A 2018-as év a 11-es mesterszám rezgését képviseli.

Évünk az URÁNUSZ energiáját rezegteti életünkbe.

Az Uránusz a magasabb szellemi működés bolygója. Kövei a hegyikristály és a topáz. Ez a bolygó a Merkúr magasabb oktávja, a szellemi fejlődés képviselője, a szabadság és a függetlenség planétája. Hangsúlyozza a másságot, a különlegességet, a határtalant. Nem véletlen tehát, hogy az Uránusz a zsenik és egyúttal az őrültek bolygója. Tanít.
Az Uránuszt William Herschel, angol csillagász fedezte fel 1781. március 13-án 22 óra 30 perckor Barthban.


AZ URÁNUSZ VÁRATLAN FORDULATOKAT HOZHAT ÉLETÜNKBE; JÓ TUDNI, HOGY A SZÜLETÉSI KÉPLETÜNKBEN HOL TARTÓZKODIK EZ A PRINCIPIUM.

Kos Uránusz: Szabadságvágyát a küzdelemben éli ki, egyéni akaratát nyughatatlanul érvényesíti. Olyan korosztályhoz tartozik, akiknek abba kell hagyniuk a vállalkozások egymásra halmozását, és helyette belül kell megteremteniük a szabadságot, ragaszkodva egy régebben megteremtett közeghez. Meg kell reformálnia a létért folytatott küzdelmet. Képes a közösségért küzdeni, ugyanakkor összeférhetetlen lázadási rohamokkal és féktelen szexuális kicsapongásokkal élheti meg öntörvényűségét.

Bika Uránusz: Szabadságvágyát az anyagi gyűjtögetésben éli ki, és nyughatatlanul keresi a jó befektetéseket, illetve a testi örömöket. Olyan korosztályhoz tartozik, akiknek le kell számolniuk a túlzott anyagiassággal és testiséggel, és meg kell reformálniuk a birtoklás témakörét, a tulajdonviszonyokat. Ha felismerte, hogy az igazi gazdagság és biztonság a lelkében él, képes lesz adni a közösségnek, és akár továbblépni. Öntörvényűségét addig fukarságban élheti meg.

Ikrek Uránusz: Szabadságvágyát a nyüzsgésben éli ki. Nyughatatlanul tájékozódik, ismerkedik, és mindenbe beleavatkozik. Olyan korosztályhoz tartozik, akiknek meg kell reformálniuk az információk kezelését, és minél inkább becsületességre kell törekedniük a tanítás és kereskedelem terén. Ekkor persze az információk és az áruk már nem a saját érdekeiket szolgálják, hanem egy közösséget taníthatnak, segíthetnek velük. Amíg erre nem képes, öntörvényűen széllelbélelt.

Rák Uránusz: Szabadságvágyát a legmélyebb kötődéssel járó emberi kapcsolatokban éli ki. Nyughatatlanul törekszik otthonteremtésre, családalapításra, ám ha ezek adottak, fullasztónak érzi a közeget, és menekülne. Olyan korosztályhoz tartozik, akiknek új utakat kell keresni a felnőtté válásban, a családalapításban és a gyereknevelésben. Bármilyen közegben és közösségben képesnek kell lennie otthon érezni magát. Amíg ez be nem következik, öntörvényűen csapódik hozzá emberekhez.

Oroszlán Uránusz: Szabadságvágyát a kreativitásában és az önkifejezésében éli ki. Nyughatatlanul törekszik a sikerre, az elismertség megszerzésére, de ha vezetővé akarják választani, megijed a felelősségtől. Olyan korosztályhoz tartozik, akiknek meg kell reformálniuk a hatalom felfogását. Feladatuk, hogy úgy bontakoztassák ki az egyéniségüket, hogy közben egy demokratikus közösséget vezetnek. Amíg ez be nem következik, öntörvényűen kísérleteznek az uralkodói szereppel.

Szűz Uránusz: Szabadságvágyát a tudása alkalmazásában éli meg. Nyughatatlanul törekszik a tökéletesség elérésére, a feladatai elvégzésére, ugyanakkor nyomasztja a rutin, a sok korlát és az önfegyelem. Olyan korosztályhoz tartozik, akiknek jelentős újításokat kell bevezetniük a munka vagy az egészség területén, esetleg egy konkrét tudományterületen. Ehhez le kell küzdeniük csapongó öntörvényűségüket és túl kritikus hajlamaikat, és alázatot kell tanulniuk a közösség érdekében.

Mérleg Uránusz: Szabadságvágyát a párkapcsolatban éli ki. Nyughatatlanul törekszik a szerelemre, a megfelelésre és az alkalmazkodásra, ugyanakkor minden együttélést vagy együttműködést rabságnak él meg. Olyan korosztályhoz tartozik, akiknek meg kell reformálniuk az együttélési formákat és a művészetet. A párkapcsolatot nem dominancia-harcnak kell felfogniuk, hanem egyenrangú, baráti felek együttélésének. Amíg ez be nem következik, öntörvényűen kísérletezgetnek a flörtöléssel.

Skorpió Uránusz: Szabadságvágya a szélsőségek megélésére készteti. Nyughatatlanul törekszik arra, hogy a világot, vagy a közösségét, manipulációs technikákkal a saját szájíze szerint alakítsa. Állandóan az abszolút kötődés és az abszolút függetlenség között ingadozik. Olyan korosztályhoz tartozik, akiknek meg kell reformálniuk a lélektant, illetve a halállal és átalakulással kapcsolatos eszméket. Szabadon tanulmányozhatja a titkokat és az okkultizmust, noha ebben túlzottan öntörvényű lehet.

Nyilas Uránusz: Szabadságvágya új távlatok és új eszmék felé hajtja. Nyughatatlanul törekszik világmegváltó céljainak elérésére, habár az út végigjárásához túlságosan állhatatlan. Szomjazza az idegen kultúrákat és az egzotikus szemléleteket. Olyan korosztályhoz tartozik, akiknek új megvilágításba kell helyezniük a régi eszméket, a régi törvényeket, új célokat kell kijelölniük, és új területeket kell meghódítaniuk. Nagyobb közösséget is lelkesíthet, ám közben öntörvényűen ítélkezhet.

Bak Uránusz: Szabadságvágyát leginkább a hivatásában élheti meg. Nyughatatlanul törekszik egy szokatlan, egyedi, de tradicionális szempontból is elfogadható karrierre. Önkényesen dönti el, hogy miben vállal felelősséget, és miben nem. Olyan korosztályhoz tartozik, akiknek meg kell reformálniuk teljesítmény és a tekintély témakörét. Egy egész közösség számára támaszt nyújthat, szabályokat alkothat. Öntörvényű és részvéttelen szigorúsággal nevelheti saját magát és másokat.

Vízöntő Uránusz: Szabadságvágya semmiféle földi korlátot nem ismer. Nyughatatlanul törekszik közösségek létrehozására, az élet megreformálására, az egyenjogúság kibontakoztatására, és az önálló egyéniség támogatására. Lázadó, kiszámíthatatlan, de zseniális lehet. Olyan korosztályhoz tartozik, akiknek életük minden területén forradalmi változásokat kell elindítaniuk. Túlzottan öntörvényűsége nem mindig egyeztethető össze a közösség érdekeivel, és végül elmagányosodáshoz vezethet.

Halak Uránusz: Szabadságvágya a földöntúli szférák felé terelgeti. Nyughatatlanul törekszik arra, hogy elszakadjon az anyagi valóságtól, és vagy elzárva, valami kábulatot okozó tevékenységgel, vagy a művészet segítségével, vagy egy kapcsolat/közösség egységében feloldódva menekül a realitástól. Olyan korosztályhoz tartozik, akiknek meg kell reformálniuk a spiritualitást, a segítségnyújtást, és szokatlanul áldozatkésznek kell lenniük. Öntörvényűen idomul, és sodródik a sorssal.(forrás: Internet – szerkesztette by asajah)

 

AZ URÁNUSZ RÁKÉNYSZERÍT A MEGÚJULÁSRA.
Az Uránusz a változás bolygója, átalakít, elvesz, lezár, új szituációkba kényszerít, jó esetben hozzásegíthet a belső megvilágosodáshoz, függetlenségünk megéléséhez.

AZ URÁNUSZ A LÁZADÁS BOLYGÓJA ÁTALAKULÁSUNK SZIMBÓLUMA ÉS SEGÍTŐJE.
Engedjük meg magunknak, hogy terveinkbe a Vénusz és a Szaturnusz is besegítsen.

Pozitív fejlődést nekünk!

 

Lélekölelésem:

Asajah
spirituális tanácsadó

 

Spirituális tanácsadás Hölgyeknek.
Tarot – Számmisztika – Útmutatás.