Kezdetét veszi a Húsvéti ünnepkör!

VIRÁGVASÁRNAP MÁRCIUS 25.

„Reménységből élők sokkal messzebbre látnak, szeretetből élők sokkal mélyebbre látnak. Hitből élők mindent más színben látnak.” – Lothar Zenetti.

A Húsvét a keresztény világ legnagyobb ünnepe. Virágvasárnap a Nagyhét ünnepélyes megnyitása – kezdetét veszi a húsvéti ünnepkör.

A Húsvét előtti vasárnap Jézus Krisztus Jeruzsálembe való dicsőséges bevonulásának ünnepe. Az Olajfák hegyénél két tanítványát előreküldte egy szamárcsikóért, amelyen még nem ült ember, majd ezen vonult be a városba. Az ujjongó nép tiszteletadásként pálmaágakkal integetett, és virágokat szórta lába elé innen a virágvasárnap elnevezés. Azokban az országokban – mint hazánkban is -, ahol nincs pálma, a korán bimbózó fűzfa vesszejét, a barkát szentelik meg a katolikus templomokban.

Barkaszentelés.
A szentelt barkának az jósló, varázsló, rontás elleni hatékonyságot tulajdonított. „Hirdessék a zöldellő ágak és a virágok, / hogy megváltó Királyunk, Jézus Krisztus / harcba szállt a halál fejedelmével, a Sátánnal, / és legyőzte őt saját halála által. / Kiáltsák az olajfaágak szó nélkül is, / hogy Jézusban az isteni irgalom és gyógyítás kenete az egész emberiségre kiáradt.”

A húsvéti ünnepkör:
Virágvasárnap  – Barkaszentelés, az ünnepkör megnyitása.

Nagycsütörtök –  Oltárszentség az utolsó vacsora emlékére, virrasztás.
Nagypéntek – A nagybőjt és a gyász ideje.
Nagyszombat –  Vígilia, feltámadási körmenet, gyertyaszentelés.
Húsvétvasárnap – A feltámadás napja. Ételszentelés. (Édesmama ilyenkor kora reggelt felkelt, kezében egy jó nagy kosár mindenféle finomsággal szentelésre sietett… áldott jó, igaz székely asszony volt, Isten nyugosztalja.)
Húsvéthétfő –  Örömünnep. A világias ünnep, a locsolkodás veszi kezdetét.

A Húsvét nagyheti népszokások közé tartozik a Szent sír őrzése, amit Csíkszenttamáson (Székelyföld) ma is tartanak, Kézdialmáson (Székelyföld) tűzszentelés után a megáldott tűzről gyújtják meg a húsvéti gyertyákat.A húsvét jelképei:

A húsvéti bárány Jézus áldozatát, a bor Krisztus vérét jelképezi. A tojás az újjászületés jelképe. Az egészben főtt tojás a családi összetartást is jelképezi. Húsvét hétfői népszokás a locsolkodás, a hímes tojás ajándékozás. A víz megtisztító erejébe vetett hit a szokás alapja. A húsvéti tojások piros színe Krisztus vérét jelképezheti.

Ahol véget ér az ember tehetetlensége, ott kezdődik Isten mindenhatósága. Néha, ha valami akadályként elénk kerül mindig van lehetőség az újrakezdésre. Ne csüggedjünk el soha. A hit a remény, és a szeretet kegyelme vezessen.

Áldott szép ünnepet!

Asajah
spirituális tanácsadó