésszint emelés. Kamerás messengeren, ill. kamerás skypeon is vállalok foglakozást. Szeretettel, léleköleléssel:

Asajah
spirituális tanácsadó–life coach (lélekfejlesztő)
tarot mester-jós
léleklátó médium – spiritiszta-orákulum
energiagyógyász-angyalterapeuta
Budapest, Örs vezér tere – Asajah Stúdió
Kapcsolat: 0620 278 26 12

Tarot konzultációk:
http://asajah.hu/tarot-konzultaciok-asajah/

Messengeres, skypeos konzultációk:
http://asajah.hu/kulfoldrol-videkrol-messengeren-is-lehet/

Ezoterikus szakterületeim, amiben segíteni tudok Neked:
http://asajah.hu/spiritualis-ezoteria-asajah-studio/

Internetes weboldalam nyilvános a világhálón:
http://asajah.hu

Spirituális tanácsadás