EZOVILÁG kategória bejegyzései

Esszénus Béke Evangélium


fényváros

,,Csodálattal hallgatták a körülötte lévők az Ő szavait, mivel hatalmában állott a beszéd, – és az Ő tanítása egészen más volt, mint a papoké és az írástudóké.
És bár a Nap lemenőben volt, nem széledtek szét házaikba, hanem körülülték Jézust és kérdezték:
– Mester, melyek azok az Élet törvényei?
– Maradj még velünk egy kicsit és taníts bennünket.
Hallgatnánk a tanításaidat, hogy meggyógyuljunk, és igazakká váljunk.
Jézus pedig leült közébük és mondá:
– Bizony mondom néktek, hogy boldog csak az lehet, aki betartja a Törvényt.
Mire a többiek felelték:
– Mi mindannyian megtartjuk Mózesnak, a mi törvényhozónknak törvényeit, amint azok írva vannak a szentírásban.
És Jézus válaszolt:
– Ne a szentírásokban keressétek a Törvényt, mert a Törvény az Élet, az írás pedig halott. Bizony mondom néktek, Mózes sem írásban kapta törvényeit az Istentől, hanem élő szóval. A Törvény az Élő Isten élő szava az élő prófétákhoz, az élő emberek számára. Mindenben, ami él, bele vagyon írva a Törvény.
– Megtaláljátok azt a fűben, a fában, a folyóban, a hegyekben, az ég madaraiban, a tenger halaiban; de mindenekelőtt önmagatokban keressétek azt. Ezért, bizony mondom néktek, hogy az összes élő dolgok közelebb vannak Istenhez, mint az írások, amelyek élet nélküliek. Isten azért teremtette az Életet és minden élő dolgokat, hogy azok örökkévaló szóval tanítsák az embert, az Élő Isten törvényeire. Isten nem a könyvek lapjaira írta a törvényeket, hanem a ti szívetekbe és a lelketekbe.
– Ott vannak azok a leheletetekben, a véretekben, a csontotokban, a húsotokban, a beleitekben, a szemeitekben, a füleitekben és testetek minden parányi részében. Jelen vannak a levegőben, a vízben, a földben, a napsugarakban, a mélységekben és a magasságokban. Mindnyájan beszélnek hozzátok, hogy megértsétek az Élő Istennek nyelvét és akaratát. De ti behunyjátok szemeiteket, hogy ne lássatok és bedugjátok füleiteket, hogy ne halljatok. Bizony mondom néktek, hogy az írás az ember műve, de az Élet és annak temérdek sokasága a mi Istenünk alkotása.”

Bármilyen problémád is legyen…

Szeress úgy, mintha az életed függne tőle, mert ez pontosan így van” –  Anita Moorjani

Mindenre megoldás

Száz százalék, hogy az életedben felmerülő problémák abból adódnak, hogy az évek során elfelejtetted magad szeretni.

Amikor igazán szeretsz, ismét megtalálod a közös vibrálást az Univerzum és saját magad között. Egyensúlyba kerülsz, harmonikus, tiszta és boldog életed lesz.

Mikor képes vagy szeretni, akkor képes leszel a szeretetet befogadni, és ez az erő segít abban, hogy leküzd azokat az akadályokat, amelyeket az élet eléd görget. Ha képes vagy szeretni magad és a környezeted, akkor minden a helyére kerül az életedben, anélkül, hogy ez bármilyen erőfeszítésedbe kerülne.

Az összes problémád abból fakad, hogy elfelejtetted azt, hogy szeretni önmagad és másokat, mennyire fontos, hiszen ha ez nincs meg, nem fog kialakulni a harmóniát adó vibráció közted és az Univerzum között.

Olvasd tovább:link

Megérzéseink


Empátia nélkül semmilyen kapcsolat nem működik, de minél harmonikusabb a viszonyunk valakivel, annál kevesebb kommunikáció kell ahhoz, hogy tudjuk, hogy a másikban belül éppen mi történik.

megérzésed
Olvasd tovább:link

Spirituális alkímia


Nehéz egy egyszerű, mégis átfogó meghatározást találni arra, hogy tulajdonképpen mi is az alkímia. Nevezzük egyfajta művészeti irányzatnak, amely az energiák átalakításával foglalkozik, aminek lényege az, hogy egy adott energiaforma értéke még magasabb szintre legyen emelhető.

alkimia

Az alkímiának két formája lehet: külső és belső.

A külső alkímiát olyanok alkalmazták, akik a külső anyagokat, energiákat, erőket olyan anyaggá szerették volna átalakítani, ami szerintünk a lehető legtisztább forma a földön. Ez pedig nem más, mint az arany. Ez természetesen a legendák szerint senkinek sem sikerült. De ha ettől eltekintünk, a lényeg az, hogy ők arra törekedtek, hogy megkeressék a formák, anyagok és energiák közötti harmóniát, amely segítségével megtörténhet az átalakulás.

A belső alkímia a spiritualitásra utal. Ez egy olyan mentális gyakorlatsort takar, ami egy spirituális utazás révén valósul meg és ezáltal tehet szert az illető egy ősi bölcsességre, együttérzésre, amit a saját életében alkalmazhat és ezáltal megtisztulhat a lelke is.

Mit jelent a spirituális alkímia.
Ez lényegében a személyiségünk átformálásáról szól, segítve az embereknek abban, hogy kiléphessenek a társadalmi-gazdasági rendszerek által követelt normákból, tapasztalják meg az igazi szabadság érzését, ne hallgassanak többé a negatív, nyomasztó hangokra. Ennek az átváltozásnak a lényege az, hogy rájöjjünk arra, hogy kik is vagyunk valójában, milyen a lelkünk igazából. Ezt a fajta önmegismerést és megvalósítást mi magunk is képesek vagyunk elérni. Rá kell találnunk arra az útra, ami elvezet a lelki azonosuláshoz.

A spirituális alkímiának három lépcsőfoka van:

1. Elmeszesítés
Szabadjára kell engednünk az egónkat, ami legtöbbször önmagától megtörténik, az életünk során tapasztalt kihívásoknak köszönhetően. Ennek a lényege abban áll, hogy lelkünk szerves részét képezi az egó, és engednünk kell neki azt, hogy feloldódjon és a felszínre törve megmutathassa magát.

2. Feloldódás
Ennél a lépcsőfoknál engednünk kell az egónkat, hogy feloldódjon úgy, hogy felelőséget vállalunk magunkért, minden olyan döntésünkért, amelyek befolyásolhatják a jövőnket, és amelyek befolyással lehetnek a fejlődésünk szempontjából is. Ennél a szintnél nem szabad többé áldozatként feltüntetnünk magunkat, hogy a nehézségeinkért mások a felelősek.

3. Elkülönítés
Itt csak a tiszta dolgokat, érzéseket, célokat szabad figyelembe venni, különválasztani a többitől. Őszintén akkor tudunk megbocsátani magunknak, vagy másoknak, ha tisztában vagyunk az érzéseinkkel, azzal, hogy haragszunk-e vagy sem saját magunkra, esetleg embertársunkra.

Olvasd tovább:link

A hónap szentje Szent Mihály Arkangyal


Ima Szent Mihályhoz

Szent Mihály Arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben; a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk! Esedezve kérjük: „Parancsoljon neki az Isten!” Te pedig, mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére! Ámen.

Mihályark

Olvasd tovább:link

Buddhista szerzetesek szeretettel áldották meg a teát


Ma egyre több ember számára válik világossá az, ami talán az ősi civilizációk korában köztudott volt, hogy a tudatunkkal képesek vagyunk formálni a körülöttünk lévő fizikai, anyagi világot.

A modern világban többféle tanulmányt, kísérletet végeztek annak kapcsán, hogy bebizonyítsák azt, hogy a tudat, a gondolat ereje képes befolyásolni az anyagi világot. Ezeket igazolják az olyan jelenségek, mint amikor a hit erejével gyógyul meg valaki, közben az orvosok semmiféle tudományos magyarázatot nem találnak a felépülésre, vagy ott van a placebo hatás, a tárgyak meghajlítása a mentális erő, energia segítségével.

Olvasd tovább:link

Budhistaszerzetesektea

Vegyük komolyan az álmainkat!


Zöldmadár

Az álmok jelentőségével, pláne jelentésével máig sem vagyunk tisztában. Pedig lassan a ráció papjai, a tudósok is elismerik, hogy éjszakai agytevékenységünk nem értelmetlen kacat, hanem figyelemre méltó műalkotás.

Olvasd tovább:link

 

Egy kis gondolkodási idő…

 

retrodrág
Kaptunk egy kis gondolkodási időt. Úgy három hetet, hogy újragondoljunk bizonyos dolgokat. Újra főszerepet kaphatnak azok a történéseknek, momentumok, amelyek szeptember 19-től kerültek életünkbe. Választ kaphatunk, miként gondolkodunk vagy miként gondolkodnak mások, hogyan viszonyulunk másokhoz és a környezetünkhöz. Tapasztalni fogjuk, hogy az éremnek két oldala van. Hasznos lehet, ha más nézőpontra is szert teszünk – bár nem ritka, hogy a retrográd Merkúr ideje alatt a sors rákényszerít minket erre, mintsem, hogy ezt önként megtennénk. Hajlamosak lehetünk a meggondolatlan döntésekre is, ezért legjobb, ha nem kapkodunk, hanem előbb megértjük a bennünk dúló ellentmondásokat.

Olvasd tovább: link

Mennyei prófécia – 12 felismerés

 

A Mennyei Prófécia üzenete, hogy “spirituálisnak lenni” több mint csupán elméletben hinni néhány istenségben.

Profécia

Maga után vonja az élet egy teljesen más dimenziójának felfedezését, amely kizárólag spirituális szinten valósul meg. Ha valaki egyszer felfedezi a spiritualitást, az felismeri, hogy a világegyetem tele van mindenféle váratlan találkozással, megérzéssel és titokzatos, rejtélyes véletlenekkel, melyek mindegyike életünk és valójában az egész emberiség történelme mögött rejlő magasabb cél elérésére irányul. Ekkor az egyetlen kérdés az erre a valóságra ráébredő kereső számára az, hogyan működik valójában ez a titokzatos, rejtélyes világ, illetve az, hogyan kezdjen bele, hogy saját életében is átélhesse a világ titkait, ezeket a csodákat. Ezeknek a válaszoknak gyakorlatiasnak kellett lenniük és működőképesnek az igazi világban, bármilyen misztikussá vált is az.

Olvasd tovább: link

Hiszel a jelekben?!


Hiszelajelekben
Amikor valami erősen foglalkoztat, akkor az teszi ki minden gondolatot, az van a fókuszodban. … és tudod, ahol a figyelmed, ott az energiád, vagyis azt a gondolatot, azt a témát folyamatosan táplálod a figyelmeddel és energiáddal. Egyre jobban foglalkoztat, hiszen keresed a megoldást, keresed a biztos pontokat. A figyelmed olyannyira ezen nyugszik, hogy mindenben képes vagy ezt meglátni, illetve fordítva is: mindenben ezt a témát veszed észre.
Ez tulajdonképpen a tudatos teremtésed egy-egy tökéletes megmutatkozása. Így működik a vonzás törvénye: azt veszed észre a világból, amire figyelsz. Egyszerű.

Olvasd tovább: ink